Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
643 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Abenius, P Wilhelm, Kemist (1864 – 1956)

Abenius, Per Wilhelm, f. 21 maj 1864 i Orsa. Föräldrar: kyrkoherden Johan Abenius och Johanna Matilda Thunblad. Genomgick h. allmänna läroverket i Falun; avlade mogenhetsexamen därstädes 7 juni 1883; student i Uppsala 15 sept. s. å.; fil. kand. 12 dec. 1885; fil. lic. 18 okt. 1890; disp. 6 maj 1891; fil. doktor 30 maj s. å.; företog med riksstat...

Acharius, Erik, Läkare, Lichenolog (1757 – 1819)

Acharius, Erik, f. 10 okt. 1757 i Gävle, d 14 aug. 1819 i Vadstena. Föräldrar: kontrollören och tolagskamreraren Johan Eriksson (Acharius) och Katarina Margareta Hagtorn. Genomgick Gävle gymnasium 1770–73; student i Uppsala 17 maj 1773; disp. 22 juni 1776 (De planta aphyteia, pres. Karl von Linné); idkade naturhistoriska och medicinska studier.i Stockhol...

Adlerz, Ernst, Gymnasielärare, Botanist (1854 – 1918)

1. Ernst Adlerz, f. 6 nov. 1854 i Linköping. Föräldrar: läroverksadjunkten Johan Elis Adlerz och Hedvig Charlotta Wimermark. Avlade mogenhetsexamen i Linköping 13 juni 1874; student vid Uppsala universitet ht. s. å.; fil. kand. 29 jan. 1878; fil. lic. 28 maj 1881; disp. 9 dec. s. å.; fil. doktor 31 maj 1882; har företagit resor för botaniska stu...

Adlerz, Gottfrid A, Entomolog (1858 – 1918)

2. Gottfrid Agaton Adlerz, den föregåendes kusin, f. 25 febr. 1858 i Vadstena. Föräldrar: dåvarande rektorn i Vadstena, sedermera kyrkoherden i Kuddby Karl Erhard Adlerz och Ulrika Valborg Kalén. Genomgick läroverken i Vadstena och Linköping ; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 31 maj 1878: inskriven som student vid U...

Afzelius, Adam, Botanist, Orientalist (1750 – 1837)

1. Adam Afzelius, f. 7 okt. 1750 i Larvs prästgård, d 30 jan. 1837 i Uppsala. Föräldrar: kyrkoherden i Larv, kontraktsprosten Arvid Persson Afzelius och Katarina Brisman. Genomgick Skara gymnasium; student i Uppsala 21 sept. 1768; disp. 12 juli 1775 (Oratio morientis Jacobi ad filios, Gen. XLIX: 1–27, versione et notis explicata, p. I, pres. K. Aurivillius); fil. k...

Afzelius, Johan (Jan), Kemist (1753 – 1837)

2. Johan (Jan) Afzelius, den föregåendes broder, f. 13 juni 1753 i Larvs prästgård i Skara stift, d 20 maj 1837 i Uppsala. Genomgick, efter undervisning i föräldrahemmet, Skara gymnasium; student i Uppsala 26 sept. 1769, varest han huvudsakligen ägnade sig åt kemiska, fysikaliska och mineralogiska studier under Torbern Bergmans ledning; dis...

Agardh, Carl Adolph, Riksdagsledamot, Biskop, Botanist (1785 – 1859)

1. Carl Adolph Agardh, f. 23 jan. 1785 i Båstad, d 28 jan. 1859 i Karlstad. Föräldrar: handlanden Georg Mikaelsson Agardh och Agneta Kristina Ollman. Student i Lund 5 okt. 1799; disp. 31 okt. 1801 (Quaestio physiol. quae et qualis est musculorum vis formam ossium mutandi, pres. J. Sönnerberg); filol. kand. 16 dec. 1803; fil. kand. 18 maj 1805; disp. 29 maj s. å. (O...

Agardh, Jacob G, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Botanist (1813 – 1901)

3. Jacob Georg Agardh, son till A. 1, f. 8 dec. 1813 i Lund, d därstädes 17 jan. 1901. Student i Lund 25 apr. 1826; disp. 22 juni 1829 (Granskning af stats-ekonomiens grundläror, st. 5, pres. K. A. Agardh); filol. kand. 12 febr. 1831; fil. kand. 2 juni 1832; disp. 16 juni 1832 (Synopsis ichtyologise Scandinavicae, p. I, pres. Sven Nilsson); fil. magister 23 juni 1832;...

Agardh, J Mortimer, Riksdagsledamot, Astronom (1812 – 1862)

2. John Mortimer Agardh, f. 21 dec. 1812 i Båstad, d 5 sept. 1862 i Lund. Föräldrar: handlanden och lantbrukaren Jöns Fredrik Agardh och Helena Elisabet Schonberg. Uppfostrad från åtta års ålder hos farbrodern K. A. Agardh, i vars hem han vistades 1820–35; student i Lund 25 apr. 1826; disp. 22 juni 1829 (Granskning af statsekonomiens grundl&...

Agner, Eric Nilsson, Matematiker, Lantmätare (1642omkr – 1727)

Agner, Eric Nilsson, f. i Angsta, Arnäs socken, omkr. 1642, d 1727. Bondson. E. o. lantmätare 1680; fick kammarkollegiets fullmakt på ord. lantmätarbeställningen i Södermanlands län 20 juli 1683; erhöll avsked 1720; bodde sedan på Bönsta gård IV2 mil från Nyköping.

Gift med Dorotea Sofia Njure, d 1716.

Ahlenius, Karl J M, Geograf (1866 – 1906)

Ahlenius, Karl Jakob Mauritz, f. 10 febr. 1866 i Tanum, d 23 apr. 1906 i Uppsala. Föräldrar: kaptenen vid Bohusläns regemente Jacques Ahlenius och Catherine Charlotte Salberg. Avlade mogenhetsexamen vid Göteborgs h. allmänna läroverk 27 maj 1884; student i Uppsala sept. s. å.; fil. kand. 29 jan. 1886; fil. lic. 29 maj 1893; disp. 17 maj 1895; fil. doktor 3...

Ahlfvengren, Fredrik Elias, Riksdagsledamot, Gymnasielärare, Botanist (1862 – 1921)

Ahlfvengren, Fredrik Elias, f. 7 apr. 1862 i Hejde. Föräldrar: lantbrukaren Petter Elias Ahlfvengren och Maria Olivia Lindlöf. Avlade mogenhetsexamen i Visby 13 juni 1882; inskrevs som student i Lund 23 jan. 1883; fil. kand. 31 jan. 1888; fil. lic. 15 sept. 1893; disp. 11 nov. 1896; fil. doktor 31 maj 1897; har företagit vetenskapliga resor, för växtfysiognomisk...

Ahnfelt, N Otto, Teolog, Bryolog (1801 – 1837)

1. Nils Otto Ahnfelt, f. 31 okt. 1801 i Gullarps socken, d 1 jan. 1837 i Knästorp. Föräldrar: kyrkoherden Jonas Ahnfelt och Elisabet Margareta Florman. Genomgick Lunds läroverk; student i Lund 18 juni 1816; disp. 11 okt. 1817 (Epigrammata Platonis Græce et Svethice, p.I, pres. H. Reuterdahl); avlade filol. kand. examen 15 juni 1819; fil. kand. 13 maj 1820; disp. 12 ...

Akrell, Carl Fredrik, General, Topograf, Ingenjörsofficer (1779 – 1868)

2. Carl Fredrik Akrell, den föregåendes son, f. 13 jan. 1779 i Stockholm, d. 11 sept. 1868 därstädes. Åtnjöt enskild undervisning i hemmet, i sekreteraren. Grundelstjernas hem på Olhamra samt därpå ånyo i hemmet; studerade därjämte matematik för premiäringenjören Jonas Öfverbom; avlade lantmäte...

Almén, August Theodor, Fysiolog, Kemist (1833 – 1903)

1. August Theodor Almén, f. 24 jan. 1833 i Myckleby prästgård, d 24 nov. 1903. Föräldrar: prosten Johan Andersson och Karolina Elisabet Lignell. Student i Uppsala 24 sept. 1852; avlade med. fil. examen 28 okt. 1854; inskriven i med. fakulteten 19 nov. 1856; med. kand. 27 febr. 1858; med. lic. 14 sept. 1859; disp. 9 maj 1860; med. doktor 1 juni s. å.; fö...

Almlöf, Anders, Sjöofficer, Hydrograf (1793 – 1858)

Almlöf, Anders, f. 30 maj 1793 i Markims socken, d. 22 apr. 1858 i Stockholm. Föräldrar: soldaten vid Upplands regemente med rotenamnet Flinta (sedermera volontär vid flottan) och Anna Matsdotter. Genomgick Skeppsholms skola; skeppsgosse 1 jan. 1804; sergeant på förhyrd stat vid arméns flotta 26 apr. 1808; styckjunkare å samma stat 1 maj 1809; serg...

Almroth, Nils Wilhelm, Kemist, Myntdirektör (1797 – 1852)

Almroth, Nils Wilhelm, f. 9 apr. 1797 i Stockholm, d 31 okt. 1852 på återvägen från resa i Holland. Föräldrar: medicinalrådet doktor Nils Almroth och Eleonora Karolina Elisabet Hagströmer. Studerade vid tyska lyceum i Stockholm; student i Uppsala 13 okt. 1812; avlade hovrättsexamen 7 juni 1814 och bergsexamen 12 dec. 1815; företog resor t...

Andersén, Carl Herman W, Zoolog (1835 – 1864)

Andersén, Carl Herman Wilhelm, f. 1 juli 1835 i Skatelövs församling, d 10 jan. 1864. Föräldrar: inspektören Johannes Andersén och Maria Petersson (Persson). Student i Lund 23 mars 1853; fil. kand. 26 maj 1860; disp. 21 nov. s. å.; fil. magister 31 maj 1862; bevistade naturforskarmötet i Köpenhamn 1860; besökte i vetenskapligt ä...

Anderson, Fredrik, Gymnasielärare, Kommunalpolitiker, Folkskoleinspektör, Astronom (1842 – 1906)

Anderson, Fredrik, f. 16 juni 1842 i Karlskrona, d 24 nov. 1906 i Halmstad. Föräldrar: flaggunderofficeren Frans Oskar Anderson och Kristina Matilda Modin. Student i Lund 25 maj 1860; fil. kand. 23 okt. 1867; disp. 19 maj 1868; fil. doktor 29 maj s. å.; företog en studieresa till Tyskland, Schweiz och Belgien. Vik. adjunkt vid Karlskrona h. elementarläroverk vt. 186...

Andersson, C F Gunnar, Skogsforskare, Paleobotanist (1865 – 1928)

Andersson, Carl Filip Gunnar, f. 25 nov. 1.865 i Ystad. Föräldrar: civilingenjören Karl Johan Andersson och Eva Charlotta Malmström. Studerade vid läroverken i Ystad och Lund; avlade mogenhetsexamen i Lund 27 maj 1884; inskrevs vid Lunds universitet 10 sept. s. å.; fil. kand. 14 dec. 1886; fil. lic. 30 maj 1891; disp. 27 maj 1892; fil. doktor 31 maj s. å....

Andersson, Johan Gunnar, Geolog, Arkeolog (1874 – 1960)

Andersson, Johan Gunnar, f. 3 juli 1874 i Knista, Örebro län. Föräldrar: lantbrukaren Johan Andersson och Hedvig Lekberg. Avlade mogenhetsexamen i Örebro 10 juni 1892; student i Uppsala s. å.; fil. lic. 2 dec. 1901; disp. 13 dec. s. å.; fil. doktor 31 maj 1902. Amanuens vid geologiska institutionen i Uppsala läsåret 1900–01; docent i geol...

Andersson, Karl A, Riksdagsledamot, Zoolog, Polarforskare (1875 – 1968)

Andersson, Karl Andreas, f. 24 febr. 1875 i Stenkyrka församling på Tjörn. Föräldrar: lantbrukaren Anders Johan Rutgersson och Inger Kristina Samuelsdotter. Genomgick Göteborgs h. latinläroverk; avlade mogenhetsexamen därstädes 2 juni 1896; student vid Uppsala universitet 1 sept. s. å.; fil. kand. 16 sept. 1899; fil. lic. 15 dec. 1906; disp...

Andersson, Lars Gabriel, Gymnasielärare, Zoolog (1868 – 1951)

Andersson, Lars Gabriel, f. 22 febr. 1868. Föräldrar: komministern i Vagnhärad, sedermera Brännkyrka, Lars Andersson och Erika Augusta Almstedt. Genomgick Södermalms h, allmänna läroverk; avlade mogenhetsexamen där 17 maj 1887; student vid Uppsala universitet 13 sept. s. å.; fil. kand. 11 sept. 1890; fil. lic. 30 okt. 1897; disp. 24 apr. 1909; fi...

Andersson, Nils J, Gymnasielärare, Botanist (1821 – 1880)

Andersson, Nils Johan, f. 20 febr. 1821 i Gärdsemms socken, d 27 mars 1880 i Stockholm. Föräldrar: riksdagsmannen i bondeståndet Johannes Andersson och Sara Kajsa Nilsdotter. Genomgick nya elementarskolan i Stockholm; student i Uppsala 10 juni 1840; disp. 12 juni 1844; fil. kand. 28 apr. 1845; disp. maj s. å.; fil. magister 16 juni s. å.; besökte dels p&...

Angelin, Nils Peter, Paleontolog (1805 – 1876)

Angelin, Nils Peter, f. 23 juli 1805 i Lund, d 13 febr. 1876 i Stockholm. Föräldrar: smedsmästaren Tuve Angelin och Brita Kristina Risberg. Studerade vid Lunds katedralskola; student i Lund 17 dec. 1821; studerade vid olika tillfällen i Köpenhamn, Stockholm och Uppsala samt företog vetenskapliga resor till Gottland 1826, 1836–37, 1843 och 1854, till Ö...

Angerstein, Reinhold Rüdker, Metallurg, Bergsman (1718 – 1760)

4. Reinhold Riidker Angerstein, den föregåendes brorson, f. 25 okt. 1718 på Vikmanshyttan, d 3 jan. 1760. Föräldrar: brukspatronen Gustav Angerstein och Anna Rücker. Student i Uppsala 17 febr. 1727. Auskultant i bergskollegiet 2 juni 1738; e. o. notarie 18 dec. 1744; kanslist vid fiskalskontoret 11 juni 1747 (bergskollegiets protokoll); v. fiskal 5 no...

Selander, N Sten E, Författare, Litteraturkritiker, Poet, Växtbiolog (1891 – 1957)

Selander, Nils Sten Edvard, f 1 juli 1891 i Sthlm, Svea art:reg, d 8 april 1957 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: regementsläkaren MD Nils Edvard S o Gerda Klara Sofia Nelson. Studentex vid Nya elementarskolan i Sthlm 14 maj 09, inskr vid StH ht 09, vid UU 8 sept 10, FK där 15 sept 17, litterär rådgivare vid Dahlbergs förlags ab 18–20, led av styr dä...

Sernander, J Rutger, Botanist, Arkeolog, Växtgeograf (1866 – 1944)

Sernander, Johan Rutger, f 2 nov 1866 i Vi-by, Ör, d 27 okt 1944 i Uppsala. Föräldrar: kronofogden, lanträntmästaren o bankdirektören Gustaf Walfrid S o Edla Charlotta Wadsten. Mogenhetsex vid H a l i Örebro 29 maj 85, inskr vid UU 15 sept 85, FK 30 jan 89, FL 28 okt 93, disp 12 dec 94, doc i växtgeografi 10 jan 95, FD 31 maj 95, e o amanuens vid botan...

Siegbahn, K Manne G, Fysiker (1886 – 1978)

Siegbahn, Karl Manne Georg, f 3 dec 1886 i Örebro, d 24 sept 1978 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: stationsinspektoren Nils Reinhold Georg S o Emma Sofia Mathilda Zetterberg. Mogenhetsex vid H reallärov å Norrmalm i Sthlm 15 maj 05, kadett vid Krigsskolan på Karlberg 2 juni 05, underlöjtn i Fortifik:s reserv 31 dec 07–09, inskr vid LU 2 febr 06, e o ama...

Sievert, Rolf M, Medicinsk fysiker (1896 – 1966)

2 Sievert, Rolf Maximilian, son till S 1, f 6 maj 1896 i Sthlm, Ty, d 3 dec 1966 där (kbf i Risinge, Og). Studentex vid Nya elementarskolan i Sthlm 14 maj 14, inskr rid Kl ht 14, vid KTH ht 15, vid UU vt 17, FK där 1 febr 19, inskr vid StH 11 febr 19, FL där 8 mars 24, förest för Radiumhemmets fysiska laboratorium 24, för radiofysiska instit vid Konung ...

Siljeström, Per A, Fysiker, Riksdagsledamot, Lärare (1815 – 1892)

Siljeström, Per Adam, f 24 dec 1815 i Åby, Kalm, d 19 febr 1892 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: kontrollören o häradsskrivaren Anders S o Catharina Magdalena Wahlström. Elev vid Kalmar gymn, studentex vid UU 8 mars 32, inskr där 9 mars 32, FK 5 dec 35, disp pro gradu 11 juni 36, fil mag 15 juni 36, doc i experimentell fysik 18 sept 44, allt vid UU, delto...

Sillén, B Lars Gunnar, Kemist (1916 – 1970)

2 Sillen, Bo Lars Gunnar, son till S 1 i hans första g, f 11 juli 1916 i Sthlm, Kungsh, d 23 juli 1970 i Danderyd, Sth. Studentex vid H a l å Östermalm, Sthlm, 11 maj 32, inskr vid StH ht 32, FK 30 maj 34, FM 28 maj 36, FL 29 maj 37, amanuens vid kemiska instit vt 39, tf laborator i kemi ht 39–ht 40, ord vt 41–48, disp 14 dec 40, doc i fysikalisk o oorgan...

Sjögren, C Anton H, Mineralog, Bergmästare, Gruvingenjör (1822 – 1893)

1 Sjögren, Carl Anton Hjalmar, f 25 nov 1822 i Lofta, Kalm, d 19 juni 1893 i Ösmo, Sth (enl db för Filipstad). Föräldrar: inspektören Anders Jaen S o Anna Maria Hagberg. Inskr vid LU 5 okt 42, ex philologico-philosophicum 19 dec 46, disp pro gradu 19 juni 47, mag 23 juni 47, disp för docentur 14 juni 48, doc i mineralogi 20 juni 48-50, bergsex 16 okt 5...

Sjögren, S A Hjalmar, Geolog, Mineralog (1856 – 1922)

2 Sjögren, Sten Anders Hjalmar, son till S 1, f 13 juni 1856 i Färnebo, Värml, d 23 mars 1922 i Ösmo, Sth (enl db för Sthlm, Hedv El). Studentex vid Örebro h elementarlärov 24 maj 75, biträde åt prof A E Törnebohm vid geol undersökn:ar inom mellersta Sveriges bergslager 75–77, inskr vid Teknolog inst (från 77 KTH) 1...

Sjöstedt, Carl-Erik, Filosof, Matematiker, Läroboksförfattare (1900 – 1979)

Sjöstedt, Carl-Erik, f 31 juli 1900 i Eskilstuna, d 8 febr 1979 i Uppsala, Domk. Föräldrar: verkmästaren Carl August S o Matilda Aström. Studentex vid Eskilstuna kommunala gymnasium 14 maj 19, inskr vid UU 29 aug 19, FK15 dec 21, FM där 29 maj 22, lär vid Uppsala ensk lärov o privatgymn vt 24–vt 31, FL vid UU 2 april 27, disp 30 nov 29, FD 31 maj...

Sjöstedt, B Yngve, Entomolog, Zoolog (1866 – 1948)

Sjöstedt, Bror Yngve, f 3 aug 1866 i Hjo, d 28 jan 1948 i Sthlm, Joh. Föräldrar: grosshandlaren Anders Gustaf S o Emma Gustava Forssell. Mogenhetsex vid h a l i Jönköping 27 maj 86, inskr vid UU ht 86, FK 29 jan 90, FL 12 maj 96, disp 20 maj 96, FD 30 maj 96, allt vid UU, assistent vid Statens entomolog anstalt 6 april 97, red för Entomolog tidskr...

Skottsberg, Carl J F, Botanist, Forskningsresande, Polarforskare (1880 – 1963)

Skottsberg, Carl Johan Fredrik, f 1 dec 1880 i Karlshamn, d 14 juni 1963 i Gbg, Annedal. Föräldrar: rektorn Carl Adolf S o Maria Lovisa Pfeiffer. Mogenhetsex vid h latinlärov å Norrmalm i Sthlm 18 maj 98, inskr vid UU 22 sept 98, FK 16 sept 01, FL 31 jan 06, disp 18 maj 07, FD 24 maj 07, doc i botanik 27 juli 07–1 juli 20, allt vid UU, konservator vid Uppsala ...

Sohlman, Ragnar, Kommersråd, Kemiingenjör, Sprängämnestekniker (1870 – 1948)

2 Sohlman, Ragnar, son till S 1, f 26 febr 1870 i Sthlm, Hovförs, d 9 juli 1948 där, Kungsh. Mogenhetsex vid Sthlms reallärov 18 maj 87, inskr vid KTH 14 sept 87, avgångsex från avd för kemi o kemisk teknologi där 10 juni 90, kemist vid Fahnehjelm Incandescant Gas Light Co o vid Mutual Fuel Gas Light Co, Chicago, 90–92, vid Hercules Powder ...

Solander, Daniel C, Naturforskare, Forskningsresande (1733 – 1782)

Solander, Daniel Carlsson, f 19 febr 1733 i Piteå landsförs, d 13 maj 1782 i London, Sv förs. Föräldrar: kontraktsprosten o riksdagsmannen Carl S o Magdalena Bostadia. Elev vid Piteå trivialskola, inskr vid UU 18 juli 50, företog botaniska studieresor till Piteå lappmark o Norge 53, till Torneträsk-området 55, påbörjade resa ti...

Rydbeck, Olof E H, Elektrofysiker (1911 – 1999)

2 Rydbeck, Olof Erik Hans, brorson till R 1, f 12 febr 1911 i Greifswald, d 27 mars 1999 i Onsala, V Götaland. Föräldrar: landskapsmålaren Thure Gustaf R o lärarinnan Blanche Gertrud Bendz. Studentex vid Statens tekn lärov i Malmö 30, anställd vid Telegrafverkets radioexp i Gbg 30, konstruktör vid Elektriska industri ab i Sthlm 31, inskr...

Rydberg, Johannes (Janne) R, Fysiker (1854 – 1919)

Rydberg, Johannes (Janne) Robert, f 8 nov 1854 i Halmstad, d 28 dec 1919 i Lund. Föräldrar: handlanden Sven R o Maria Beata Andersson. Mogenhetsex vid Halmstads h elementarlärov 20 maj 73, inskr vid LU 6 okt 73, FK 28 maj 75, amanuens vid fysiska instit 16 dec 76–31 dec 92 o 20 febr

Ryde, Nils F, Fysiker (1906 – 1996)

Ryde, Nils Fritjof, f 10 okt 1906 i Helsingborg, d 10 dec 1996 i Gbg, Örgryte. Föräldrar: läroverksadjunkten Johan Adolf R o Emma Hilma Anette Rosentwist. Studentex vid H a l i Helsingborg 6 juni 24, inskr vid LU 5 sept 24, FM 15 dec 27, e o amanuens vid Fysiska instit 1 juli 28–31 jan 31 o 1 april

Sahlbom, Naima, Kemist, Fredspolitiker (1871 – 1957)

Sahlbom, Naima, f 15 maj 1871 i Sthlm, Finska, d 29 mars 1957 där, ibid. Föräldrar: civilingenjören Gustav Walfrid S o Charlotta Bernhardina Hallin. Mogenhetsex som privatist vid Wallinska skolan i Sthlm 20 maj 93, inskr vid UU 7 sept 94, FK där 31 jan 96, amanuens vid Naturhist riksmuseets mineralog avd periodvis på 00-o 10-talet, anställd vid Geolog kommissionen i Hfors 02-03, studerade bl...

Samuelsson, Gunnar, Botanist (1885 – 1944)

Samuelsson, Gunnar, f 27 aug 1885 i Norrtälje, d 14 jan 1944 i Sthlm (enl db för Djursholm). Föräldrar: läroverksadjunkten FK Vilhelm S o Vilhelmina Senell. Mogenhetsex vid H a l i Strängnäs 19 maj 03, inskr vid UU 13 sept 03, FK 15 dec 06, FL 30 maj 11, disp 19 april 13, FD 31 maj 13, doc i botanik 19 sept 13, tf konservator vid Botan museet 1 aug-30 nov 1...

Sandström, Johan Wilhelm, Meteorolog, Hydrograf (1874 – 1947)

Sandström, Johan Wilhelm, f 6 juni 1874 i Degerfors, Vb, d 12 jan 1947 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: snickaren o hemmansägaren Jonas Anton S o Greta Magdalena Sjögren. Elev vid Tekn skolan i Sthlm 93–96, studier vid StH 94–03 o läsåret 06–07, vetensk biträde vid Statens meteorologiska centralanstalt (SMC) 15 febr 99–02, hydrograf...

Schalén, Carl A W, Astronom (1902 – 1993)

Schalén, Carl Adam Wilhelm, f 11 jan 1902 i Sthlm, Hedv El, d 11 dec 1993 i Lund, Allhelgonaförs. Föräldrar: protokollssekreteraren Claes Adam S o Vivica Ebba Charlotta Strokirk. Studentex vid Nya elementarskolan i Sthlm 14 maj 20, inskr vid StH 2 sept 20, amanuens i astronomi vt 21–vt 23, FK där 21 april 23, inskr vid UU 3 sept 24, e o amanuens vid mete...

Scheele, Carl Wilhelm, Apotekare, Kemist (1742 – 1786)

1 Scheele, Carl Wilhelm, f 9 (Hildebrand, s 97 f), dp 21 dec 1742 i Stralsund, S:t Nikolai, d 21 maj 1786 i Köping. Föräldrar: handelsmannen Joachim Christian S o Margaretha Eleonora Warnekros. Anställd vid apoteken Enhörningen, Gbg, 57, Fläkta örnen, Malmö, 65, Förgyllda korpen, Sthlm, 68, o Upplands vapen, Uppsala, 70, apotekare i Köping fr...

Schwartz, Gustaf Magnus, Uppfinnare, Bergskemist, Lärare, Frenolog (1783 – 1858)

Schwartz, Gustaf Magnus, f 21 aug 1783 i Hfors, d 25 mars 1858 i Sthlm, Finska. Föräldrar: råd- o handelsmannen Petter S o Margareta Wilhelmina Philp. Inskr vid Åbo akad 11 mars 99, bergsex där 12 juni 01, auskultant i Bergskoll 14 juli 01, kemist vid Rörstrands kemiska lab i Sthlm 05, kanslist i Kontrollverket 21 maj 05, notaries titel där 22 dec 06, l&a...

Schytt, S Valter, Glaciolog (1919 – 1985)

Schytt, Stig Valter, f 17 okt 1919 i Solna, Sth, d 30 mars 1985 i Tarfaladalen, Nb (kbf i Sollentuna, Sth). Föräldrar: järnvägstjänstemannen Henning Gottfrid S o sömmerskan Hulda Charlotta Jansson. Studentex vid H reallärov å Norrmalm, Sthlm, 10 maj 39, inskr vid StH 2 juni 39, amanuens vid Geografiska inst 1 juli 43, förste amanuens där 1 s...

Schönherr, Carl Johan, Fabrikör, Entomolog (1772 – 1848)

Schönherr, Carl Johan, f 10 juni 1772 i Sthlm, Klara, d 28 mars 1848 i Lerdala, Skar. Föräldrar: sidenfabrikören Johan Christian S o Lovisa Christina Herman. Sidenfabrikör i Sthlm 91–16 april 11, deputerad för sidenfabrikssocieteten där 02, led av borgarståndet vid riksdagen 09–10 (led av allm besvärs- o ekonomiutsk), kommerserå...

1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se