Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
16 träffar, sida:  1 
Althin, Caleb, Målare, Teckningslärare, Konstskolegrundare (1866 – 1919)

Althin, Caleb, f. 20 febr. 1866 i Karlskrona. Föräldrar: v. pastorn därstädes Karl Johan Althin och Ulrika Leonilda Augusta Ehrenborg. Studerade vid Beskowska skolan i Stockholm och vid h. allmänna läroverket i Karlskrona; åtnjöt undervisning i konst av hovintendenten E. Perséus samt var elev vid konstakademins läroverk 27 aug. 1885–...

Olivet, Hertha M, Teckningslärare, Skolgrundare, Slöjdlärare (1904 – 1987)

Olivet, Hertha Marie, f 18 mars 1904 i Rothehütte/Harz, Tyskland, d 15 mars 1987 i Sthlm (enl db för Lidingö). Föräldrar: bergsrådet George Louis Theodor Constantin O o Bertha Maginot. Ex från Städtisches Lyzeum i Hannoversch Münden, Tyskland, 23 mars 21, utbildn till lär i teckn o konstslöjd vid Staatliche Kunstgewerbeschule i Kassel 2126, studier för prof J Itten i Prag 26

Palm, Gustaf Wilhelm, Landskapsmålare, Teckningslärare (1810 – 1890)

Palm, Gustaf Wilhelm, f 14 mars 1810 i N Åsum, Krist, d 20 sept 1890 i Sthlm, Klara. Föräldrar: underofficeren Adolf Wilhelm P (Sv biogr lex) o Christina Ulrika Bergström. Elev vid FrKA 28–37, bosatt i Rom juli 41–dec 51, tillfällig lär vid FrKA:s elementarteckn:skola 17 dec 59, ord lär där 7 mars 60–dec 78, v prof i teckn vid FrKA 2...

Mårtensson, Jöns, Målare, Teckningslärare (1855 – 1912)

Mårtensson,Jöns, f 8juni 1855 i Smedstorp, Krist, d 3 okt 1912 i Lund. Föräldrar: lantbrukaren Mårten Jönsson o Hanna Jönsdtr. Målarlärling i Malmö, gesäll där 76, målare i Khvn 76, anställd hos målarmästare Emil Bremberg i Sthlm 14 juni 77 — 24 sept 87, studier vid Slöjdskolan där, elev vid FrKA 24 aug 79—3 sept 81, erhöll kommerskolhs stip för studier i träsnideri, träskulptur o möbelkonst...

Måås-Fjetterström, Märta L V, Teckningslärare, Textilkonstnär (1873 – 1941)

Måås-Fjetterström, Märta Livia Vilhelmina, f 21 juni 1873 i Kimstad, Ög, d 13 april 1941 i Helsingborg (enl db for Båstad, Krist). Föräldrar: kontraktsprosten Rudolf Fjetterström o Hedvig Livia Charlotta Billstén. Elev vid Högre konstindustriella skolan i Sthlm (HKS) 90-95, teckn:lärare i Jönköping 96-01, förest för Kulturhist museets i Lund textilateljé 02—04, för Malmöhus läns hemslöjd i M...

Körner, P Magnus, Grafiker, Teckningslärare (1808 – 1864)

Körner, Peter Magnus, f 12 dec 1808 i Gårdstånga, Malm, d 4 nov 1864 i Lund. Föräldrar: trädgårdsmästaren Johannes Christian K på Viderup o Maria Helena Kindborg. Studier för akademiritmästaren A Arfwidson i Lund 2328, verksam i Sthlm 2830, studier vid FrKA där 2830, upprättade litografisk anstalt i Lund 31, tf akademiritmästare vid LU 36 o 49, ...

Fischer, Abraham, Arkitekt, Teckningslärare (1724 – 1775)

2 Fischer, Abraham, sonsons son till F 1, dp 11 okt 1724 i Sthlm (Ty), d 4 aug 177S där (Kat). Föräldrar: handl Lorens F o Johanna Catharina Gieseke. Volontär vid fortifik i Stralsund 26 juli 1739, underkonduktör vid fortifik:s Karlskronabrigad 28 juni 1745, adjutant vid fortifik:s skånska brigad 21 mars 1754, konduktör vid Sthlmsbrigaden 23...

Floding, Per G, Kopparstickare, Teckningslärare (1731 – 1791)

Floding, Per Gustaf, f 3 mars 1731 trol i Lidköping, d 17 okt 1791 i Sthlm (Kungsh). Föräldrar: komministern Sveno Petri F o Kerstin Digelius. Intagen på Barnhuset i Sthlm 1 febr 1738, studerade vid Jean Eric Rehns gravyrskola 1747–54, fullm på ritlärarbefattningen vid Barnhuset i Sthlm 7 okt 1754 (tilltr ej), konststudier i Paris 1755&ndas...

Forsberg, Anders W, Tecknare, Teckningslärare (1871 – 1914)

Forsberg, Anders Wilhelm, f 30 juni 1871 i Karlstad, d 16 (ej 18) maj 1914 i Sthlm (Klara). Föräldrar: klädeshandlaren Otto Vilhelm F o Lovisa Forsberg. Mogenhetsex vid Karlstads h a lärov 1889, elev vid Tekn skolan 1890, teckn: lärarex där juni 1893, teckn:lär vid Karlshamns tekn yrkesskola o samrealskola 1894–96, studier vid [a:5734:Caleb Althi...

Fougdt, Jacob, Tecknare, Teckningslärare (– omkring 1665)

Fougdt, Jacob (Andersson), d omkr 1665. Kopist i k kansliet 1638 (revers 24 april), kanslist s å, rådman i Nyköping 11 okt 1642, borgmästare i Narva 2 sept 1643 (tilltr 15 juli 1644) — juni 1653, lantkommissarie i Livland o Ingermanland 30 juni 1655—60. G m Anna Dawids, d 1681.

Cogell, Pehr (Pierre) Eberhard, Målare, Teckningslärare (1734 – 1812)

Cogell, Pehr (Pierre) Eberhard, f. 1734 (döpt 7 sept.) i Stockholm, d 21 jan. 1812 i Lyon. Föräldrar: apotekaren å apoteket Kronan i Stockholm August Kristian Cogell och Birgitta Eleonora Ziervogel. Studerade teckning i K. ritarakademien; erhöll av slottsbyggnadsdeputationen (på grund av sekreta utskottets skrivelse till K. M:t 20 juni 1762) för utrikes s...

Ekström, Johan (John) Petrus, Samlare, Teckningslärare (1858 – 1924)

Ekström, Johan (John) Petrus, f. 8 aug. 1858 i Stockholm (Kat.), d. 8 sept. 1924 där (Gustav Vasa). Föräldrar: tullvaktmästaren och snickaren Johan Peter Ekström och Anna Maria Johannisdotter. Elev vid Konstakademiens förberedande teckningsskola, den s. k. Principskolan, och vid Slöjdskolan (sedermera Tekniska skolan) 1872–75 samt vid slöjds...

Callmander, C Reinhold C, Litograf, Teckningslärare, Konsthögskolegrundare, Dekorationsmålare (1840 – 1922)

1. Carl Reinhold Constantin Callmander, f. 25 dec. 1840 i Örebro, d. 1 nov. 1922 i Bollebygds församling. Föräldrar: kollegan i Örebro, sedermera kyrkoherden i Stigtomta och Nykyrka församling Karl Jakob Callmander och Sofia Amalia Matilda Schmidt. Elev vid Karolinska läroverket i Örebro från ht. 1849 och vid tekniska elementarskolan dä...

Cardon, M K (Kerstin), Målare, Teckningslärare (1843 – 1924)

3. Mathilda Kristina (Kerstin) C a r d o n, brorsdotter till C. 2, dotter till C. 1, f. 17 aug. 1843 i Stockholm, d. 5 jan. 1924 därstädes. Elev vid Konstakademien 26 aug. 1864—vt. 1871; studerade under olika resor i Paris, München, London, Wien, Nederländerna och Italien. Meddelade undervisning i olika St...

Burman, J F C Conny, Teckningslärare (1831 – 1912)
Burman, Johan Fredrik Constantin (Conny), f. 14 jan. 1831,i Stockholm, d. 21 .sept. 1912 därstädes. Föräldrar: kamreraren i riksbanken, ritläraren Abraham Johan Burman och Amalia Staf. Inskriven i preliminaristmatrikeln vid Uppsala universitet 27 nov. 1851; student 28 jan. 1852; avlade preliminärexamen 28 maj 1853 och kameralexamen 23 dec. s. å.; elev i antikskolan i Konstakademien, från 6 nov....
Beskow (f. Maartman), Elsa, Illustratör, Barnboksförfattare, Teckningslärare (1874 – 1953)

5. Elsa Beskow, f. Maartman, f. 11 febr. 1874 i Stockholm. Föräldrar: grosshandlaren Bernt Maartman från Flekkefjord, Norge, och Augusta Fahlstedt. Åtnjöt undervisning vid Anna Whitiocks skola; studerade vid tekniska skolan; genomgick även dess högsta avdelning, den s. k. högre konstindustriella skolan, 1892—95. Teckningslärarinna vid Anna Whitlooks skola (Stockholms nya samskola) 1894—97.

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se