Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
12 träffar, sida:  1 
Andersson, Ernst L, Skogsindustriledare, Skogsskolelärare (1867 – 1950)

Andersson, Ernst Laurentius, f. 22 nov. 1867 å Ska-gersholm i Finnerödja församling. Föräldrar: jägmästaren Johan Andersson, av en gammal närkisk bondsläkt, och Augusta Karolina Fredrika Groth. Genomgick Skara h. allmänna läroverk; avlade mogenhetsexamen därstädes 8 juni 1887; elev vid Ombergs skogsskola 15 juni s. å.&nd...

Rydbo, Folke, Skogsindustriledare, Generaldirektör (1924 – 1981)

Rydbo, Folke, f 25 mars 1924 i Tanum, Göt, d 26 dec 1981 i Ockelbo, Gävl. Föräldrar: rektorn Hans Adolf R o bankkamrer Ellen Alma Lovisa Lundin. Studentex i Gbg 42, jägmästaraspirant vid Domänverket 4 mars (tilltr 1 maj) 50, tjänstgöring i Malmesjaurs revir, Nb, 5 maj 50 o Laxå, Ör, revir 1 maj 51, civiljägmästarex vid Skogsh&...

Löf, Axel, Skogsindustriledare (1878 – 1957)

Löf, Axel, f 24 juli 1878 i Tolfta, Upps, d 20 dec 1957 i Saltsjöbaden, Sth. Föräldrar: bruksbyggmästaren Johan Erik L o Maria Mathilda Holmgren. Lärov:studier i bl a Hudiksvall till 94, elev, bokhållare, kassör o avverkn:ledare vid Korsnäs sågverks ab 94–09, forstmästarex vid Skogsinst i Sthlm 03, skogsförvaltare i Malung 0...

Francke, J Edward, Grosshandlare, Trävaruhandlare (1824 – 1891)

1 Francke, Johan Edward, f 17 maj 1824 i Gbg (Kristine), d 21 aug 1891 på sitt sommarställe Skepparholmen i Boo (Sth; enl dödbok för Jak, Sthlm). Föräldrar: grosshandl Johan F o Anna Christina Beata Bogren. Handelsbetjänt i Gbg hos A H Evers & Co aug 1840—febr 1842 o hos grosshandl J E Geijer febr 1842—jan 1846, fick burskap som grosshandl där 30 jan 1846, innehade där tillsammans m...

Fahlén, Abraham Hugo, Riksdagsledamot, Trävaruhandlare (1865 – 1919)

Abraham Hugo Fahlén, f. 22 juli 1865 på Tjälls gård i Multrå sn (V. norrl.), d. 3 febr. 1919 i Stockholm. Föräldrar: grosshandlaren Johan Fahlén och Helena Berglund. Mogenhetsex. i Härnösand 1 juni 1883; student vid Uppsala univ. 18 sept. s. å.; språkstudier i Frankrike maj–sept. 1884; fil. kand. i Uppsala 2...

Falck, Nils Constantin, Trävaruhandlare, Sågverksägare (1837 – 1904)

Falck, Nils Constantin, f. 11 jan. 1837 i Borås, d. 23 mars 1904 i Hammar, Ytterlännäs sn (V. norrl.). Föräldrar: stadsnotarien i Borås Pehr Jonas Falck och Alida Wilhelmina Hicks. Brukselev vid Lo sågverk; bokhållare vid Kramfors sågverk omkr. 1854, inspektor där 1857; inspektor vid Lo 1858–70; egen affärsverksamhet frå...

Ekman, Peter Wilhelm, Skogsindustriledare (1875 – 1946)

17. Peter Wilhelm Ekman, son till E. 15, f. 24 dec. 1875 på Gustafsfors, Torrskogs sn (Dalsl.), d. 13 juni 1946 i Gävle. Mogenhetsex. vid Göteborgs realläroverk 6 juni 1895; elev vid Ombergs skogsskola i juli 1895, utex. därifrån 15 juni 1897; elev vid Skogsinstitutet 1 juli s. å., utex. därifrån 15 juni 1898; tillsyn över skogs...

Enhörning, Johan August, Skeppsredare, Sågverksägare, Trävaruexportör (1824 – 1885)

2. Johan August Enhörning, f. 8 sept. 1824 i Grangärde sn (Kopp.), d. 7 mars 1885 på Kubikenborg, Skön (V. norrl.). Föräldrar: bruksinspektören, senare kronolänsmannen Claes Ludvig Enhörning och Carolina Catharina Elfström. Bodbetjänt i Stockholm och 1844 i Sundsvall; innehavare av diversehandel i Sundsvall 1846–57; grundare och t...

Bünsow, Friedrich Christian Ernestus, Kommunalpolitiker, Donator, Trävaruhandlare, Skogsägare (1824 – 1897)

1. Friedrich Christian Ernestus Bünsow, f. 10 juni 1824 i Kiel, d. 7 sept. 1897 i villa Merlo vid Skönvik, Timrå socken. Föräldrar: porträttmålaren och teckningsläraren i Kiel Joachim Johanh Friedrich Bünsow och Catrine Elsabe Postel. Genomgick läroverkets i Kiel lägre klasser. Anställd i bokhandel i Kiel i början av 1840-talet; kom till Stockholm 1845; anställd hos bokhandlaren Adolf B...

Broms, Gustaf Emil, Trävaruhandlare, Gruvindustriledare (1849 – 1903)

Gustaf Emil Broms, f. 5 sept. 1849 i Stockholm, d. 29 okt. 1903 därstädes. Föräldrar: handlanden i Stockholm Karl Abraham Broms och Fredrika Beata Charlotta Wretforss. Elev i nya elementarskolan i Stockholm ht. 1859—vt. 1865. Anställd å handelskontor; anställd i trävarufirman Bergman, Hummel & C: o 1869; prokurist vid nämnda firmas kontor i Nederkalix; tillika dansk v. "konsul därst...

Bellander, Bror O, Bruksidkare, Skogsindustriledare (1845 – 1913)

2. Bror Olof Bellander, f. 7 febr. 1845 i Västerås, d. 6 nov. 1913 på Nyhed i Bollnäs. Föräldrar: kontraktsprosten och lektorn Bror Knut Bellander och Sofia Gustava Stjernsvärd. Intogs i h. elementarläroverket i Västerås 1854; student i Uppsala 31 jan. 1863; elev vid skogsinstitutet 6 juni 1864, utexaminerad 9 juli 1866; lantmäteriele...

Astrup, Hans Rasmus, Statsråd, Trävaruhandlare (1832 – 1908)

Astrup, Hans Rasmus, f. 17 aug. 1832 nära Molde i Norge, d 19 febr. 1908 i Kristiania. Föräldrar: norske kaptenen Ebbe Astrup och Martina Helsing. Ägnade sig åt kommersiell verksamhet och företog bl. a. från sitt sjuttonde år resor med norska kofferdifartyg till Spanien för att sälja klippfisk; etablerade trävarurörelse i Barcelo...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se