Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
4 träffar, sida:  1 
Gadebusch, Thomas Heinrich, Kansliråd, Statsrättsjurist (1736 – 1804)

Gadebusch, Thomas Heinrich, f 11 aug 1736 i Stolp, Hinterpommern, d 2 april 1804 i Sthlm (Ty). Fader: metallproberaren vid Pfundkammer i Stralsund Lorenz G. Gymnasist i Stralsund 1745—52, inskr vid Greifswalds univ 15 juni 1754, vid Göttingens univ 14 april 1755, docent vid Greifswalds univ 1758, mag där 1759, sekr vid pommerska inrättningskommissionens visitation av pommerska hovr...

Dähnert, Johann Carl, Historiker, Universitetsbibliotekarie, Skriftställare, Statsrättsjurist (1719 – 1785)

Dähnert, Johann Carl, f. 10 nov. 1719 i Stralsund, d. 5 juli 1785 i Greifswald. Föräldrar: köpmannen Johann Christoph Dähnert och Regina Lemmius. Elev vid Stralsunds gymnasium; student vid univ. i Greifswald påsken 1738; led. av Deutsche Gesellschaft där 1740 och dess sekr. 1743; universitetsbibliotekarie där 27 juli 1747; erhöll K. fullmakt som sådan och sjätte professor i filosofiska fakul...

Blomberg, K Hugo, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Statsvetare, Statsrättsjurist (1850 – 1909)
Blomberg, Knut Hugo, f. 9 febr. 1850 i Hamrånge, d 27 okt. 1909 i Uppsala. Föräldrar: bruksförvaltaren Anders Vilhelm Blomberg och Gustava Dorotea Barchseus. Elev vid Sundsvalls 1. elementarläroverk och vid Hudiksvalls h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 19 maj 1869; student i Uppsala 30 sept. s. å.; fil. kand. 13 sept. 1873; disp. 8 maj 1875; fil. doktor 31 ma...
Sundberg, Halvar Gustaf Fredrik, Statsrättsjurist (1894 – 1973)

Sundberg, Halvar Gustaf Fredrik, f 19 aug 1894 i Sthlm, Hedv El, d 25 sept 1973 i Rom. Föräldrar: grosshandlaren Emil Benedictus S o Ellen Cecilia Knaust. Studentex vid H a l å Norrmalm i Sthlm 13 maj 13, inskr vid UU 18 sept 13, JK 28 maj 19, JL 15 sept 22, disp 9 april 27, doc i stats- o förvaltn:rätt där 22 april 27, innehavare av doc:stipendium 1 juli 27–31 dec 28, JD 16 sept 27, ...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se