Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
195 träffar, sida:  1 2 3 4 
Adlerz, Ernst, Gymnasielärare, Botanist (1854 – 1918)

1. Ernst Adlerz, f. 6 nov. 1854 i Linköping. Föräldrar: läroverksadjunkten Johan Elis Adlerz och Hedvig Charlotta Wimermark. Avlade mogenhetsexamen i Linköping 13 juni 1874; student vid Uppsala universitet ht. s. å.; fil. kand. 29 jan. 1878; fil. lic. 28 maj 1881; disp. 9 dec. s. å.; fil. doktor 31 maj 1882; har företagit resor för botaniska stu...

Afzelius, A August, Präst, Gymnasielärare, Poet (1785 – 1871)

5. Arvid August Afzelius, f. 6 maj 1785 på Fjällåkra, Hornborga socken, d 25 sept. 1871 i Enköping. Föräldrar: komministern Per Persson Afzelius och Inga Magdalena Lindström. Vistades från sitt fjärde år, då fadern på grund av borgensförbindelser kommit på obestånd, till dess föräldrarnas hem nå...

Ahlberg, Axel W, Gymnasielärare, Klassisk filolog (1874 – 1951)

Ahlberg, Axel Wilhelm, f. 26 apr. 1874 i Gällstad. Föräldrar: prosten August Ahlberg och Laura Antoinette Gyzander. Avlade mogenhetsexamen i Halmstad 28 maj 1891; student i Lund 9 febr. 1892; fil. kand. 15 sept. 1894; studerade i Uppsala läsåret 1895–96; fil. lic. i Lund 14 dec. 1899; disp. 26 maj 1900; fil. doktor 31 maj s. å.; företog, delvis med ...

Ahlfvengren, Fredrik Elias, Riksdagsledamot, Gymnasielärare, Botanist (1862 – 1921)

Ahlfvengren, Fredrik Elias, f. 7 apr. 1862 i Hejde. Föräldrar: lantbrukaren Petter Elias Ahlfvengren och Maria Olivia Lindlöf. Avlade mogenhetsexamen i Visby 13 juni 1882; inskrevs som student i Lund 23 jan. 1883; fil. kand. 31 jan. 1888; fil. lic. 15 sept. 1893; disp. 11 nov. 1896; fil. doktor 31 maj 1897; har företagit vetenskapliga resor, för växtfysiognomisk...

Ahlqvist, Abraham, Präst, Gymnasielärare (1794 – 1844)

1. Abraham Ahlqvist, f. 5 juli 1794 i Mörbylånga församling, d 9 juli 1844 i Runsten. Föräldrar: komministern Per Ahlqvist och Maria Juliana Fornander. Student i Uppsala 11 okt. 1813; disp. 7 juni 1815 (Flora Runsteniensis, p. I, pres. K. P. Thunberg); fil. kand. 3 dec. 1817; disp. 13 dec. s. å. (Quinta Iliadis Homericge rhapsodia Græce et Svethice, p. V...

Alander, Pehr Gustaf, Gymnasielärare, Läroboksförfattare (1807 – 1874)

Alander, Pehr Gustaf, f. 29 jan. 1807 i Ving (Valle härad), d 1 juli 1874 på Särö. Föräldrar: kyrkoherden Peter Alander och Sara Maria Hellstenius. Student i Lund 9 okt. 1826, i Uppsala 1827; disp. 12 maj 1830 (De idea sacerdotii spiritualis in ecclesia primsevi, pres. A. E. Knös); fil. kand. 12 dec. 1832; disp. 18 maj 1833 (De poesi sacra latina medii sev...

Alin, Oscar J, Riksdagsledamot, Historiker, Statsvetare, Akademisk lärare (1846 – 1900)

1. Oscar Josef Alin, f. 22 dec. 1846 i Falun, d 31 dec. 1900 i Stockholm. Föräldrar: auditören Oskar Jonas Alin och Maria Josefa Ekman. Studerade vid Säters pedagogi och Falu h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen 30 maj 1865; inskriven vid Uppsala universitet ht. s. å. och tillhörde där Västmanlands-Dala nation; fil. kand. 14 dec. 1871; di...

Almquist, Sigfrid O I, Gymnasielärare (1844 – 1923)

6. Sigfrid Oskar Immanuel Almquist, f. 15 febr. 1844 i Stockholm. Föräldrar: prosten Oskar Julius Augiist Almquist och Nanna Johansson. Avlade studentexamen i Uppsala 16 maj 1862; fil. kand. 28 mars 1868; disp. 24 maj 1869; fil. doktor 31 maj s. å.; företog botaniska forskningsresor, dels på egen bekostnad, dels med understöd av vetenskapsakademin, till Sk&ari...

Almqvist, Pehr Wilhelm, Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Ingenjör, Högskolelärare (1836 – 1911)

Pehr Wilhelm Almqvist, f. 30 juni 1836, d 18 maj 1911. Föräldrar: stadskassören Per Johan Almqvist och Fredrika Vilhelmina Holmström. Genomgick Stockholms gymnasium; student i Uppsala 19 maj 1855; avlade avgångsexamen från h. artilleriläroverket 31 juli 1861 samt särskild examen därstädes i de utförligare kurserna i matematik och mekan...

Alsbeckius, Mattias Andreæ, Präst, Gymnasielärare (– 1642)

Alsbeckius (Alzbeckius, Alsbechius), Mattias Andreæ, f. i Alsbäcks by i Stora Tuna, d 1642 (begraven 18 apr.). Bondson. Kollega i Västerås skola 1627; inskriven vid Uppsala universitet i aug. s. å. under namnet Matthias Andrese Tunsemontanus; prästvigd 7 sept. 1630. Conrector och rhetorices lector vid Västerås gymnasium s.å.; var även mu...

Aminson, Henrik, Gymnasielärare, Läroboksförfattare (1814 – 1885)

Aminson, Henrik, f. 30 mars 1814 i Örebro, d 29 juni 1885 i Strängnäs. Student i Uppsala 18 mars 1834; disp. 3 juni 1837 (De imminutis in Svecia per nobilitatem opibus coronæ regiæque potestatis ab a. 1560 ad 1680, p. I, pres. Andr. Lagergren); fil. kand. 5 maj 1841; disp. 11 juni 1842; fil. doktor 14 juni s. å. Lärare vid Hillska skolan å Barn&aum...

Anderson, Fredrik, Gymnasielärare, Kommunalpolitiker, Folkskoleinspektör, Astronom (1842 – 1906)

Anderson, Fredrik, f. 16 juni 1842 i Karlskrona, d 24 nov. 1906 i Halmstad. Föräldrar: flaggunderofficeren Frans Oskar Anderson och Kristina Matilda Modin. Student i Lund 25 maj 1860; fil. kand. 23 okt. 1867; disp. 19 maj 1868; fil. doktor 29 maj s. å.; företog en studieresa till Tyskland, Schweiz och Belgien. Vik. adjunkt vid Karlskrona h. elementarläroverk vt. 186...

Andersson, Gustaf, Gymnasielärare, Urkundsutgivare (1812 – 1864)

Andersson, Gustaf, f. 29 mars 1812, d. 18 apr.1864. Föräldrar: stadsvaktkarlen Anders Andersson och Ingrid Tofvesdotter. Student i Lund 21 juni 1828; disp. 17 dec. s. å. (Lusiones prosodicse, p. I, pres. P. Wieselgren) samt 20 juni 1838; fil. magister 23 juni s. å.; företog utländska resor 1850–52 och 1856 samt en pedagogisk studieresa till Tyskland 1861...

Andersson, A Hilding, Gymnasielärare, Gymnasierektor (1853 – 1918)

2. Anders Hilding Andersson, den föregåendes son, f. 22 mars 1853 i Växjö, d 13 febr. 1918 därstädes. Avlade mogenhetsexamen i Jönköping 1 juni 1872; student i Lund ht. s. å.; fil. kand. 28 maj 1875; fil. lic. 14 sept. 1878; disp. 5 dec. s. å.; fil. doktor 31 maj 1879; studentkårens ordförande 1880. Docent i grekiska li...

Andersson, Johan, Präst, Gymnasielärare, Biskop (1820 – 1894)

1. Johan Andersson, f.29 sept. 1820 i Ödestugu socken, d 14 juni 1894 i Växjö. Föräldrar: komministern, sedermera kyrkoherden i Åkers pastorat av Växjö stift Andreas Andersson och Eva Sofia Svalander. Efter studier i Jönköping och Växjö student i Lund 3 okt. 1838; disp. 20 dec. s. å. (Öfningsbok uti fornnordiska spr&arin...

Andersson, Lars Gabriel, Gymnasielärare, Zoolog (1868 – 1951)

Andersson, Lars Gabriel, f. 22 febr. 1868. Föräldrar: komministern i Vagnhärad, sedermera Brännkyrka, Lars Andersson och Erika Augusta Almstedt. Genomgick Södermalms h, allmänna läroverk; avlade mogenhetsexamen där 17 maj 1887; student vid Uppsala universitet 13 sept. s. å.; fil. kand. 11 sept. 1890; fil. lic. 30 okt. 1897; disp. 24 apr. 1909; fi...

Andersson, Nils J, Gymnasielärare, Botanist (1821 – 1880)

Andersson, Nils Johan, f. 20 febr. 1821 i Gärdsemms socken, d 27 mars 1880 i Stockholm. Föräldrar: riksdagsmannen i bondeståndet Johannes Andersson och Sara Kajsa Nilsdotter. Genomgick nya elementarskolan i Stockholm; student i Uppsala 10 juni 1840; disp. 12 juni 1844; fil. kand. 28 apr. 1845; disp. maj s. å.; fil. magister 16 juni s. å.; besökte dels p&...

Andreas Arvidi, Präst, Gymnasielärare, Gymnasierektor (1620omkr – 1673)

Andreas Arvidi, f. omkr. 1620 i Strängnäs, d 1673. Fader: borgmästaren Arvid Andersson. Studerade vid universitetet i Dorpat; magister där 1651. Lektor vid gymnasiet i Strängnäs 4 juni s. å.; prästvigd 11 dec. 1653; rektor vid gymnasiet s. å.; av kyrkans patronus kallad till kyrkoherde i Österhaninge 1658; tillträdde efter en befordrin...

Anjou, Christopher Ludvig, Riksdagsledamot, Gymnasielärare, Folkskoleinspektör, Seminarierektor (1821 – 1896)

3. Christopher Ludvig Anjou, son till A. 1, f. 2 aug. 1821 i Husby-Lyhundra och Skederids pastorat, d 8 dec. 1896. Genomgick Norrköpings skola och Linköpings gymnasium; avlade studentexamen i Uppsala 25 okt. 1839; disp. 25 apr. 1840 (De notione concionum sacrarum, earumque methodis prsecipuis, p. II, pres. L. A. Anjou); fil. kand. 20 maj 1846; disp. 13 juni 1848 (Strö...

Silfverskiöld, Nicolaus (Niclas), Jurist, Akademisk lärare (1635 – 1702)

1 Silfverskiöld, Nicolaus (Niclas) (före adl Hyltenius, Hyltén), f 18 jan 1635 i Ölmstad, Jönk (originalgeneal:er, RHA), d 11 jan 1702 i Sthlm (bet för ringn, där, Klara, 17 jan). Föräldrar: kyrkoherden Andreas Jonas Hyltenius o Anna Jönsdtr Gahm. Inskr vid UU 28 sept 53, disp där april 58, handsekr hos hertig Adolf J...

Smedberg, Johan (John), Arkitekt, Gymnasielärare (1851 – 1913)

Smedberg, Johan (John), f 14 maj 1851 i Sthlm, Kat, d 3 april 1913 i Malmö, S:t Pauli. Föräldrar: bankbokhållaren Johan Olof S o Charlotta Catharina Ahlström. Elev vid FrKA:s byggnadsskola 1 okt 68, arkitektex där vt 75, studier vid Ecole des beaux-arts samt i Charles Garniers o Jean-Louis Pascals ateljé, Paris, 75–77, lektor i byggnadskonst med ri...

Sandels, Stina C, Akademisk lärare, Barnpedagog, Utvecklingspsykolog (1908 – 1990)

4 Sandels, Stina Claesdotter, sysslings dtr till S 2, f 4 jan 1908 i Mariestad, d 18 juni 1990 i Lidingö. Föräldrar: direktören Claes S o Herta Lovisa Charlotta Amnéus. Barnträdgårdslär.ex vid Fröbelinst, Norrköping, 1 juni 31, timlär 36–45, studierektor där 45–48, öppnade privat barnträdgård ...

Schwartz, Gustaf Magnus, Uppfinnare, Bergskemist, Lärare, Frenolog (1783 – 1858)

Schwartz, Gustaf Magnus, f 21 aug 1783 i Hfors, d 25 mars 1858 i Sthlm, Finska. Föräldrar: råd- o handelsmannen Petter S o Margareta Wilhelmina Philp. Inskr vid Åbo akad 11 mars 99, bergsex där 12 juni 01, auskultant i Bergskoll 14 juli 01, kemist vid Rörstrands kemiska lab i Sthlm 05, kanslist i Kontrollverket 21 maj 05, notaries titel där 22 dec 06, l&a...

Rosén, Johan, Präst, Gymnasielärare, Publicist, Retoriker (1726 – 1773)

3 Rosén, Johan, bror till R 1 o R 2, f 8 mars 1726 i Sexdrega, Älvsb, d 6 sept 1773 i Gbg, Domk. Elev vid gymn i Gbg 38, inskr vid UU 4 okt 42, vid LU 24 sept 47, studerade i Göttingen, mag vid LU 48, doc i "poesien" vid UU 30 april 49, även i "eloquentien" där 50, doc vid LU 52, prä...

Rosenadler, Johan, Riksdagsledamot, Ämbetsman, Akademisk lärare (1664 – 1743)

Rosenadler, Johan, före adl Upmarck, f sept 1664 i Uppsala (Åkersteins geneal:er, RHA), d 26 mars 1743 i Sthlm (Åkerstein; bet för ringn 31 mars där, Klara). Föräldrar: Erik Hansson Ångerman o Maria Folcker. Inskr vid UU 7 dec 72, disp 26 maj 88, fil adjunkt 9 dec 96, prof Skytteanus 14 nov 98, allt vid UU, censor librorum i Kanslikoll 5 okt 16&ndas...

Rothman, Johan S, Läkare, Gymnasielärare (1684 – 1763)

1 Rothman, Johan Stensson, f 24 febr 1684 i Växjö (Hedlund, s 70; fdb saknas), d 20 juli 1763 där. Föräldrar: kyrkoherden Sten Svensson R o Anna Choraea. Elev vid Växjö skola o gymn 92–03, inskr vid UU 7 okt 03, MK vid Collegium medicum 21 sept 10, e o pestläk i Sthlm okt 10, kommenderad till Flottan periodvis 11–13, MD vid univ i Harderwij...

Rundbäck, Abraham, Riksdagsledamot, Gymnasielärare, Kommunalpolitiker, Folkskoleinspektör (1827 – 1893)

1 Rundbäck, Abraham, f 30 jan 1827 i Barnarp, Jönk, d 12 juni 1893 i Växjö. Föräldrar: lantbrukaren o smeden Jonas R o Sara Elisabet (Lisa) Abrahamsdtr. Elev vid Jönköpings elementarlärov ht 41vt 45, vid Växjö gymn ht 45vt 48, studentex vid LU 14 okt 48, inskr ht 48, FK 31 maj 53, mag primus där 23 juni 53, allt vid LU, v lektor i matematik vid Växjö förenade gymn...

Pettersson, Betty M C, Gymnasielärare, Första kvinnliga student (1838 – 1885)

Pettersson, Betty Maria Carolina, f 14 sept 1838 i Visby, d 7 febr 1885 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: sadelmakaren Olof P o Magdalena Sofia Carolina Kullberg. Guvernant bl a hos frih G Lybecker, Forsby, Ed, Kalm, o frih Natalie De Geer, Stjärnholm, Nikolai, Söd, mogenhetsex som privatist vid Nya elementarskolan i Sthlm 16 maj 71, inskr vid UU 27 febr 72, FK där 28 jan...

Rehn, L Gösta, Nationalekonom, Akademisk lärare (1913 – 1996)

Rehn, Lars Gösta, f 14 febr 1913 i Lilla Malma, Söd, d 1 dec 1996 i Danderyd, Sth. Föräldrar: kommunalkamreren John Teodor R o Maria Elisabet (Lisa) Andersson. Studentex vid Eskilstuna h a l 9 juni 31, inskr vid Socialinst i Sthlm 7 sept 33, utex där 10 okt 36, inskr vid StH 19 aug 35, anställd vid Landsorganisationens (LO) utredn:avd 41–52 o 58–59, ...

Olauson, Daniel, Riksdagsledamot, Gymnasielärare, Kommunalpolitiker, Journalist (1812 – 1870)

Olauson, Daniel, f 2 nov 1812 i Ludvika, Kopp, d 25 juni 1870 i Västerås. Föräldrar: bergsmannen Jan O o Maria Stina Husberg. Inskr vid UU 27 maj 36, vik kollega vid Västerås h lärdomsskola ht 40–vt 41, kollega vid Falu h lärdomsskola 8 nov 41, FK vid UU 8 nov 43, disp pro gradu 26 mars 44, mag där 16 juni 45, konrektor vid h lärdomss...

Orring, Jonas A, Gymnasielärare, Generaldirektör (1912 – 1977)

Orring, Jonas August, f 7 nov 1912 i Burträsk, Vb, d 8 nov 1977 i Kalmar (kbf i Osc, Sthlm). Föräldrar: förste länsskogvaktaren Frans Oskar O o distriktsbarnmorskan Magda Maria Lundberg. Avgångsex från Örebro tekn gymnasiums maskintekn linje 7 juni 33, ingenjör vid sulfitfabriken i Hörnefors, Vb, 34– 39, vid Umeå flottn:för...

Palmgren, Karl Edvard A H, Gymnasielärare, Skolrektor (1840 – 1910)
Palmgren, Karl Edvard Abraham Henning, f 28 april 1840 i Vrigstad, Jönk, d 7 febr 1910 i Sthlm, Jak. Föräldrar: kh Magnus P o Carolina Elisabeth Almén. Stu-dentex vid LU 26 jan 61, inskr där 28 jan 61, vik adjunkt vid Karlstads h elementarlärov vt 63, elev vid Telegrafverket 63, eo assistent där 64, eo lär vid Halmstads lägre elementarlärov ht 64—ht 66, telegrafassistent i Malmö 24 sept 66, i ...
Notini, C Gösta, Zoolog, Akademisk lärare (1908 – 1964)

Notini, Carl Gösta, f 15 juni 1908 i Sthlm, Kat, d 25 jan 1964 i Sollentuna, Sth. Föräldrar: arkitekten Harald Elof N o målaren Hilma Elisabet Thudén. Studentex vid h a l på Södermalm i Sthlm 11 maj 28, inskr vid StH 14 sept 28, innehade olika assistenttjänster vid statens växtskyddsanstalts zoolog avd 1 nov 32–30 juni 45 (tjänstl f...

Munthe, C Arne, Gymnasielärare, Historiker, Litteraturhistoriker, Arkivarie, Gymnasierektor (1901 – 1965)

10 Munthe, Carl Arne, bror till M 9, f 13 juni 1901 i Sthlm, Hedv El, d 7 febr 1965 i Sigtuna. Studentex vid Nya elementarskolan i Sthlm 10 maj 19, inskr vid StH 16 sept 19, amanuens 20-24, FK 21 april 23, ordf i Humanistiska foren 23—24, i studentkåren 26— 27, allt vid StH, v ordf i styr för Sveriges förenade studentkårer (SFS) 27, eo t...

Müller, Johan Peter (Joseph), Kommunalpolitiker, Läroboksförfattare, Lärare (1843 – 1936)

Müller, Johan Peter (Joseph), f 16 sept 1843 i Sthlm, d 1 april 1936 där, Maria. Föräldrar: grosshandlaren Johan Peter M o Sofia Wilhelmina Lundegren. Studentex (bachelier és lettres) i Paris 65, lär i franska vid Sjökrigsskolan i Sthlm 14 sept 67, lektor där 26 sept 79—26 juni 08, disp vid univ i Leipzig 8 aug 71, Dr phil där 1 okt 71, bi...

Naumann, Christian, Justitieråd, Jurist, Akademisk lärare (1810 – 1888)

1 Naumann, Christian, f 1 juli 1810 i Malmö, S:t Petri, d 30 aug 1888 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: Snickaråldermannen Johannes N o Cecilia Florman. Inskr vid LU 9 okt 26, filol kand 20 juni 31, FK 30 maj 32, disp 16 juni 32, mag 23 juni 32, allt vid LU, kanslist i bondeståndet vid riksdagen 34/35, eo kanslist i ecklesiastikdep 21 nov 34, jur utr kand vid LU 3 aug ...

Neikter, Jacob Fredrik, Kulturhistoriker, Akademisk lärare (1744 – 1803)

Neikter, Jacob Fredrik, f 23 maj 1744 i Köpings landsförs, d 4 maj 1803 i Uppsala. Föräldrar: kronofogden Gustaf Neuchter o Margareta Fries. Gymnasiestudier i Västerås, inskr vid UU 23 febr 64, disp pro gradu 2 juni 73, mag 17 juni 73, doc i poesin 19 okt 74, eo adjunkt i fil fak 8 juli 79, allt vid UU, studieresa i Europa 79–84, eo prof vid UU 7 juli 80,...

Neuman, Erik G, Gymnasielärare, Lingvist (1883 – 1959)

Neuman, Erik Gustav, f 12 jan 1883 i Skara, d 3 dec 1959 i Lidingö. Föräldrar: rektorn FD Carl Julius N o Märta Sofia Vilhelmina v Zengerlein. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov 12 juni 01, inskr vid UU 20 sept 01, FK där 31 jan 05, FL där 31 mars 10, lär vid Uppsala ensk lärov o privatgymn ht 10–vt 13, extralär vid h reallärov på Norrmalm i Sthlm ht 13–vt 16, adjunkt i modersmålet o tyska vi...

Neuman, Leopold M, Gymnasielärare, Kommunalpolitiker, Botanist (1852 – 1922)

Neuman, Leopold Martin, f 11 sept 1852 i Halmstad, d 17 febr 1922 i Ystad. Föräldrar: prosten FD Martin Bernhard N o Maria Hallberg. Mogenhetsex vid h elementarlärov i Halmstad 5 juni 71, inskr vid LU 18 sept 71, FK där 30 jan 75, lär vid Lunds privata elementarskola ht 76–vt 83, FL vid LU 29 maj 80, disp 2 maj 81, FD där 30 maj 81, vik lektor vid h a l i Lund ht 81-vt 82, lektor i kemi och ...

Mebius, Claes A, Fysiker, Gymnasielärare, Matematiker (1854 – 1947)

Mebius, Claes Albert, f 15 nov 1854 i Arvika landsförs, d 22 febr 1947 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: handlanden Christian Henric M o Susanna Christiana Schröder. Mogenhetsex vid Gävle h a l 24 maj 73, inskr vid UU ht 74, FK där 14 sept 78, inskr vid StH ht 81vt 82, amanuens vid fysiska instit vid UU jan 83

Lovén, J Martin, Kemist, Akademisk lärare (1856 – 1920)

Loven, Johan Martin, f 1 aug 1856 i Åhus, Krist, d 5 juni 1920 i Lund, Domk. Föräldrar: kh Johan L o Emma Catharina Maria Aulin. Mogenhetsex vid Kristianstads h elementarlärov 26 maj 75, inskr vid LU 13 sept 75, amanuens vid kemiska institutionen 16 dec 76–aug 87, FK 29 maj 77, FL 1 mars 82, disp 30 maj 82, FD 31 maj 82, doc i kemi 28 juni 82–aug 87, allt vid...

Lundblad, H Ragnar, Gymnasielärare, Matematisk fysiker (1893 – 1973)

Lundblad, Hans Ragnar, f 16 maj 1893 i Nederluleå, d 9 jan 1973 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: kh Johannes L o Anna Amanda Elisabet Martinelle. Studentex vid Luleå h a l vt 10, inskr vid UU ht 10, FM 31 jan 13, tf assistent för solarundersökn:ar vid fysiska instit 16 sept 13, assistent där vt 14–vt 20, FL 15 sept 17, disp 19 maj 20, FD 31 maj 20, doc i...

Löfstedt, Ernst M H, Gymnasielärare, Germanist (1893 – 1978)

Löfstedt, Ernst Martin Hugo, f 13 dec 1893 i Kristianstad, d 21 okt 1978 i Uppsala, Domk. Föräldrar: fabrikören Truls Martin L o Mathilda Persson. Studentex vid Växjö h a l 20 maj 12, inskr vid LU 6 sept 12, FK 29 maj 14, FM där 31 maj 17, FL där 15 sept 22, lektor i sv språket vid univ i Kiel läsåret 24–25, vik lär o timl&a...

Lönnqvist, Conrad L, Gymnasielärare, Kommunalpolitiker, Astronom (1889 – 1969)

Lönnqvist, Conrad Leopold, f 15 nov 1889 i Sala, d 12 april 1969 i Södertälje. Föräldrar: bagarmästaren Olaus Pettersson L o Carolina Lundgren. Mogenhetsex vid h a l i Uppsala 28 maj 07, inskr vid UU ht 07, e lär i Härnösand 09–10 o 12–13, FM vid UU 30 maj 11, e lär vid Gb...

Lövgren, Nils, Gymnasielärare, Biskop (1852 – 1920)

Lövgren, Nils, f 29 mars 1852 i Kila, Värml, d 7 febr 1920 i Västerås. Föräldrar: hemmansägaren Erik Jansson o Anna Olsdtr. Elev vid Åmåls lägre lärov 68–70, mogenhetsex vid h a l i Karlstad vt 74, inskr vid UU ht 74, vik lär vid Johannelunds missionsinst, Bromma, Sth, ht 74 o vt 76, FK vid UU 13 dec 76, timlär vid Fje...

Lilliehöök, C J Fredrik M, Uppfinnare, Skeppsbyggare, Högskolelärare (1860 – 1930)

11 Lilliehöök, Carl Johan Fredrik Malcolm, f 14 april 1860 på Lindhult, Stafsinge, Hall, d 4 jan 1930 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: kaptenlöjtn Carl Johan L o Charlotta Gustafva Fredrika Rosenblad. Elev vid Tekn skolan i Örebro 78—82, vid KTH 13 sept 83, utex från fackavd för maskinbyggn:konst o mek teknologi 10 juni 86, anställd ...

Lindblad, Anders F, Akademisk lärare, Skeppsbyggnadsingenjör (1888 – 1956)

1 Lindblad, Anders Fredrik, f 3 juni 1888 i Bjuv, Malm, d 8 febr 1956 i Gbg, Vasa. Föräldrar: bergsingenjören Robert Fredrik L o Eva Agnes Bergström. Läroverksstudier i Helsingborg, elev vid skeppsbyggeriet vid Helsingborgs varfs ab juli—sept 06, juli—dec 07 o sept 10—april 11, anställd vid ritkontoret där dec 06—juni 07 o jan&m...

Lindeberg, Gustaf W, Präst, Gymnasielärare, Teolog, Missionshistoriker (1878 – 1961)

2 Lindeberg, Gustaf Wilhelm, brorsons son till L 1, f 3 april 1878 i Holsljunga, Älvsb, d 13juli 1961 i Lund. Föräldrar: prosten Henrik Wilhelm L o Johanna Sofia Forsberg. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov 1 juni 96, inskr vid GH ht 96, FK där 9 juni 00, inskr vid LU ht 00, teor teol ex 13 dec 02, prakt teol ex där 14 dec 04, vik adjunk...

Kraftman, Anders, Riksdagsledamot, Präst, Gymnasielärare (1711 – 1791)

1 Kraftman, Anders, f 11 maj 1711 i Borgå, Finland, d 22 april 1791 där. Föräldrar: rådmannen o handl Johan K o Margaretha Orræa. Inskr vid Åbo akad 30 jan 28, vid UU 25 sept 33, disp pro gradu vid Åbo akad 25 mars 35, mag 11 juli 35, eo adjunkt vid Borgå gymn 1 okt 35, adjunkt (eo lektor) där 13 dec 35, därjämte domkyrkosyssloman 44—46, lektor i historia o moral vid Borgå gymn 11 aug 46—2 m...

Jacobson, C Gustaf E, Gymnasielärare, Historiker (1881 – 1946)

Jacobson, Carl Gustaf Emanuel, f 12 jan 1881 i Nyköping, d 10 mars 1946 i Sthlm, Osc. Föräldrar: bankkassören Johan Victor Leonard J o Hilda Elisabet Charlotta Axelsson. Mogenhetsex vid h a l i Nyköping vt 99, inskr vid UU 12 sept 99, FK 15 sept 02, FL 15 sept 08, vik adj, lektor o extralär i Uppsala 08—13, ordf i studentfören Heimdal 11—13, disp vid UU 23 maj 11, FD 31 maj 11, doc i hi...

1 2 3 4 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se