Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
110 träffar, sida:  1 2 3 
Afzelius, Jon Arvid, Pedagog (1856 – 1918)

9. Jon Arvid Afzelius, f. 26 juni 1856 i Västerås. Föräldrar: sedermera rektorn i Arboga Lars Hesekiel Afzelius och Maria Sofia Aurora Winblad. Genomgick Arboga och Örebro h. allmänna läroverk; avlade mogenhetsexamen i Örebro 22 maj 1875; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 31 jan. 1880; idkade studier för fil. lie-examen i Götting...

Agardh, Carl Adolph, Nationalekonom, Biskop, Botanist (1785 – 1859)

1. Carl Adolph Agardh, f. 23 jan. 1785 i Båstad, d 28 jan. 1859 i Karlstad. Föräldrar: handlanden Georg Mikaelsson Agardh och Agneta Kristina Ollman. Student i Lund 5 okt. 1799; disp. 31 okt. 1801 (Quaestio physiol. quae et qualis est musculorum vis formam ossium mutandi, pres. J. Sönnerberg); filol. kand. 16 dec. 1803; fil. kand. 18 maj 1805; disp. 29 maj s. å. (O...

Alin, Oscar J, Riksdagsledamot, Historiker, Statsvetare, Akademisk lärare (1846 – 1900)

1. Oscar Josef Alin, f. 22 dec. 1846 i Falun, d 31 dec. 1900 i Stockholm. Föräldrar: auditören Oskar Jonas Alin och Maria Josefa Ekman. Studerade vid Säters pedagogi och Falu h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen 30 maj 1865; inskriven vid Uppsala universitet ht. s. å. och tillhörde där Västmanlands-Dala nation; fil. kand. 14 dec. 1871; di...

Alrutz, Sydney G L R, Psykolog (1868 – 1925)

2. Sydney Gustaf Louis Reinhold Alrutz, f. 31 okt. 1868 i London. Föräldrar: grosshandlaren Anders Gustav Reinhold Alrutz och Hulda Ida Sofia de Pont. Genomgick nya elementarskolan i Stockholm; avlade mogenhetsexamen därstädes 16 dec. 1886; studerade vid Långshytte bruk och Fagersta järnverk 1887; extra elev vid Falu bergsskola vt. 1888; anställd i firman ...

Silfwercrantz, Johan, Ekonom, Forskningsresande (– 1712)

Silfwercrantz, Johan, f trol i Sthlm, d 16/ 26 juli 1712 i Acre, Osmanska riket (nu Akko, Israel; brev från M Eneman 18/28 sept 1712). Föräldrar: kammarrådet Johan S o Maria Hammarin. Inskr vid UU 12 nov 02, notarie i Kammarrevisionen 22 jun 04, kommissarie i Kommerskoll 28 okt 11 (tilltr ej), reste i Orienten från 11. – Ogift.

Sillén, Oskar K G, Företagsekonom (1883 – 1965)

1 Sillen, Oskar Karl Gustaf, f 29 nov 1883 i Uppsala, d 6 dec 1965 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: husägaren Lars Gustaf S o Augusta Charlotta Jansdtr. Mogenhetsex vid H a l i Uppsala 10 juni 02, elev vid Frans Schartaus prakt handelsinst i Sthlm 1 sept 02, avgångsbetyg där 30 maj 03, elev vid Städtische Handels-Hochschule, Köln, okt 03, diplomex där 15 n...

Sjöbeck, E Mårten, Agronom, Kulturgeograf, Järnvägsman (1886 – 1976)

Sjöbeck, Edvard Mårten, f 19 sept 1886 i Khvn, Sankt Matthaeus, d 6 nov 1976 i Helsingborg, Maria. Föräldrar: köpmannen Alexander Vitalis S o Anna Lovisa Andersson. Mogenhetsex vid H a l i Malmö 12 dec 07, inskr vid LU vt 08–vt 09, e skrivbiträde vid Järnvägsstyr, Malmö, 1 okt 09, e o kontorsskrivare där 1 okt 11, kontorsskrivare ...

Sjöstrand, B H Wilhelm, Pedagog (1909 – 1989)

Sjöstrand, Bengt Håkan Wilhelm, f 19 aug 1909 i Barnarp, Jönk, d 5 dec 1989 i Uppsala, Helga Tref. Föräldrar: kyrkoherden Johan (John) Jakob Benedikt S o Anna Ingeborg Söderbom. Studentex vid Jönköpings h a l 19 maj 28, inskr vid UU 10 sept 28, teol-fil ex 27 mars 29, TK 30 jan 32, FK 30 mars 35, FL 15 dec 37, disp 18 okt 41, doc i pedagogik 14 n...

Sandels, Stina C, Akademisk lärare, Barnpedagog, Utvecklingspsykolog (1908 – 1990)

4 Sandels, Stina Claesdotter, sysslings dtr till S 2, f 4 jan 1908 i Mariestad, d 18 juni 1990 i Lidingö. Föräldrar: direktören Claes S o Herta Lovisa Charlotta Amnéus. Barnträdgårdslär.ex vid Fröbelinst, Norrköping, 1 juni 31, timlär 36–45, studierektor där 45–48, öppnade privat barnträdgård ...

Sandström, E Victoria (Tora), Filosof, Psykolog (1886 – 1949)

Sandström, Emma Victoria (Tora), f 12 mars 1886 i Arnäs, Vnl, d 25 okt 1949 i Sthlm, Joh. Föräldrar: lantbrukaren Johan S o Katarina Charlotta Carlsson. Elev i Ahlinska skolan i Sthlm, utex från H lärarinneseminariet där 08, lär vid Ebba Lundbergs h lärov för flickor i Hälsingborg ht 08–ht 09, organiserade o förestod sv ...

Schulzenheim, von, David, Läkare, Riksdagsledamot, Nationalekonom (1732 – 1823)

von Schulzenheim, David (före adl Schultz), f 16 (g st; Hagberg), dp 19 mars 1732 i Amsberg, Dalarna, d 24 april 1823 i Sthlm, Klara. Föräldrar: regementsfältskären Jacob Schultz o Maria Magdalena v Husum. Inskr vid univ i Königsberg 26 sept 47, disp där 50, inskr vid UU 25 nov 51, anatomie prosektor där 51–54, med dr där 31 okt 54, reste i ...

Segerstedt, Torgny (T:son), Filosof, Universitetsrektor, Sociolog (1908 – 1999)

2 Segerstedt, Torgny , son till S 1, f 11 aug 1908 i Holm, Älvsb (kbf i Lund), d 28 jan 1999 i Uppsala, Domk. Studentex vid Gbgs h samskola 20 maj 27, inskr vid LU 13 sept 27, FK 31 maj 29, FL 15 sept 31, disp 29 maj 34, FD 31 maj 34, doc i praktisk filosofi 12 juni 34, uppehöll delar av den med professuren i praktisk filosofi förenade undervisn:skyldigheten periodvis...

Reuterskiöld, Carl-Axel, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Statsvetare (1870 – 1944)

Reuterskiöld, Carl Ludvig August Axel, f 12 jan 1870 i Sthlm, Hovförs, d 8 april 1944 i Jonsberg, Ög (enl db för Uppsala, Domk). Föräldrar: översten Axel Magnus Otto R o grev Charlotte Gustava Amalia Matilda Wrangel. Mogenhetsex vid H a l i Västerås 19 maj 88, inskr vid UU 13 aug 88, FK 13 dec 89, FL 28 jan 93, disp 27 maj 93, doc i...

Rhenman, Eric A K, Företagsekonom (1932 – 1993)

Rhenman, Eric Axel Knutsson, f 18 dec 1932 i Jokkmokk, Nb, d 11 mars 1993 i Mexiko, bosatt i Cambridge, Mass, USA. Föräldrar: övervägmästaren Knut Johan R o småskollärarinnan Thyra Ingegerd Maria Bergström. Studentex vid H a l i Visby 22 maj 51, inskr vid KTH ht 51, civilingenjörsex inom avd för kemi där 20 juni 55, inskr vid Handelshögsk i Sthlm 30 sept 53, ekonomex där 28 mars 55, ans...

Rooth, Ivar, Ekonom, Bankman (1888 – 1972)

1 Rooth, Ivar, f 2 nov 1888 i Sthlm, Hedv El, d 27 febr 1972 i Lidingö. Föräldrar: föreståndaren för penninglotterierna Otto Daniel R o Ellen Hertzman. Studentex vid H reallärov å Norrmalm, Sthlm, 17 maj 06, inskr vid UU 31 maj 06, JK där 31 jan 11, sekr i Verdandi 08–09, studerade vid handelshögskolan i Berlin 11–12, e o notari...

Ruin, Hans W, Filosof, Psykolog, Estetiker (1891 – 1980)

Ruin, Hans Waldemar, f 18 juni 1891 i Hfors, d 3 nov 1980 i Sthlm, S:t Göran. Föräldrar: professorn Waldemar R o Flora Henrika Lindholm. Studentex vid Nya sv lärov i Hfors 13 maj 09, inskr vid Hfors univ ht 09, e o amanuens vid univ:s allm bibl 18 maj 12, FK 4 april 13, FM 29 maj 14, yngre bibl:assistent (från 8 mars 24 benämnd yngre underbibliotekarie) vid univ:s allm bibl 10 mars 20–17 sep...

Runeberg, Ephraim Otto, Nationalekonom, Fortifikationsofficer, Lantmätare (1722 – 1770)

Runeberg, Ephraim Otto, f 29 juli 1722 i Lovö, Sth, d 20 jan 1770 i Vasa. Föräldrar: prosten Lars Runnebergh o Agneta Elisabeth Maistrin. Inskr vid UU 2 mars 33, teol ex där 10 dec 42, informator hos överintendenten Louis De Geer (bd 10, s 453) juni 44, erhöll testimonium academicum...

Petander, Karl T, Nationalekonom, Folkhögskolerektor (1883 – 1974)

Petander, Karl Timoteus, f 9 maj 1883 i Gbg, Domk, d 9 nov 1974 i Uppsala, Domk. Föräldrar: skräddarmästaren Nils August Pettersson o Magdalena Ödberg. Mogenhetsex vid Gbg:s latinlärov 13 juni 03, inskr vid UU 21 sept 03, FK där 31 jan 06, inskr vid StH 15 okt 07, FL 29 maj 09, disp 1 april 12, FD 28 maj 12, doc i ekon hist 14 febr 13

Pufendorf, von, Samuel, Historiker, Statsvetare, Rikshistoriograf, Folkrättsjurist (1632 – 1694)

von Pufendorf, Samuel, f 8 jan 1632 i Dorfchemnitz, Sachsen, d 26 okt 1694 i Berlin (Biographica, Spenern). Föräldrar: kh Esaias Pufendorfer o Margaretha Hickmann. Skolgång i Grimma, Sachsen, inskr vid univ i Leipzig 50, vid univ i Jena 14 aug 56, mag där 19 aug 56, huslärare hos sv kommissarien i Khvn J P Coyet (bd 9) april 58, studier vid univ i Leiden 5...

Quint, Kristina (Stina), Kommunalpolitiker, Publicist, Förläggare, Pedagog (1859 – 1924)

Quint, Kristina (Stina), f 13 april 1859 i Frillestad, Malm, d 30 okt 1924 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: soldaten o lantbrukaren Ola Q o Elna Kristina Svensdtr. Elev vid Privata småskolesem i Landskrona 74, ex där 7 juli 75, lär vid Åby fasta småskola, Södra Åby, Malm, ht 75–vt 76, inskr vid Sthlms folkskollärarinnesem 29 aug 76, ex ...

Raphael, Axel E, Skriftställare, Nationalekonom, Socialpolitiker (1850 – 1921)

Raphael, Axel Ferdinand, (i fdb endast Axel), f 4 okt 1850 i Gbg, Mosaiska, d 30 nov 1921 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: grosshandlaren Jacob R o Marianne Bahr. Studentex vid Realgymnasium i Gbg 5 juni 68, inskr vid UU 14 sept 68, FK maj 73, disp pro gradu 11 nov 74, FD 31 maj 75, JK 4 mars 84, allt vid UU, sekr i jordbrukslägenhetskomm sept 91–mars 92, i Sveriges författarefören 94–17, förelä...

Rehn, L Gösta, Nationalekonom, Akademisk lärare (1913 – 1996)

Rehn, Lars Gösta, f 14 febr 1913 i Lilla Malma, Söd, d 1 dec 1996 i Danderyd, Sth. Föräldrar: kommunalkamreren John Teodor R o Maria Elisabet (Lisa) Andersson. Studentex vid Eskilstuna h a l 9 juni 31, inskr vid Socialinst i Sthlm 7 sept 33, utex där 10 okt 36, inskr vid StH 19 aug 35, anställd vid Landsorganisationens (LO) utredn:avd 41–52 o 58–59, ...

Ohlin, Bertil G, Riksdagsledamot, Nationalekonom, Handelsminister (1899 – 1979)

Ohlin, Bertil Gotthard, f 23 april 1899 i Gråmanstorp, Krist, d 3 aug 1979 i Undersåker, Jämtl (kbf i Kungsh, Sthlm). Föräldrar: landsfiskalen Elis Wilhelm O o Hilda Ingeborg Sandberg. Studentex vid h a l i Helsingborg 3 juni 15, inskr vid LU 18 sept 15, FK där 31 maj 17, inskr vid Handelshögsk i Sthlm 28 sept 17, ex där 14 juni 19, tjänstg i tu...

Nordal, Gideon V, Läkare, Psykolog, Pedagog (1886 – 1945)

Nordal, Gideon Vigilius, f 3 dec 1886 i Holm, Älvsb, d 15 mars 1945 i Gbg, Johanneb. Föräldrar: lantbrukaren Gustaf Andersson o Anna Stina Olsson. Mogenhetsex vid Gbgs h reallärov 2 juni 06, inskr vid GH ht 06, FK där 5 juni 08, vik adjunkt vid Gbgs västra realskola ht 08

Nordencrantz, Anders, Författare, Riksdagsledamot, Nationalekonom (1697 – 1772)

Nordencrantz, Anders, före adl Bachmanson, f 6 jan (Orig:geneal), dp 17 jan 1697 i Brunflo, Jämtl, d 19 juli 1772 i Sthlm, Klara. Föräldrar: borgmästaren o riksdagsmannen Lorens Bachman o Margareta Svedina. Borgare i Sundsvall juli 26, led av borgarståndet vid riksdagen 2627 (led av ekonomi- o kommersedeput), sv konsul i Lissa...

Nordström, Johan Jakob, Riksdagsledamot, Nationalekonom, Riksarkivarie, Statsvetare (1801 – 1874)

1 Nordström, Johan Jakob (i fdb Jakob Johan), f 20 dec 1801 i Abo sv förs, d 17 maj 1874 i Sthlm, Finska. Föräldrar: svarvarmästaren Matts N o Katarina Holmberg. Elev vid Åbo katedralskola 10, inskr vid Åbo akad 17 juni 18, stipendiat 1927, FK 9 dec 22, disp pro gradu 16 juni...

Nyrén, Carl, Författare, Präst, Ekonom (1726 – 1789)

Nyrén, Carl, f 30 aug (N, Charakters Skildringar ...), dp 2 sept 1726 i Gammalkil, Ög, d 25 jan 1789 i Kuddby, Ög. Föräldrar: trumpetaren Peter Nyman o Christina Magdalena Wallberg. Elev vid Linköpings gymn, inskr vid LU 20 sept 49, konsistorieamanuens juli 50, tf akademisekr 13 aug 51–dec 52, disp pro gradu 31 maj 54, allt vid LU, stads- o manufakturfis...

Myrdal, K Gunnar, Riksdagsledamot, Nationalekonom, Handelsminister (1898 – 1987)

1 Myrdal, Karl Gunnar, f 6 dec 1898 i Skattunge kapellförs, Kopp, d 17 maj 1987 i Danderyd, Sth. Föräldrar: lantbrukaren o byggmästaren Perers Carl Adolf Pettersson o Anna Sofia Karlsson. Studentex vid h reallärov på Norrmalm i Sthlm 15 maj 18, inskr vid StH 2 sept 18, JK där 21 april 23, JL vid StH 26 mars 27, disp 11 april 27, doc i politisk ekonomi 7 ma...

Nanneson, P Ludvig, Folkhögskolelärare, Tidningsredaktör, Lantbruksekonom (1881 – 1963)

Nanneson, Per Ludvig, f 16 april 1881 i Harplinge, Hall, d 1 mars 1963 i Söndrum, Hall. Föräldrar: lantbrukaren Nanne Andersson o Beata Charlotta Bengtsson. Genomgick kurser på Hallands folkhögskola o lantmannaskola på Katrineberg, Vessigebro, 99–01, elev vid Alnarps lantbruksinst 1 nov 01, assistent vid kem laboratoriet där 02

Nasenius, B Janne (Jan) V, Socialpolitiker, Socionom (1923 – 1984)

Nasenius, Bror Janne (Jan) Valentin, f 8 sept 1923 1 Malma, Vm, d 5 sept 1984 i Tyresö, Sth. Föräldrar: järnvägsarbetaren Erik Gottfrid Emanuel Carlsson o Ebba Elisabet Nasenius. Skogsarbetare vid Kohlswa jernverks ab, Vm, slaktarlärling 37–39, handelsbiträde hos Konsumfören i Köping jan 39

Modéèr, Adolph, Ekonom, Naturaliesamlare, Lantmätare (1739 – 1799)

Modéèr Adolph, f 15, dp 18 april 1739 i Karlskrona, Amiralitetsförs, d 16 juli 1799 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: regementsskrivaren, advokaten Laurent Adolf M o Anna Beata Ekengren. Inskr vid LU 4 okt 5455 o vt 58, deltog i lantmäteriförrättn:ar i Blekinge somrarna 57 o 58, i Kalmar län...

Montan, E Wilhelm, Historiker, Tidningsredaktör, Statsvetare (1838 – 1909)

1 Montan, Erik Wilhelm, f 14 sept 1838 i Arboga (enl dopattest i Svea livg förs:s arkiv, SSA; ej i fb), d 23 sept 1909 i Saltsjöbaden, Sth (enl db för Klara, Sthlm). Föräldrar: advokatfiskalen Erik Wilhelm M o Justina Elisabet Staaff. Inskr vid UU ht 56, förste kurator vid Västmanlands-Dala nation 6667, vt 70 o 72

Montgomery, G Arthur, Nationalekonom, Journalist, Ekonomhistoriker (1889 – 1976)

6 Montgomery, Gustaf Arthur, sonson till M 4, f 2 sept 1889 på Lindholmen, Orkesta, Sth, d 3 juni 1976 i Sthlm, Osc. Föräldrar: godsäg o riksdagsledamoten William Cecil M o grev Hedvig (Hedda) Maria Amalia Mörner. Mogenhetsex vid h a l i Uppsala 22 maj 07, inskr vid UU 20 sept 07, vid StH ht 15

Liljeblad, Samuel, Botanist, Ekonom (1761 – 1815)

Liljeblad, Samuel, f 20 dec 1761 i Mjösjöhult, Södra Vi, Kalm, d 1 april 1815 i Uppsala. Föräldrar: rusthållaren Håkan Larsson o Elin Matsdtr. Inskr vid UU 30 sept 82, disp pro gradu 23 april 88, mag 16 juni 88, amanuens vid botan trädgården 11 jan 90, MK 10 dec 90, ML 11 maj 93, MD 8 juni 93, allt vid UU, adjunkt vid VS 18 maj 93, adjunkt i praktisk ekonomi vid UU 2 nov 96, prof i samm...

Lindahl, Erik R, Nationalekonom (1891 – 1960)

Lindahl, Erik Robert, f 21 nov 1891 i Sthlm, Ad Fredr, d 6 jan 1960 i Uppsala. Föräldrar: fängelsedir Carl Johannes L o Carolina Arfwedson. Studentex vid h latinlärov på Norrmalm i Sthlm 13 maj 10, inskr vid LU 10 sept 10, FK26okt 12,JK27maj 14, JL 10 dec 19, disp 13 dec 19, doc i finansvetenskap 8 jan 20, JD 31 maj 20, allt vid LU, doc i nationalekonomi o finansrätt vid UU 1 okt 24, le...

Linders, F Josua, Statistiker (1882 – 1938)

Linders, Frans Josua, f 26 okt 1882 i Gbg, Kristine, d 16 okt 1938 i Uppsala. Föräldrar: handelsföreståndaren Frans Wiktor Pettersson o Karolina Elisabet Svensson. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov 27 maj 02, inskr vid GH 2 okt 02, inskr vid LU 16 jan 03, FK 14 sept 06, eo amanuens vid Lunds astronomiska observatorium 14 sept 06–31 jan 08, ord amanuens d&...

Lindroth, E G Ludvig Vilhelm, Översättare, Språklärare, Pedagog (1845 – 1931)

Lindroth, Erik Gustaf Ludvig Vilhelm, f 5 aug 1845 i Ryssby, Kron, d 23 dec 1931 i S:t Per, Ög. Föräldrar: kh Anders Bernhard L o Hedvig Margareta Waller. Studentex i Uppsala 12 maj 63, inskr vid UU vt 63, FK 28 maj 68, vik lektor vid Sthlms gymnasium nov 68—vt 71 o extralär där 71 — 73, disp pro gradu 25 maj 69, FD 31 maj 69, huvudlär i latin o grekiska vid Beskowska skolan i Sthlm 71 ...

Ljungberg, Carl Eduard, Skriftställare, Statistiker, Politiker (1820 – 1910)

Ljungberg, Carl Eduard, f 30 nov 1820 i Kristianstad, d 9 febr 1910 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: lantmäteridir Alexander L o Dorothea Catharina Norgren. Elev vid Kristianstads läroverk, studentex vid LU 26 nov 36, inskr vid UU 6 febr 38, kansliex där 7 juni 38, eo kanslist i kammarexp 17 aug 38, kameral-ex vid UU 12 juni 40, hovrättsex där 27 maj 41, auskul...

Lagerroth, L Fredrik B, Språklärare, Statsvetare (1885 – 1974)

Lagerroth, Lars Fredrik Barthold, f 10 sept 1885 i Önnestad, Krist, d 30 juli 1974 i Lund, Allhelgona. Föräldrar: kh Lars Elias L och Anna Ulrika Ennes. Mogenhetsex vid h a l i Kristianstad 13 juni 03, inskr vid LU 15 sept 03, FK 31 jan 07, FL 31 maj 13, disp 26 maj 15, FD 31 maj 15, lärare vid Saltsjöbadens samskola 15—17, docent i historisk statskunsk vid LU 2 okt 17, efterprövn för F...

Landquist, John, Psykolog, Litteraturkritiker (1881 – 1974)

1 Landquist, John, f 3 dec 1881 i Sthlm, Kat, d 2 april 1974 i Stocksund, Danderyd, Sth. Föräldrar: kh TD o FD Carl Axel Emil L o Maria Augusta Unér. Mogenhetsex vid Södermalms h a l i Sthlm 15 maj 99, inskr vid UU ht 99, FK där 31 jan 03, studier vid univ i Heidelberg maj—aug 03, i Berlin nov 03—mars 04 o i Paris våren 07, FL vid UU 14 dec 07, disp där 9 dec 08, FD där 28 maj 09, tjäns...

Lange, N Gunnar, Riksdagsledamot, Nationalekonom, Handelsminister, Civilminister (1909 – 1976)

Lange, Nils Gunnar, f 9 mars 1909 i Sthlm, Ad Fredr, d 17 sept 1976 där, Bromma. Föräldrar: kanslirådet Nils Johan Gabriel L o Magda Lovisa Boije. Studentex vid N reallärov i Sthlm vt 28, inskr vid StH vt 29, ordf i Sthlms Clartésektion 31–33, FK vid StH 15 dec 33, amanuens i Statens jordbruksnämnd 35, bitr sekr i bostadssoc utredn 35, assiste...

Langenskiöld, B Carl (Karl) J, Riksdagsledamot, Nationalekonom, Kommunalpolitiker, Bankman (1857 – 1925)

Langenskiöld, Bror Carl (Karl) Johan, f 26 jan 1857 i Pau, Frankrike, d 30 juni 1925 i Danderyd, Sth. Föräldrar: senatorn frih Carl Fabian Teodor L o Maria Magdalena af Björksten. Studentex vid Sv normallyceet i Hfors 26 maj 74, FK vid univ där 12 maj 77, prom fil mag 31 maj 77, jur utr kand 21 dec 81, auskultant i Åbo hovrätt 14 jan 82, sekr i borgar...

Leffler, Johan A, Nationalekonom (1845 – 1912)

2 Leffler, Johan Anders, brorsons son till L. 1, f 8 juni 1845 i Gbg, Domk, d 24 maj 1912 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: mäklaren Johan Albrecht L o Maria Theresia Hegardt. Studier vid h elementarlärov i Gbg, studentex vid UU 13 maj 63, inskr där 15 maj 63, naturvetensk studier i Geneve o Paris ht 65—vt 66, extralär i naturhist vid nämnda lärov vt 67 (tf 30 jan 67), drev egendomen Stavlösa...

Katz, David, Psykolog, Pedagog (1884 – 1953)

Katz, David, f 1 okt 1884 i Kassel, Hessen-Nassau, Tyskland, d 2 febr 1953 i Sthlm, Osc. Föräldrar: grosshandl Isaak K o Mathilde Wertheim. Studentex i Kassel 02, dr phil vid univ i Göttingen 06, assistent hos sin lärare prof G E Müller där 07—18, privat-doc där 11, ledde den psykolog avd vid Forschungsstelle für Ersatzglieder an der Technischen Hochschule i Hannover 18— 19, prof i psykologi...

Key, Ellen K S, Författare, Pedagog, Kritiker (1849 – 1926)

3 Key, Ellen Karolina Sofia, dtr till K 1, f 11 dec 1849 på Sundsholm, Gladhammar, Kalm, d 25 april 1926 på Strand, V Tollstad, Ög. Genomgick Lärokurs för fruntimmer i Sthlm 68—72, studier vid danska folkhögskolor 74, lärarinna vid Anna Whitlocks privata flickskola 80—99 (93 ombildad till Sthlms nya samskola), föreläsare vid Sthlms arbetareinstitut 83...

Kihlberg, Leif K T, Tidningsredaktör, Statsvetare (1895 – 1973)

Kihlberg, Leif Karl Teodor, f 5 febr 1895 i Söderhamn, d 16 jan 1973 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: kontraktsprosten TD Robert Teodor K o Olivia (Liva) Margareta Granbom. Studentex vid h a l i Västerås vt 13, inskr vid UU 15 sept 13, FK där 4 april 17, notarie i konstit:utsk 19, FL vid UU 15 dec 20, disp 23 maj 22, FD 31 maj 22, doc i statskunskap 9 juni 22—...

Kjellén, J Rudolf, Riksdagsledamot, Statsvetare (1864 – 1922)

Kjellén, Johan Rudolf, f 13 juni 1864 i Torsö, Skar, d 14 nov 1922 i Uppsala. Föräldrar: kh Anders K o Hulda Sofia Hultberg. Mogenhetsex vid h a l i Skara vt 80, inskr vid UU 14 sept 80, FK 29 jan 83, FL 28 nov 88, disp 17 maj 90, docent i statskunsk vid UU 9 juni 90—16 sept 93, tf prof vt 91, eo lärare i statskunsk vid GH 5 maj 91, FD vid UU 30 maj 91, doc i...

Kraftman, Johan, Ekonom (1713 – 1791)

2 Kraftman, Johan, bror till K 1, f 14 febr 1713 i Borgå, Finland, d 19 aug 1791 på Koivisto gård, Ulvsby, Åbo o Björneb. Inskr vid Åbo akad 31, vid UU 25 sept 33, disp pro gradu vid Åbo akad 13 juni 41, mag där 18 juli 41, doc i ekonomi där 46, rektor vid Björneborgs trivialskola 48—55, eo prof i matematik vid Åbo akad 23 febr 55—7 dec 58. — Ekon skriftställare. — LVA 78.

G 1 sept 52...

Kristensson, Robert E, Ekonom (1896 – 1975)

Kristensson, Robert Emanuel, f 25 maj 1896 i Osby, Krist, d 14 febr 1975 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: köpmannen Adolf K o Emilia Elisabeth Eliasson. Studentex som privatist i Lund 24 aug 15, elev vid KTH ht 15, avgångsex från dess fackavd för maskinbyggn:konst o mek teknologi 31 maj 19, utex från Sthlms handelshögsk 14 jan 19, ekonomichef vid Norsk ...

Jacobsson, Per, Nationalekonom (1894 – 1963)

Jacobsson, Per, f 5 febr 1894 i Tanum, Göt, d 5 maj 1963 i London. Föräldrar: länsveterinären Carl Julius J o Emma Christina Mellander. Studentex vid h a l i Västerås vt 12, inskr vid UU ht 12, amanuens vid Statens krigsberedskapskommission 26 juli 17—15 sept 18, JK vid UU 15 sept 17, eo notarie i Svea hovrätt 21 sept 17, lär i ekon ämnen vid Skogshögskolan 18—20, vik lär i nationalekon...

1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se