Bildgalleri

Viking Sally

Bild av M/S Viking Sally som levererades av det tyska Meyervarvet i juni 1980. Den 5 juli samma år började hon trafikera sträckan Kapellskär – Mariehamn – Nådendal. Ett par år senare ändrades hennes rutt till sträckan Stockholm – Mariehamn – Åbo

Vasa King

När det var aktuellt att köpa in ett estniskregistrerat fartyg för passagerartrafik mellan Tallinn och Stockholm valde man Wasa King. Viking Sally hade hunnit byta ägare och namn och gick i trafik mellan Wasa och Umeå

Bogvisir

M/S Estonia i Tallinns hamn med bogvisiret uppfällt.

Rest_Poseidon

Interiör från à la carte-restaurangen Poseidon.

baren

Bild från Karokeebaren ombord. Allt löst for iväg när fartyget drabbades av den svåra slagsidan.

Neptunus

Estonias kafeteria Neptunus låg på däck 5.

Nattklubb

Interiör från nattklubben ombord på Estonia. Sjögången var så kraftig på olyckskvällen att några i den uppträdande artisttruppen föll omkull.

Infodesk

Estonias informationsdisk låg på däck 5. Det var härifrån man låste upp till bildäck när vaktmatrosen gick sina ronder.

Entrance hall

Hit kom alla passagerare när de gick ombord. Entréhallen låg på däck nummer 5.

cardeck_1

Interiör från Estonias bildäck.

cardeck_2

På bildäck hängde remmar för att surra bilar i hårt väder.

centercasing

Ingång från bildäck till den s.k. cantercasingen.

TV-kamera

Bildäcket övervakades av ett antal TV-kameror. Detta är en av dem.

door

Parti från den del av bildäck där det fanns en lotsport dvs den port genom vilken lotsen kom ombord. Under olycksnatten gjordes försök på de fartyg som kom till haveriplatsen att ta in överlevande genom lotsporten. Detta visade sig vara omöjligt. Sjögången var så kraftig att vågorna slog in genom lotsporten.