2000

Maj

29-30 maj

Juni

20 juni

Augusti

23 augusti

  • Representanter för anhörigföreningar, Sjöfartsverket, svenska Kustbevakningen, finska Sjöbevakningen och SPF möts i Stockholm för diskussioner om den framtida bevakningen av M/S Estonias förlisningsplats.

September

2 september

  • Amerikanen Greg Bemis och den tyska journalisten Jutta Rabe genomför dykningar vid vraket. Inga ingripanden kan göras eftersom varken Tyskland eller USA har skrivit på gravfridsavtalet och vraket ligger på internationellt vatten. Om någon av dem däremot kommer till Sverige, Finland eller Estland kan de gripas och lagföras för brott mot gravfriden. Dykningarna får stöd från olika håll. Se AgnEfs pressrelease.

15 september

  • Möte med information och samtal om gravfriden vid M/S Estonia för anhöriga och överlevande på inbjudan av statsrådet Mona Sahlin. Hon meddelar att:
  • Ingen expert kommer att utses med uppgift att skaffa information om filmmaterialet från dykningarna vid Estonia.
  • Regeringen står fast vid det internationella avtalet om gravfrid vid Estonia. Regeringen kommer också fortsättningsvis verka för att fler länder ska skriva under avtalet.
  • Regeringsbeslutet från 15 december 1994 att inte bärga Estonia står fast.
  • Regeringen anser sig inte ha någon anledning att ifrågasätta JAIC:s slutrapport. En förnyad haveriutredning som innefattar en ny undersökning av vraket kräver att avtalet om gravfrid förhandlas om.