Finnhansa

M/S Finnhansa

Rorofärjan M/S Finnhansa som är både last- och passagerarfartyg lämnade Helsingfors kl. 20.00 den 27 september 1994 med Lübeck som destination. Finnhansa uppfattade nödtrafiken först kl. 02.45 när hon befann sig närmare 25 sjömil från M/S Estonias sista kända destination. Sedan befälhavaren kallats till bryggan ändrades kursen och Finnhansa styrde mot haveriplatsen.

Fartyget var framme ca halv fem på morgonen och var ett av 29 fartyg som på olika sätt deltog i räddningsarbetet under olycksdygnet. Eftersom vädret gjorde det omöjligt att sätta ut båtar dirigerades fartygen till avsökning av olika områden av Silja Europas befälhavare Esa Mäkelä, som utsetts till ”on scene commander” (OSC). Fartygen spanade efter människor i vattnet och räddningsflottar, lokaliserade dem exakt för att sedan rapportera till OSC som kunde dirigera helikoptrar dit.

M/S Finnhansa deltog hela dagen i sökandet efter överlevande och döda. Först kl 18.32 gavs order om nedtrappning av räddningsarbetet och det sista handelsfartygen kunde återgå till sina destinationer.

Harry Holmberg, anställd ombord, har filmat delar av räddningsarbetet, sett från Finnhansa.

Videoupptagningen som ursprungligen låg på ett VHS-band har klippts upp i tre avsnitt. Varje avsnitt kan antingen laddas ner som bildspel med stillbilder eller som digital video i formatet DivX (AVI).

Del 1

Den kraftiga sjögången under olycksnatten gjorde det svårt för den som höll i kameran att hålla fokus. Man skymtar helikoptrar och andra fartyg som deltar i räddningsarbetet. En drivande livbåt är tom på människor men vattenfylld. En räddningsflotte syns och man ser också en skymt av en människa i vattnet. Många ur besättningen är samlade på Finnhansas kommandobrygga där det är behaglig temperatur i kontrast mot ovädret utanför.

I bildspelet från samma avsnitt ser man stillbilder av bland annat en vattenfylld livbåt, en räddningsflotte, en människa i vattnet, interiörer från kommandobryggan, Silja Europa vars befälhavare var räddningsledare, samt helikoptrar.

Bildspel DivX

Del 2

I denna avdelning ser man helikoptrar som räddar människor ur vattnet. En räddningsflotte syns liksom också Silja Europa. En uppochnervänd livbåt guppar på vågorna. Det märks att vädret är mycket hårt. Silja Europa stampar mycket och på Finnhansa vräker vatten mot rutorna på kommandobryggan.

I bildspelet från del 2 syns helikoptrar och en räddningsaktion där överlevande halas upp ur vattnet. En flotte syns och även en uppochnervänd livbåt. Silja Europa stampar i stormen och man skymtar en människa i vattnet.

Bildspel DivX

Del 3

Här syns några av de sammanlagt 29 fartyg som deltog i räddningsarbetet. Finncarrier var ett av dem som systematiskt sökte av område för område och rapporterade till Silja Europa som dirigerade helikoptrarna. Man ser också M/S Mariella, det fartyg som anlände först till haveriplatsen.

I bildspelet ser man stillbilder av ett antal fartyg som alla var engagerade i räddningsarbetet.

Bildspel DivX