Jan-Tore Thörnroos, befälhavare på M/S Viking Mariella

M/S Viking Mariella var det första fartyget som nådde haveriplatsen. Fartygets befälhavare, Jan-Tore Thörnroos, intervjuades hösten 1994 av Sten Andersson, Olle Noord, Hans Rosengren och Bengt Schager, den svenska delen av JAIC.

Längst ner på sidan finner du länkar till dokument kopplade till Thöroos.

Se även Estoniasamlingens Personförteckning.

När Jan-Tore Thörnroos ringde från sin hytt till vakthavande styrman för att be honom sakta ner ytterligare hörde han may day-anropet från M/S Estonia. Det gick kvickt för honom att komma i kläderna och rusa upp till bryggan.

Såväl Mariella som Silja Europa försökte få radiokontakt med Helsinki radio utan att lyckas. Det var först när man ringde på NMT som vakthavande svarade.

05:21 128 kbs

Thörnroos berättar hur man såg nödraketer och hur ljusen från Estonia försvann liksom också utslaget på radarn. När Mariella närmade sig Estonias senast kända position syntes en mängd småljus på havsytan och de såg fullt med folk i vattnet. Fartyget saktade in och stoppade helt för att inte skada någon i vattnet.

04:57 128 kbs

I det hårda vädret var det svårt att bistå de nödställda från Mariella. De kastade ner linor, flytvästar och flottar. Man hissade ner flottar och försökte få nödställda att flytta över till dem. På så sätt kunde man hissa upp ett antal personer. Alla i besättningen var engagerade på olika sätt.

03:59 128 kbs

Thörnroos berättar om den känsla av vanmakt som grep honom och övriga i besättningen över att de kunde göra så litet. Det var omöjligt att sätta ut båtar i det hårda vädret. Det hade äventyrat flera liv. Thörnroos beskriver förhållandena som vidriga.

I början orkade människor att själva krypa över till Mariellas flottar men allteftersom tiden gick blev de allt mer nerkylda och försvagade. Då gick ett antal besättningsmän ner och drog över de nödställda och på så sätt arbetade man tills det blev ljust.

På morgonsidan ökade vinden så mycket att det blev alltför riskfyllt att lyfta ombord nödställda. Då övergick de till att dirigera helikoptrar till de flottar där man såg människor.

05:32 128 kbs

Thörnroos återkommer till problemen med att få kontakt med räddningsstationen Helsinki Radio under olycksnatten och de problem som försenade räddningsarbetena.

01:19 128 kbs


Nedan länkar till relevanta dokument i samlingen:
Protokoll från förhör under olycksnatten med Jan-Tore Thörnroos och styrman Ingemar Eklund

Protokoll från telefonförhör med Jan-Tore Thörnroos den 6 oktober 1994

Ombordanställd på Silja Europa berättar om sitt arbete med att ta hand om dem som räddats till fartyget

Förhör med ombordanställd på Silja Symphony som berättar om arbetet med att ställa i ordning helikopterdäcket

Matros på Viking Isabella berättar hur man arbetade för att rädda människor ur vattnet

En ombordanställd på Silja Europa berättar om räddningsarbetet

Den besättningsman på Silja Symphony, som tog initiativ till att banda radiotrafiken, berättar om aktiviteter ombord. Han tillhörde den grupp som tog emot helikoptrar med räddade

En kvinna, som ingick i samaritgruppen på Viking Isabella, berättar hur de tog hand om dem som räddats ombord på fartyget

Sonja Grönqvist på Viking Isabella, ledde en samaritgrupp ombord och berättar om omhändertagandet av de 17 personer som räddades till fartyget

Minnesanteckningar från möte med Sjöräddningssällskapet där räddningsarbetet utvärderas

M/S Estonias rutt från Tallinn till Stockholm