Myndigheter m.fl. arkivbildare

M/S Estonias tragiska förlisning har engagerad en rad myndigheter, institutioner och organisationer. Statens haverikommission var involverad i den internationella utredningen om haveriorsaken som leddes av Estland. Sjöfartsverket utredde förutsättningarna för att bärga fartyget och fick senare Regeringens uppdrag att med anledning av JAIC:s rapport föreslå åtgärder för att höja sjösäkerheten.

Rikspolisstyrelsens ID-kommission var engagerad i identifieringen av omkomna.

En rättsprocess drogs igång. Åklagare inledde en förundersökning som sedermera lades ner.

Anhöriga till de omkomna bildade särskilda organisationer och några av dessa har drivit kravet på en förnyad, oberoende utredning av haveriorsaken.

Estoniasamlingens dokumentsamling omfattar samtliga de arkiv som härrör från svenska myndigheter, men även visst arkivmaterial från enskilda aktörer, som exempelvis anhörigföreningar. Eftersom privatpersoners och föreningars arkiv är enskild egendom, har det varit frivilligt att bidra med material. Estoniasamlingen omfattar inte arkiv från andra länder. Stödföreningen för Estoniaoffer i Uppsala län ingår inte, utan detta arkivmaterial har överlämnats till Folkrörelsearkivet i Uppsala. I Finland finns dokument om Estoniakatastrofen arkiverade hos Planeringskommissionen för storolyckor.

Här kan du läsa mer om arbetet med Estoniasamlingen och vad den innehåller.