Passagerarlistor/räddade

När M/S Estonia förliste var oklarheten stor om vilka som fanns ombord. Det fanns inga fullständiga passagerarlistor. I Tallinn upprättades listor på basis av handskrivna, och därmed svårtydda, landgångskort. Namnen på deltagarna i några gruppresor, som startat i Stockholm, fanns i datorer på Estlines kontor i Stockholm. Under räddningsarbetets gång fördes överlevande till sjukhus på olika orter i framför allt Finland men också Stockholm samt till de passagerarfärjor som deltog i räddningsarbetet.

Detta innebar att en rad olika listor med olika namn ställdes samman på olika ställen och vid olika tidpunkter. Språkförbistring och dåliga telefoner ledde till att saknade och överlevande klumpades ihop. Listorna på överlevande, omkomna och saknade som var bosatta i Sverige, sammanställdes av polisen i Stockholm.

Den lista som ställdes samman senast har bildat underlag till de namn som ristats in på minnesvården på Djurgården i Stockholm.

Land Totalt Räddade Saknade Omkomna*
Danmark 6 1 5
Estland 347 63 237 47
Finland 13 3 9 1
Frankrike 1 1
Kanada 1 1
Lettland 23 6 13 4
Litauen 4 1 3

Marocko

2

2

Nederländerna

2

1

1

Nigeria

1

1

Norge

9

3

6

Ryssland

15

4

10

1

Storbritannien

2

1

1

Sverige

552

51

461

40

Tyskland

8

3

4

1

Ukraina

2

1

1

Vitryssland

1

1

Uppgifter om antal passagerare och nationalitet
*Avser identifierade omkomna

Ålders- och könsfördelning bland de räddade:

Ålder Män Kvinnor Antal totalt
10-14 1 - 1
15-19 7 2 9
20-24 26 4 30
25-29 12 5 17
30-34 14 5 19
35-39 16 3 19
40-44 13 3 16
45-49 7 1 8
50-54 9 2 11
55-59 - 1 1
60-64 4 - 4
65-69 2 - 2


Fördelningen av räddade mellan olika sjukhus:

Land Sjukhus Antal patienter
Finland Åbo Universitet Centralsjukhus 38
Finland Ålands Centralsjukhus, Mariehamn 8
Finland Hangö HVC 8
Finland Ekenäs kretssjukhus 4
Finland Västra Åboland 4
Finland Helsingfors Universitet Centralsjukhus 20
Finland Maria sjukhus Helsingfors 16
Finland Tölö sjukhus Helsingfors 6
Sverige Huddinge sjukhus 14
Sverige Södersjukhuset 31

Ett antal av de räddade som fördes till sjukhus i Finland fördes senare över till Sverige för fortsatt vård.

Av de 137 människor som räddades tillhörde 51 besättningen på M/S Estonia.

Ritningar över M/S Estonias olika däck

Observera att trappor och räddningsvägar är utmärkta med grönt.

Bryggan fanns på översta däcket och var placerad 9,2 meter akter om överbyggnadens framkant. Bryggans mittparti var framskjutet ca 2 meter i förhållande till bryggvingarna. Bryggan byggdes om i januari 1994 då en del av navigationsutrustningen också förnyades. M/S Estonias förskepp syntes inte från bryggans manöverstation. Se mer om Bryggan här...

I den förliga delen av Däck 1 fanns ekonomiklasshytter för 358 passagerare. Den aktre delen hyste maskinkontrollrum, verkstad, huvudmotorrum och olika arbetsutrymmen. Se mer om Däck 1 här...

Däck 4 innehöll många passagerarhytter. Akterut fanns konferensutrymmen, biograf och nattklubb. I aktern fanns två utgångar till det fria däcket där det också fanns trappor till övre däck. Se mer om Däck 4 här...

Däck 5 fanns hytter i den förliga delen. På detta däck fanns informationsdisken, tax free-butiker och andra affärer. Längst akterut låg Café Neptunus. Framför Café Neptunus på styrbordssidan låg Pub Amiral där man bland annat hade karoke-tävling. En sittsalong fanns också på styrbordssidan på samma däck. Från restaurangen ledde två dörrar ut till det öppna däcket där det fanns trappor. Se mer om Däck 5 här...

Däck 6 hade hytter i den förliga delen. Längre akterut, på babordssidan låg Baltic Bar med casino och scen. Midskepps på styrbordssidan låg restaurang Seaside. Längst akterut låg restaurang Poseidon. Akter om Poseidon fanns ett däck med två trappor som förband akterdäcken från däck 4 till däck 7. Se mer om Däck 6 här...

Däck 7 innehöll hytter för befäl och besättning. I den aktre delen fanns mässar för befälets och besättningens mässar. På båda sidor fanns öppna däck med räddningszoner och embarkeringszon för livbåtar. Där förvarades också livflottar och livbälten. Se mer om Däck 7 här...

I fören på däck 8 fanns radiostationen samt hytter för befälhavaren, maskinchefen, redaren och telegrafisten. Akterut fanns hytter för befäl och besättning. På samma däck var livbåtsdävertarna placerade tillsammans med containrar med livflottar. Se mer om Däck 8 här...