Svenska kyrkan

Svenska kyrkan har på olika sätt varit engagerad i Estoniakatastrofen. Många av kyrkans präster har varit aktiva i krisgrupper och minneshögtider. På central nivå har kyrkan haft kontakter med anhöriga om bl.a. minnesgudstjänst till havs. Kyrkan har också varit remissinstans i lagstiftningsarbetet om gravfrid.

Ärkebiskopen emeritus Bertil Werkström, dåvarande ärkebiskopen Gunnar Weman och dåvarande domprosten Caroline Krook var tre företrädare för Svenska Kyrkan som blev djupt involverade i efterspelet till M/S Estonias förlisning.

Svenska kyrkan är arkivbildare för 280 dokument i Estoniasamlingen.

Klicka här för att gå till de digitaliserade dokumenten.

Här finner du Svenska kyrkans webplats.