Stödföreningar

Efter katastrofen som drabbade så många människor bildades också ett antal föreningar för anhöriga till dem som omkom vid M/S Estonias förlisning. En särskild organisation bildades också i Sverige av dem som lyckades rädda sig. Organisationerna har i många sammanhang fört sina medlemmars talan och de har på olika sätt dokumenterat sin verksamhet. Alla anhörigorganisationer har erbjudits att lämna material till Estoniasamlingen och ett par organisationer har gjort så.

Av de stödföreningar som bildades med anledning av M/S Estonias förlisning har några helt upphört med sin verksamhet och andra är fortfarande aktiva och följer de kvarvarande frågorna.

Följande föreningar och dess kontaktpersoner har Estoniainformationen vid Styrelsen för psykologiskt försvar haft kontakt med:

 • Anhöriga för bevarad gravfrid vid Estonia: Eva Malmström
 • Anhörigföreningen inom Kooperationen: Olle Hammarström
 • Arbetsgruppen för utredning av M/S Estonias förlisning (AgnEf): Bertil Calamnius och Odd Lundkvist
 • Estonia Litigation Association (ELA, estnisk anhörigförening): Helje Kaskel och Elisabeth Nilsson
 • Föreningen Anhöriga Estonia (FAE): Lennart Johansson
 • Internationella stödgruppen för anhöriga och överlevande i Estoniakatastrofen (DIS): Gunnar Bendréus
 • Memento Mare (estnisk anhörigförening): Kersti Berendsen
 • Neptunus - de överlevandes förening: Mikael Öun
 • ST-Polisväsendes anhörigförening: Monika Bergkvist
 • Stiftelsen Estoniaoffer och anhöriga (SEA): Lennart Berglund
 • Stödföreningen för Estoniaoffren i Uppsala län: Bernt Karlberg
 • Stöd- och brottsofferföreningen i Vilhelmina: Monica Köpsén