Vittnesmål

137 människor – passagerare och personer ur besättningen – överlevde M/S Estonias förlisning. Alla överlevande har förhörts av polisen i Finland och/eller Estland och Sverige. I några fall har överlevande förhörts av polisen i andra länder.

För att söka klarhet i haveriorsaken har JAIC förhört eller haft samtal med ett antal överlevande ur besättningen. Några ur besättningen har förhörts flera gånger. I några enstaka fall har representanter för JAIC också haft samtal med passagerare.

Den svenska delen av JAIC har haft samtal med befälhavaren på M/S Silja Europa, Esa Mäkelä, som utsågs till On scene commander under olycksnatten, samt Jan-Tore Thörnroos, befälhavare på M/S Viking Mariella, det fartyg som kom fram först till haveriplatsen. De har också haft samtal med andra personer som på olika sätt haft beröring med M/S Estonia och dess besättning.

Delar av samtalen med dessa kan avlyssnas. Se länkarna nedan.

Här finner du en ljudupptagning av ett samtal med Esa Mäkelä

Här finner du en ljudupptagning av ett samtal med Jan-Tore Thörnroos

Här finner du en ljudupptagning av ett samtal med Pierre Thiger, passagerare

Här finner du en ljudupptagning av ett samtal med Mats Hillerström, passagerare

Här finner du en ljudupptagning av ett tolkat samtal med Silver Linde, vaktmatros

Här finner du en ljudupptagning av ett tolkat samtal med Margus Treu, 3:e maskinist

Här finner du en ljudupptagning av ett tolkat samtal med Hannes Kadak, motorman

Länkar till relevanta dokument i samlingen:

Förteckning över alla förhör med överlevande

Lista på personer i Estland som förhörts av den estniska delen av JAIC

Svensk översättning av förhör på Åbo universitetssjukhus den 29 september 1994 med Silver Linde, vaktmatros på M/S Estonia

Kommentarer på engelska till förhör med Silver Linde, av Börje Stenström, svenska delen av JAIC

Svensk översättning av förhör med Silver Linde i Tallinn den 17 oktober 1994

Svensk översättning av förhör med Silver Linde i Tallinn den 17 november 1994

Svensk översättning av förhör i Tallinn den 3 december 1994 med Silver Linde

Svensk översättning av förhör i Tallinn 21 januari 1995 med Silver Linde

Utskrift av JAIC:s tolkade förhör på Landvetter den 31 mars 1995 med vaktmatros Silver Linde

Svensk översättning av protokoll från förhör på Åbo universitetssjukhus den 29 september 1994 med Margus Treu, tredjemaskinist på M/S Estonia

Noteringar på engelska av Börje Stenström, svenska delen av JAIC, från inledande diskussion efter samtal med Margus Treu

Förhör med Margus Treu hos estniska skyddspolisen i Tallinn den 3 oktober 1994

Svensk översättning av förhör den 17 oktober 1994 i Tallinn med Margus Treu

Utskrift av JAIC:s tolkade förhör på Landvetter den 31 mars 1995 med Margus Treu

Svensk översättning av förhör i Tallinn den 28 februari 1996 med Margus Treu

Svensk översättning av förhör i Åbo den 29 september 1994 med Hannes Kadak, motorman på M/S Estonia

Kommentarer på engelska till förhör med Kadak. Kommentarerna är gjorda av Börje Stenström, svenska delen av JAIC

Utskrift av tolkat förhör som JAIC hade på Landvetter den 31 mars 1995 med Hannes Kadak

Svensk översättning av förhör den 29 september på Åbo universitetssjukhus med Henrik Sillaste, systemtekniker på M/S Estonia. Han såg i en monitor hur vattnet strömmade in på bildäck.

Memorandum på engelska av Börje Stenström, JAIC:s svenska del, angående vittnesmål av Henrik Sillaste

Svensk översättning av förhör hos estniska skyddspolisen i Tallinn den 4 oktober 1994 med Henrik Sillaste

Svensk översättning av förhör den 13 januari 1996 med Henrik Sillaste

Svensk översättning av förhör på Åbo universitetssjukhus den 28 september 1994 med Einar Kukk, praktiserande andrestyrman på M/S Estonia som skulle tillträda befattningen som styrman på Diana II som inköpts av Estline AB för att bli Mare Balticum

Svensk översättning av förhör på Tallinns flygplats den 29 september 1994 med Einar Kukk

Länk till svensk översättning av estniska skyddspolisens förhör i Tallinn den 7 oktober 1994 med Einar Kukk

Svensk översättning av förhör den 17 oktober 1994 i Tallinn med Einar Kukk

Svensk översättning av förhör i Tallinn den 28 augusti 1996 med Einar Kukk

Svensk översättning av förhör på Tallinns flygplats den 29 september 1994 med vaktmatros Ervin Roden

Svensk översättning av förhör 22 januari 1995 Ervin Roden

Svensk översättning av utfrågning den 2 september 1996 då JAIC:s finska och estniska delar samtalade Ervin Roden. Roden talar bland annat om sina iakttagelser när det gällde andrekaptenen Piht

Svensk översättning av estniska skyddspolisens förhör i Tallinn den 6 oktober 1994 med Raivo Sinimeri, administrativ chef för kaféet på M/S Estonia. Det har cirkulerat uppgifter om att Sinimeri sett M/S Estonias andrekaptenen Arvo Piht på sjukhus i Åbo, vilket Sinimeri förnekar.

Sammanställning av besättningens vittnesmål med kommentarer. Sammanställningen och kommentarerna har gjorts av Bengt Schager, svenska delen av JAIC

Utskrift av förhör den 1 oktober 1994 med Leif Bogren, passagerare

Utskrift av förhör den 2 oktober 1994 med Sara Hedrenius, passagerare

Utskrift av förhör den 13 oktober 1994 med Mats Hillerström, passagerare

Utskrift av förhör den 2 oktober 1994 med Kent Härstedt, passagerare

Svensk översättning av förhör i Riga den 4 november 1994 med Valter Kikuste, passagerare som såg visiret röra sig

Utskrift av förhör den 1 oktober 1994 med Eckard Klug, passagerare

Svensk översättning av estniska skyddspolisens förhör med svenske passageraren Eckard Klug den 15 oktober 1996

Sammanfattning av telefonsamtal med Eckard Klug den 25 oktober 1996. Sammanfattningen är gjord av Börje Stenström, svenska delen av JAIC

Utskrift av vittnesförhör den 3 oktober 1994 med Pierre Thiger, passagerare

Utskrift av bandat samtal mellan dåvarande svenske ledaren för den svenska delen av JAIC, Olof Forssberg och Pierre Thiger

Protokoll från förhör i Helsingfors den 29 september 1994 med Mikael Öun, passagerare

Utskrift av förhör i Sverige den 4 oktober 1994 med Mikael Öun

Svensk översättning av protokoll från förhör på Tallinns flygplats den 29 september 1994 med Peeter Tüür, andremaskinist på M/S Estonia

Svensk översättning av protokoll från förhör i Tallinn den 3 oktober 1994 med Peeter Tüür

Svensk översättning av förhör i Tallinn den 14 december 1995 med Peeter Tüür

Svensk översättning av protokoll från förhör på Tallinns flygplats den 29 september 1994 med Andres Vihmar, purser ombord

Protokoll från svenska polisens telefonförhör den 30 september 1994 med Andres Vihmar

Svensk översättning av protokoll från förhör i Tallinn den 15 maj 1996 med Andres Vihmar

Länk till utskrift av förhör den 10 oktober 1994 med Carl Övberg, passagerare