1997

Maj

26 maj

  • Olof Forssberg avgår som generaldirektör för Statens haverikommission och som ansvarig för den svenska representationen i JAIC. Han ersätts av Ann-Louise Eksborg, rättschef vid Försvarsdepartementet.

Juni

2 juni

  • Partiledaröverläggningar om Estoniafrågan resulterar i beslut att tillsätta en analysgrupp som ska granska svenska myndigheters agerande i samband med Estoniakatastrofen.

3 juni

11 juni

  • Riksdagen bifaller Regeringens förslag att bidra med högst en miljon kronor till bearbetning av enkäter som skickats till anhöriga och överlevande från Ersta sjukhus psykiatriska klinik.

25 juni

  • Socialstyrelsen publicerar sin KAMEDO-rapport om räddningsinsatserna i samband med Estoniakatastrofen. Man riktar där kritik mot såväl Estonias befälhavare som den finska och svenska sjöräddningen.

Juli

10 juli

Augusti

17 augusti

September

10 september

18 september

22 september

  • Efter anmodan av SPF beslutar Regeringen att SPF:s Estoniainformation också ska omfatta överlevande. Läs regeringsbeslutet.

23 september

24 september

  • I TV 2 sänder Striptease ett program om Estoniakatastrofen. I programmet intervjuas företrädare för JAIC, Meyer-varvet, överlevande och anhöriga.

27 september

28 september

Oktober

11 oktober

December

3 december

4 december

9-11 december