Intervjuer

Under menyn till vänster återfinns länkar till ljudupptagningar från intervjuer som gjordes av dels den internationella haverikommissionen JAIC, dels Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen.

JAIC:s inspelningar är från samtal med företrädare för rederiet Estline, personer som varit anställda av Estline, lotsar, befälhavare på fartyg som deltog i räddningsarbetet och ett antal överlevande, företrädesvis besättningsmän på M/S Estonia.

Analysgruppen samtalade med bland annat statsråd och myndighetsföreträdare som på olika sätt haft uppgifter i samband med katastrofen.