2006

Januari

31 januari

 • VINNOVA beställer forskningsstudier av M/S Estonias sjunkförlopp från två olika konsortier. I SSPA-konsortiet som leds av SSPA Sweden AB i Göteborg medverkar bl.a. Ship Stability Research Centre (SSRC) vid University of Strathclyde i Glasgow, Storbritannien, Maritime Research Institute Netherlands (MARIN) i Wageningen, Nederländerna, samt Chalmers tekniska högskolas institution för sjöfart och maritim teknik. Projektet finansieras med åtta miljoner kronor.
  I HSVA-konsortiet som leds av HSVA, Hamburgische Schiffbau Versuchanstalt GmbH (Hamburg Ship Model Basin) i Hamburg medverkar Teknische Universität Hamburg-Harburg samt företaget TraffGo HT i Duisburg. Detta projekt finansieras med tre miljoner kronor.
  Projekten ska pågå i två år.

Mars

30 mars

 • Estniska Regeringens expertutredning riktar allvarlig kritik mot den internationella haverikommissionen JAIC.

April

27 april

 • En majoritet i Riksdagen avslår motioner där en förnyad utredning om omständigheterna kring haveriet har begärts.

Maj

22 maj

 • Interpellationsdebatt i Riksdagen angående omständigheterna kring M/S Estonias förlisning.
 • Förre tullchefen Ulf Larsson berättar i TV 4 Nyheterna att det sedan februari 1992 fanns en överenskommelse mellan Försvarsmakten och Tullverket om frakt av militär materiel.

Juni

4 juni

 • Riksdagens trafikutskott avstyrker motioner om ny haveriutredning.

5 juni

 • Konferens i Tallinn om M/S Estonia.

7 juni

 • Interpellationsdebatt om M/S Estonia i Riksdagen.
  Med hänvisning till Regeringens uppdrag till Vinnova att låta utreda M/S Estonias sjunkförlopp avstyrker riksdagens trafikutskott riksdagsmotioner med begäran om ny haveriutredning.

12 juni

 • I en interpellationsdebatt i Riksdagen meddelar samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin att Regeringen ska ge Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) i uppdrag att granska filmer från M/S Estonias vrak.

29 juni

 • Regeringen ger SKL i uppdrag att analysera filmmaterial om M/S Estonia. Det gäller originalmaterialet på bilder och filmmaterial som finns hos svenska myndigheter.

September

13 september

 • Efter anmälan av miljöpartisten Lars Ångström inleder justitiekanslern , JK, en utredning huruvida hemliga dykningar har ägt rum vid vraket efter M/S Estonia.

Oktober

6 oktober

 • Försvarsminister Mikael Odenberg övertar ansvaret för Estoniafrågor i och med att den borgerliga Regeringen tillträder.

December

19 december

 • En parlamentarisk estnisk kommission kräver ökad öppenhet och information från svenska myndigheter när det gäller M/S Estonia. Röster höjs i Estland för dykningar vid vraket.