Presskonferens den 11:e oktober 1994

Presskonferens med kommunikationsminister Ines Uusmann och Sjöfartsverkets juridiske chef Johan Franson där Franson redovisar Sjöfartsverkets regeringsuppdrag – att utreda de tekniska och legala förutsättningarna för att bärga fartyget.

Del 1

WMV

Del 2

WMV

Del 3

WMV

Del 4

WMV

Del 5

WMV

Del 6

WMV