Många intervjuer med dem som haft kontakt med Estonia

I utredningsarbetena med anknytning till M/S Estonia har många intervjuer gjorts – i många fall har de bandats. Ett antal intervjuer gjordes av den svenska delen av den internationella haverikommissionen (JAIC). Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder intervjuade en lång rad människor.

I Estoniasamlingen finns utdrag ur ett antal intervjuer som bandats. Vissa av dessa har digitaliserats och finns för avlyssning under Estoniasamlingens Dokumentsamling. Klicka här för att komma direkt dit. De fullständiga intervjuerna finns arkiverade hos Riksarkivet tillsammans med ett antal andra band. Alla intervjuer finns också återgivna i Estoniasamlingen i form av skriftliga sammanfattningar eller fullständiga utskrifter.

Nedan återfinnes en förteckning över de personer har intervjuats av Analysgruppen respektive JAIC:

Intervjuer genomförda av Analysgruppen


Medlemmar ur den avgående regeringen
Carl Bildt statsminister
Anders Björck försvarsminister
Inger Davidsson civilminister
Gun Hellsvik justitieminister
Bo Köhnberg biträdande sjukvårdsminister
Reidunn Laurén biträdande justitieminister
Mats Odell kommunikationsminister
Alf Svensson biståndsminister
Margareta af Ugglas utrikesminister

Politiska tjänstemän i den avgående regeringen
Per Blixt pressekreterare, Näringsdepartementet
Lars Christiansson presschef, Statsrådsberedningen
Peter Egardt statssekreterare i Statsrådsberedningen
Jonas Hafström departementsråd och utrikeshandläggare, Statsrådsberedningen
Per-Egon Johansson statssekreterare i Kommunikationsdepartementet
Inger Strömbom pressekreterare, Kommunikationsdepartementet
Emil Svensson kommendör, Statsrådsberedningen
Per Zetterquist pressekreterare, Statsrådsberedningen
Rolf Tufvesson planeringschef, Kommunikationsdepartementet

Medlemmar i tillträdande regeringen
Ingvar Carlsson statsminister
Laila Freivalds justitieminister
Jan Nygren samordningsminister, Statsrådsberedningen
Göran Persson statsminister
Ines Uusmann kommunikationsminister

Politiska tjänstemän i den tillträdande regeringen
Nils-Gunnar Billinger statssekreterare, Statsrådsberedningen
Siv Gustavsson politiskt sakkunnig, Kommunikationsdepartementet
Eva Lindau pressekreterare, Kommunikationsdepartementet
Gisela Lindstrand pressekreterare, Statsrådsberedningen
Kjell Lindström politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen
Ulf Mårtensson politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen
Magnus Persson statssekreterare, Kommunikationsdepartementet
Birgitta Wallström politiskt sakkunnig, Kommunikationsdepartementet

Tjänstemän i Regeringskansliet
Göran Blomberg enhetschef, Kulturdepartementet
Claes Eriksson departementssekreterare, Kulturdepartemmentet
Niklas Hedman departementssekreterare, Utrikesdepartementet
Anders Iacobaeus rättschef, Kommunikationsdepartementet
Åsa Kastman Heuman rätts- och expeditionschef, Kommunikationsdepartementet
Brita Lundh kansliråd, Kulturdepartementet
Lars Magnuson rättschef, Utrikesdepartementet
Bengt-Åke Nilsson rättschef, Statsrådsberedningen
Ingvar Paulsson expeditions- och rättschef, Civildepartementet
Gunnel Pettersson assistent, Kommunikationsdepartementet
Bertil Roth departementsråd, Utrikesdepartementet
Göran Schäder rättschef, Justitiedapartementet
Jan-Olof Selén enhetschef, Kommunikationsdepartementet
Göran Sellvall expeditionschef, Statsrådsberedningen
Alf Stenkvist departementssekreterare, Kommunikationsdepartementet
Magnus Stephansson departementssekreterare, Kommunikationsdepartementet
Bosse Wallin chef för affärsverksamheten på Kommunikationsdepartementet

Myndigheter
Sten Andersson avdelningsdirektör, Sjöfartsverket
Bertil Arvidsson teknisk direktör, Sjöfartsverket
Lars-Göran Bronow informationschef, Sjöfartsverket
Johanna Enberg projektledare, Styrelsen för psykologiskt försvar
Olof Forssberg generaldirektör, Statens haverikommission
Johan Franson chefsjurist och t.f. generaldirektör vid Sjöfartsverket
Uno Hagelberg överåklagare
Kaj Janérus generaldirektör, Sjöfartsverket
Björn Körlof generaldirektör, Styrelsen för psykologiskt försvar
Maj Lindhagen funktionsansvarig, stab personal, Sjöfartsverket
Thomas Lindstrand chefsåklagare
Kajsa af Petersens projektledare för Nationella Minnesvården, Statens Konstråd

Ledamöter i Etiska rådet
Sten Andersson f.d utrikesminister
Lars H Gustavsson läkare
Peter Paul Heinemann läkare. Tidigare "Radiodoktorn" på Sveriges Radio
Caroline Krook domprost i Stockholm vid tiden för M/S Estonias haveri
Anders Lindström ordförande i Sjöfolksförbundet vid tiden för M/S Estonias haveri
Eva Sahlin avdelningsdirektör vid Socialstyrelsen
Yrsa Steniius journalist och författare
Karin Söder ordförande för Rädda Barnen vid tiden för M/S Estonias haveri. Även f.d. partiledare för Centerpartiet
Bertil Werkström
f.d. ärkebiskop

Övriga
Elisabeth Aarsaether informationskonsulent, Sysselmannen, Svalbard
Kia Andersson riksdagsledamot (mp)
Kristina Brandänge psykiater och klinikchef, Ersta sjukhus
Dick Börjesson viceamiral
Berit Dahlström jourhavande kurator
Eva Eriksson vice partiordförande (fp)
Ulla-Britt Granberg diakonissa, Vilhelmina kommun
Lars Grundberg ambassadör i Tallinn
Robert Grundin överläkare, Rättsmedicinalverket
Tove Gunnarsson läkare, Huddinge Sjukhus
Olle Hammarström ordförande för kooperationens anhörigförening
Gustav Hanuliak mättnadsdykare
Knut Isaksson skolchef Vilhelmina kommun
Monica Johannesson jourhavande kurator
Kjell Jönsson befälhavare på isbrytaren Ale
Johnny Kalered befälhavare på isbrytaren Ale
Anders Kamb beredskapsplanerare, SAS
Bengt-Göran Lindfors komminister, Vilhelmina kommun
Britt-Marie Lundström diakonissa, Vilhelmina kommun
Bengt-Olof Nilsson ST Polisväsende
Helena Nilsson vice partiordförande (c)
Peter Nobel jur. doktor och särskild utredare
Göran Pettersson Stockholms stift
Odd Kristian Reme präst och föreståndare för Alexander Kielland fonden
Gert Rosencrantz enhetschef Jourhavande kurator
Roland Ståhl svenska ID-kommissionen
Ingela Thalén riksdagsledamot (s) och medlem av Socialdemokraternas verkställande utskott
Gunnar Weman ärkebiskop
Claes-Göran Wennerholm fartygshistoriker
Lars Weisaet professor i psykiatri
Mikael Öun Neptunus, föreningen för överlevande

Intervjuer och möten i samband med Analysgruppens besök i Estland
Robert Antropov ordförande i estniska ID-kommissionen
Kersti Berendsen anhörigföreningen Memento Mare
Nathan Hamer estniska kyrkan
Jaan Kiivit ärkebiskop
Mairit Kratovits avdelningen för utrikeskontakter, Inrikesministeriet
Allan Laur pastor i Pingstkyrkan, psykolog
Jan Leppik estniska kyrkan
Joel Luhamets estniska kyrkan
Mart Murdre rådgivare till socialministern
Pritt Männik vice polischef
Raivo Oherded anhörig
Viktor Palmet biträdande statssekreterare, Transportministeriet
Aander Paeorg anhörigföreningen Memento Estonia
Lauri Sonen estniska kyrkan
Tiit Sepp vice konsul, Inrikesministeriet
Piret Tali journalist på Eesti Päevalet
Syster Theresa Birgittasystrarna i Tallinn
Indrek Treufeldt nyhetschef Esti TV

Intervjuer i samband med analysgruppens besök i Finland
Gunilla Arnell svenska ambassaden i Helsingfors
Leif Eriksson brandmästare
Jukka Häkämies finska Sjöfartsverket
Marjatta Ikonen svenska ambassaden i Helsingfors
Katariina Kivistö finska Trafikministeriet
Markus Laurent chef för konsulära avdelningen, finska Utrikesministeriet
Holger Rothkirch ambassadör, finska Utrikesministeriet
Jari Sainio brandchef
Aila Salminen finska Trafikministeriet
Reijo Salminen brandmästare
Perttii Sommero biträdande brandmästare
Seppo Tauren finska Utrikesministeriet
Elisabeth Vahlquist svenska ambassaden, Helsingfors
Fredrik Vahlquist svenska ambassaden, HelsingforsIntervjuer genomförda av JAIC

Anders Andersson sjökapten som tjänstgjort som rådgivare åt befälhavaren på M/S Estonia
Mats Björud verkställande direktör för svenska delen av Estline AB
Hans Braf lots som lotsat M/S Estonia vid flera tillfällen
Bo Brink sjökapten och tidigare befälhavare på M/S Viking Sally som sedermera blev M/S Estonia
Johan Båth sjöfartsinspektör
Tom Evers sjöfartsinspektör
Sten-Christer Forsberg rederichef på Nordström och Thulin som var hälftenägare av Estline AB
Mats Hillerström passagerare på M/S Estonia som lyckades rädda sig
Ulf Hobro teknisk inspektör vid Nordström och Thulin som var hälftenägare av Estline AB
Olli Honkanen sjökapten och tidigare befälhavare på M/S Viking Sally som sedermera blev M/S Estonia
Hannes Kadak motorman på M/S Estonia som lyckades rädda sig
Karl Karell sjökapten som var överstyrman på M/S Nordestonia och linjelots på Estonia
Sten Levander sjökapten och befälhavare på M/S Estonias föregångare Nordestonia. Han var involverad i uppbyggnaden av färjetrafiken mellan Estland och Sverige
Silver Linde vaktmatros på M/S Estonia som lyckades rädda sig
Esa Mäkelä sjökapten och befälhavare på M/S Silja Europa som deltog i räddningsarbetet under olycksnatten. Mäkelä utnämndes till ”On scene commander” vilket innebar att han ledde räddningsarbetet
Bengt Norén sjöfartsinspektör
Benny Pettersson lots som lotsat M/S Estonia vid flera tillfällen
Lars-Olof Pettersson lots som lotsat M/S Estonia vid flera tillfällen
Thomas Rasmusson tjänstgjorde som ”rådgivande maskinchef” på M/S Estonia
Per Ringhagen sjökapten och befälhavare på M/S Estonias föregångare Nordestonia. Ringhagen var involverad i uppbyggnaden av färjetrafiken mellan Estland och Sverige
Åke Sjöblom fartygsinspektör vid Svenska Sjöfartsinspektionen som ledde utbildning av fartygsinspektörer i Tallinn i september 1994. Sjöblom ledde en övningsinspektion av Estonia samma dag som hon lämnade Tallinn på sin sista resa
Pierre Thiger passagerare på M/S Estonia som lyckades rädda sig
Jan-Tore Thörnroos sjökapten och befälhavare på M/S Viking Mariella. Mariella var första fartyg på haveriplatsen
Margus Treu tredjemaskinist på M/S Estonia som lyckades rädda sig
Andres Vihmar purser ombord på M/S Estonia som lyckades rädda sig