Reparationer, underhåll och ombyggnader

Viking Sallys/Wasa Kings/Estonias årliga torrdockningar ägde för det mesta rum på Åbo reparationsvarv. Två utfördes på Valmet-varvet i Helsingfors – den ena år 1984 för att reparera en skada som uppstått vid en grundstötning och den andra för reparation av isskador 1985. Vid detta tillfälle byggdes fartygets akterparti om. Det var en tillbyggnad av en s.k. ”ankstjärt”.

Två torrdockningar har gjorts i Stockholm. 1985 reparerades en läckande propelleraxeltätning och 1988 reparerades en grundstötningsskada.

Utöver isskadan 1985 har två andra isskador noterats – åren 1982 och 1987.

Innan fartyget 1992 sattes i trafik på rutten Vasa-Umeå var det upplagt på varv i några månader medan inredningen moderniserades och hyttavdelningarnas ljudisolering förbättrades.

I samband med leveransen till Estline 1993 låg fartyget i torrdocka i Åbo.

Fartyget torrdockades ytterligare två gånger i Åbo 1993. Båda gångerna gällde det reparation av läckande axeltätning.

År 1993 gjordes en ombyggnad av ett allmänt utrymme på däck 5, medan fartyget gick i trafik. En ny bar byggdes och ett område försågs med passagerarstolar.

I januari 1994 installerades fenstabilisatorer.

Länkar till relevanta dokument i samlingen:

Lista på reparationer som skulle göras på Estonia

Ytterligare en lista på reparationer som skulle göras på Estonia

Minnesanteckningar från möte med Effjohn och MacGregor