Kritiken mot JAIC

JAIC:s slutrapport väckte en hel del reaktioner när den presenterades i december 1997. Alla höll inte med om slutsatserna. Anhörigorganisationer kritiserade rapporten som också fick kritik från sjöfartsorganisationer och ett antal utomstående personer.

Kritikerna hävdade att det fanns brister i utredningen. Bland annat kritiserades JAIC för att man inte kunde förklara varför M/S Estonia sjönk så snabbt. Det normala hade varit att båten hållit sig flytande ganska länge, liggande upp och ner. Det fanns åsikter om att haveriet borde ha utretts av oberoende experter utanför Estland, Finland och Sverige.

Frågan om en ny, oberoende haveriutredning har tagits upp många gånger av anhörigorganisationer, intresseorganisationer, enskilda personer och riksdagsledamöter från alla partier. Regeringarna i Estland, Finland och Sverige har sagt nej till en ny, oberoende haveriutredning. Däremot gav den svenska regeringen i mars 2005 VINNOVA i uppdrag att beställa en forskningsstudie som gäller sjunkförloppet.

Länkar till relevanta dokument i samlingen:

Minnesanteckningar från anhörigas och överlevandes möte med de svenska representanterna i JAIC den 4 december 1997

Kommentar till JAIC:s slutrapport från den tyska utredningsgruppen

Anders Björkmans teori om händelseförloppet och hur bogvisiret lossnade

Rapport från Burness, Corlett & Partner, The Maritime Consultants, som granskat JAIC:s rapport på uppdrag av The International Transport Federation (ITF)

Sjöfartsverkets yttrande över begäran från överlevande om en ny haveriutredning

Regeringens begäran om yttrande från Sjöfartsverket med anledning av begäran om förnyad haveriutredning från överlevande

Yttrande från Statens haverikommission med anledning av begäran om ny haveriutredning från ITF/NTF

Sjöfartsverkets yttrande över begäran om ny haveriutredning från ITF/NTF

Sjöfartsverkets remissvar angående begäran från Anders Björkman om ny haveriutredning

Statens Haverikommissions yttrande till Regeringen med anledning av begäran om ny haveriutredning från Anders Björkman

Brev från Näringsdepartementet till Internationella Transportfederationen som begärt ny haveriutredning

Brev till Regeringen med begäran om förnyad haveriutredning

Anders Björkmans synpunkter på Sjöfartsverkets och Statens haverikommissions yttranden över Björkmans begäran om ny haveriutredning

ITF:s synpunkter på yttranden från Sjöfartsverket och Statens haverikommission med anledning av begäran från ITF om ny haveriutredning

Synpunkter från de överlevandes förening Neptunus på Sjöfartsverkets och Statens haverikommissions yttranden över begäran om ny haveriutredning

Nordiska Transportfederationens (NTF) kommentarer till yttranden från Sjöfartsverket och Statens haverikommission. NTF begär att en ny haveriutredning tillsätts.

Begäran om ny haveriutredning från Stiftelsen Estoniaoffer och anhöriga (SEA)

Brev till Regeringen med begäran om möte samt information om att AgnEf (Arbetsgruppen för utredning om M/S Estonias förlisning) har bildats

Brev till Regeringen från Independent Fact Group med begäran om förnyad haveriutredning

I brev till statsminister Göran Persson kräver AgnEf ny haveriutredning

Brev till Näringsdepartementet med begäran om förnyad haveriutredning

Brev till statsrådet Mona Sahlin från en professor i skeppsteknik som begär förnyad utredning av haveriet

Information om Regeringens ställningstagande till krav på ny haveriutredning

Regeringens information angående begäran om ny haveriutredning

En person som överlevde katastrofen begär i brev till statsrådet Mona Sahlin att en ny haveriutredning ska tillsättas

Internationella Transportfederationen (ITF) begär förnyad haveriutredning i brev till Regeringen

I brev till statsminister Göran Persson kritiserar Anders Björkman Sjöfartsverket och begär förnyad haveriutredning

I brev till statsrådet Mona Sahlin kräver AgnEf ny haveriutredning

Referat från Estoniadiskussionen vid konferensen Design for Safety i Glasgow 25-28 oktober 1999

Dokumentation från AgnEfs (Arbetsgruppen för utredning om Estonias förlisning) internationella seminarium 29-30 maj år 2000

Brev till Estlands premiärminister från ett antal anhörigorganisationer som kräver ny haveriutredning

Brev till statsminister Göran Persson med krav på en ny haveriutredning

Resolution som antogs på AgnEfs årsmöte den 22 september år 2001