Presskonferens den 28:e september 1994

Vid en presskonferens morgonen efter katastrofen informerar statsminister Carl Bildt och kommunikationsminister Mats Odell i den avgående borgerliga Regeringen att Statens haverikommission fått Regeringens uppdrag att biträda Estland i haveriutredningen genom att ingå i en gemensam estnisk-finsk-svensk haveriutredning. Han berättar också att Regeringen bildat en särskild krisgrupp med statsråd från olika berörda departement.

Del 1

WMV

Del 2

WMV

Del 3

WMV

Del 4

WMV