1998

Februari

5 februari

18 februari

  • Chefsåklagare Tomas Lindstrand lägger ner förundersökningen om brottsmisstanke i samband med M/S Estonias förlisning. Åklagaren skriver i sitt beslut att han inte har kunnat finna något som talar för att ett uppsåtligt brott kan ha orsakat katastrofen. Eftersom ansvarigt befäl på fartyget omkommit i samband med katastrofen har inte misstanken om vårdslöshet i sjötrafik kunnat utredas.

26 februari

April

15-16 april

Maj

26-27 maj

September

10 september

Oktober

22 oktober

November

12 november

  • Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder överlämnar sitt första betänkande till Regeringen och föreslår att ”ansträngningar bör göras för att omhänderta och identifiera omkomna som finns inuti eller utanför M/S Estonia. Målet bör vara att de döda under värdiga former ska kunna omhändertas och begravas på sätt som anhöriga finner lämpligt.”

18 november

25 november

27 november

  • Statsrådet Mona Sahlin träffar representanter för anhörig- och överlevandeföreningar för att informera om regeringskansliets beredning av Analysgruppens förslag.

December

3-4 december

  • Departementsrådet Christina Salomonson, Försvarsdepartementet, och ambassadör Lars Grundberg, Utrikesdepartementet, besöker Estland, Finland och Danmark. Syftet med besöken är att informera om Analysgruppens rapport och den beredning som sker i regeringskansliet. Salomonson och Grundberg informerar också att Regeringen kommer att fatta ett beslut med anledning av Analysgruppens rekommendationer i början av 1999.

7 december

  • Partiledaröverläggningar om Analysgruppens förslag att ansträngningar bör göras för att omhänderta och identifiera omkomna som finns inuti eller utanför Estonia.