Statens Konstråd

Statens konstråd har i uppdrag att arbeta för att samtidskonstens alla yttringar ska ges möjlighet att avspegla sig i samhällsmiljön. Det övergripande målet är att konsten ska vara ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön.

Statens konstråd verkar också för att konsten ska vara en integrerad del i ny- och ombyggnationer inom det statliga området.

Hösten 1994 fick Statens konstråd Regeringens uppdrag att undersöka förutsättningarna för att uppföra en minnesvård för att hedra dem som omkom i Estoniakatastrofen. Fem konstnärer inbjöds att lämna förslag till minnesvård och det segrande förslaget uppfördes på Djurgården i Stockholm.

Statens konstråd är arkivbildare för 619 dokument.

Klicka här för att gå till de digitaliserade dokumenten.

Klicka här för att gå till Statens Konstråds hemsida.