1995

Februari

10 februari

23 februari

Mars

2 mars

30 mars

April

7 april

24 april

27 april

  • Regeringen lämnar Magnus Sjöbergs rapport till Sjöfartsverket och ger verket i uppdrag att redovisa vilka åtgärder från verkets sida som rapporten föranleder.

28 april

Maj

24 maj

Juni

1 juni

  • Riksdagen godkänner överenskommelsen om gravfrid som slöts med Estland och Finland den 23 februari.

  • Svenska kyrkan presenterar sin redovisning ”Svenska kyrkan och Estonia-katastrofen”.

  • En anhörig till en av de omkomna har lejt båt och dykare för att innan lagen om gravfrid träder i kraft försöka bärga sin hustru som omkom vid katastrofen. Bärgningsförsöket avbryts på grund av att isbrytaren Ale stör verksamheten. Ale har till uppgift att bevaka haveriplatsen.

    Läs incidentrapport från Ale.

Juli

1 juli

September

21 september

28 september

  • På årsdagen av Estoniakatastrofen genomförs en rad minneshögtidligheter i Sverige och Estland, bland annat i kyrkans regi. I Tallinn samlas tusentals människor vid ett minneskors som rests för att hedra dem som omkom vid M/S Estonias förlisning.