2007

Januari

25 januari

  • Regeringen beslutar om ändringar i uppdraget till Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL). I sitt tilläggsuppdrag tar Regeringen bort det tidigare angivna tidsintervallet inom vilket SKL ska bedöma om det skett förändringar på vrakplatsen som kan ha vållats av mänsklig påverkan. Försvarsminister Mikael Odenberg bekräftar till estniska Regeringen att SKL kommer att samverka med en kontaktperson i Estland.
    Försvarsdepartementet begär yttrande från Sjöfartsverket över möjligheten att befria personalen som utförde dykundersökningar vid vraket från avtalad tystnadsplikt.

Mars

22 mars

  • Den expertgrupp som tillsatts av estniska Regeringen presenterar sin tredje Estonia-rapport.

Maj

11 maj

25 maj

  • I SVT tar Uppdrag granskning upp M/S Estonias haveri och teorierna om haveriorsaken. om Estonias förlisning.

September

5 september

  • Försvarsminister Mikael Odenberg avgår. Han efterträds av Sten Tolgfors som då också blir ansvarig minister för alla frågor kring M/S Estonia.