Broschyr Estoniasamlingen

Klicka här för att läsa om hur arbetet med att ta fram Estoniasamlingen har bedrivits.

Dokumentet är av formatet PDF och för att kunna läsa detta måste du ha Acrobat Reader installerad på din dator. Programmet kan du kostnadsfritt ladda ner genom att klicka här.

Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) fick i april 2001 Regeringens uppdrag att sammanställa material om Estoniakatastrofen från svenska arkiv. SPF upphörde den 31 januari 2008 och ansvaret för Estoniasamlingen fördes över till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) den 1 januari 2009. Från den 1 april 2011 övertogs förvaltningen av Riksarkivet.