2004

Maj

10 maj

 • Johnny Gylling m.fl. riksdagsledamöter (kd) begär i en motion att Regeringen tar initiativ till att med Regeringarna i Estland och Finland diskutera tillsättandet av en oberoende internationell granskning av JAIC:s haveriutredning.
  Här kan du läsa mer om JAIC:s utredning.

Juli

 • SPF får Regeringens uppdrag att planera och genomföra en minnesstund med anledning av tioårsdagen av M/S Estonias förlisning.
 • SPF får Regeringens uppdrag att betala ut ekonomiskt stöd till överlevande- och anhörigföreningar för genomförande av minnesaktiviteter i anslutning till tioårsminnet av förlisningen.
  Här finns mer att läsa mer om SPFs olika uppdrag.

September

20 september

 • AgnEf arrangerar ett sjösäkerhetsseminarium i Stockholm.

25-27 september

28 september

30 september

 • Sten Tolgfors (m) motionerar i Riksdagen om förnyad haveriutredning.

Oktober

1 oktober

 • Estoniasamlingen blir tillgänglig för allmänheten samtidigt som arbetet med den fortsätter. Initialt riktas från ett antal håll kritik mot samlingen.

November

30 november

 • I TV-programmet Kalla Fakta uppges att försvarsmateriel har smugglats ombord på Estonia vid minst två tillfällen under september 1994. Smugglingen ska ha skett för svenska Försvarets räkning. Ingen ansvarig myndighet vill kommentera uppgifterna.

December

2 december

 • Försvarsmakten och Tullverket medger att svenska Försvaret fraktat militär utrustning på M/S Estonia och att utvalda fordon släpptes igenom enligt avtal mellan Försvarsmakten och Tullverket.

3 december

 • Regeringen uppdrar till hovrättspresident Johan Hirschfeldt att klarlägga om Försvarsmakten eller Försvarets materielverk transporterat försvarsmateriel ombord på M/S Estonia.

7 december

 • Den politiska oppositionen i Estland begär att en parlamentarisk utredning tillsätts med anledning av uppgifterna att militär utrustning transporterades på M/S Estonia före katastrofen.

15 december