Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har många olika arbetsuppgifter inom områden som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi. Den Katastrofmedicinska organisationskommittén KAMEDO samlar in information om stora olyckor runtom i världen. Den insamlade informationen används endast i vetenskapligt syfte. Främst studeras de medicinska, psykologiska, organisatoriska och sociala aspekterna på katastrofer.

KAMEDO publicerade en rapport (KAMEDO 67) om Estoniakatastrofen 1997. Klicka här för att läsa rapporten.

Socialstyrelsen är arkivbildare för 13 dokument.

Klicka här för att gå till de digitaliserade dokumenten.

Klicka här för att gå till Socialstyrelsens webbplats.