2002

Januari

10 januari

Mars

1 mars

  • Vid ett informationsmöte i Stockholm informerar Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) anhöriga och överlevande om den informationsbank om M/S Estonia som myndigheten fått Regeringens uppdrag att bygga upp.

Maj

22 maj

Juni

10 juni

  • En ny anhörigförening bildas i Estland – Estonian Litigation Association.

September

  • I TV 4 sänds en serie i tre delar om händelserna kring M/S Estonias förlisning

28 september

Oktober

23 oktober

  • Lars Ångström m.fl. riksdagsledamöter från Miljöpartiet begär i en motion att internationell oberoende expertis ges i uppdrag att med utgångspunkt från det händelsescenario som beskrivs i JAIC:s slutrapport med exempel åskådliggöra hur Estonia kan ha vattenfyllts i haveriets slutskede.

  • I en gemensam motion begär riksdagsledamöterna Lars Ångström (mp), Kent Härstedt (s), Henrik Järrel (m), Björn von der Esch (kd) och Tasso Stafilidis (v) att regeringen låter internationella oberoende sakkunniga granska relevansen i expertisens kritik av JAIC:s utredning.