Polisinsatser

Polisens länskommunikationscentral i Stockholm fick kunskap om katastrofen genom radions nyhetssändning klockan 02.00 svensk tid. Strax därpå kontaktade man sjöräddningscentralen för att få ytterligare information. Svenska utrikesdepartementet informerade Rikspolisstyrelsens jourcentral klockan 02.25.

Själva verksamheten leddes av polisen i Stockholms län medan Rikskriminalpolisen hade ansvaret för identifieringen av omkomna.

Förberedelser för registrering av anhöriga/passagerare inleddes tämligen omgående och 03.10 skickades en polispatrull till Estline-terminalen i Stockholm för att få fram passagerarlistor. Personal kallades in och direktförbindelse upprättades med polisen i Åbo.

En upplysningscentral upprättades och vid 11-tiden var 60 telefoner bemannade. Som mest arbetade 80 personer med att besvara telefonsamtal.

Vid Polismyndigheten i Uppsala vidtogs åtgärder som medverkan i krisgrupper, katastrofregistrering och olika samverkansmöten.

Totalt omkom 48 personer från Dalarna, de allra flesta från Metalls pensionärsförening i Borlänge. Polismyndigheten i Borlänge upprättade ledningsstab och utsåg personer att sköta kontakter med anhöriga och inhämta uppgifter om eventuellt omkomna/saknade.

Vid Polismyndigheten i Norrköping inleddes på katastrofdagens morgon registreringen av totalt 61 saknade.

Alla polisdistrikt där det funnits människor som rest med Estonia denna resa engagerades på olika sätt. Bland annat kontaktades anhöriga av poliser som samlade in olika former av underlag till identifieringen av omkomna som genomfördes i Helsingfors.

Länkar till relevanta dokument i samlingen:

Informationsblad till alla anställda hos Polisen i Stockholms län

Rikspolisstyrelsens Estoniastudie, RPS Rapport 1995:8

Brev med förslag till förbättrat polisarbete i samband med stora katastrofer