Ägarhistorik

Rederi AB Sally satte fartyget i trafik 1980 på traden Stockholm – Åbo under namnet M/S Viking Sally.

1986 köptes fartyget av den finsk-svenska koncernen Effjohn, ägare till det konkurrerande rederiet Sija Line. Färjan fortsatte dock att gå i samma trafik i Viking-flottan under sitt gamla namn.

1990 fördes fartyget över till Silja Line och började trafikera Stockholm - Åbo under namnet Silja Star.

Senare fick båten namnet Wasa King och fördes över till ett annat dotterbolag i Effjohn-koncernen för att gå i trafik mellan Umeå och Vasa i Finland.

Fartyget stod under finsk tillsyn och förde finsk flagg från leveransen tills det såldes till Estline Marine Company Ltd den 15 januari 1993.

Under namnet M/S Estonia gjorde färjan sin första resa i passagerartrafik mellan Tallinn och Stockholm den 1 februari 1993.

Estline Marine Company ägdes till lika delar av Estline Shipping Company Limited (Esco) och Nordthulin Luxemburg SA. Det sistnämnda bolaget ägdes av det svenska rederiet Nordström&Thulin.

Länkar till relevanta dokument i samlingen:

Rapport med historik kring fartyget

Redogörelse för bakgrundsfakta kring M/S Estonia