Presskonferenser

Under menyn till vänster och här nedan återfinns länkar till videoupptagningar från några presskonferenser där regeringsföreträdare presenterar beslut i Estoniafrågan.

1994-09-28

1994-10-11

1994-10-19

1996-06-19