Fartygens räddningsarbete

Fartygsbefäl och besättningsmedlemmar på de stora passagerarfartyg som kom till haveriplatsen har vittnat om den hjälplöshet de kände över sin oförmåga att bistå de nödställda som låg i vattnet och skrek på hjälp. Många beskriver att det med alla ljusen såg ut som om en jättestor julgran låg i vattnet. Ovädret gjorde det helt omöjligt att sätta ut båtar. Man försökte att öppna lotsport och bunkerport men tvingades stänga snabbt på grund av att vatten vräkte in. Vindstyrkan på olycksplatsen var upp till 30 meter i sekunden i byarna. Våghöjden låg på 6-7 meter – ibland var den upp till 10 meter. Se video från haveriplatsen filmad från M/S Finnhansa.

Många enskilda ombordanställda gjorde heroiska insatser för att rädda människor ur vattnet. Flytvästar vräktes ner tillsammans med livflottar från alla fartygen. Från några båtar lyckades man rädda människor genom att fira ner flottar som nödställda kunde ta sig över till. Flottarna firades sedan upp och de räddade fördes till utrymmen ombord där de togs om hand. Det kalla vattnet gjorde att nödställda mycket snart blev så utmattade att de inte orkade att själva ta sig över till flottarna. Flera besättningsmän gick ner i livflottarna med risk för sina egna liv för att hjälpa nödställda över till flottar som kunde firas ombord. 17 personer räddades på detta sätt till M/S Mariella. M/S Silja Europa, M/S Isabella och finska kustbevakningsfartyget Tursas räddade en vardera ur vattnet. Sammanlagt 50 personer lyftes ombord med helikopter.

Alla besättningsmedlemmar var engagerade i räddningsarbetet. Varje fartyg hade förberedda grupper med olika uppgifter. Samaritgrupper tog hand om räddade, gav dem värme och vård. Läkare efterlystes hos passagerarna.

Nedan återfinns en lista över de fartyg som deltog i räddningsarbetet:

Fartyg Typ Ankomst Antal räddade *
Mariella passagerarfartyg 02.00 25 (17)
Silja Europa passagerarfartyg 02.30 6 (1)
Silja Symphony passagerarfartyg 02.40 20
Isabella passagerarfartyg 02.52 16 (1)
Finnjet passagerarfartyg 03.20 -
M/S Finnmerchant lastfärja 03.20 -
M/S Finnhansa passagerare-/lastfartyg 04.30 -
M/S Mini Star lastfartyg 04.30 -
Tursas finska kustbevakningens patrullbåt 05.00 (1)
Ingrid Gorthon lastfartyg 05.10 -
Uusima finska marinens minfartyg 07.00 -
Arkadia bulkfartyg 08.11 -
Maersk Euro Tertio containerfartyg 09.15 -
Valpas finska kustbevakningens patrullbåt 09.18 -
Premer Uranus 09.19 -
Rakvere ro-ro lastfartyg 09.45 -
Crystal Pearl tankfartyg 09.45 -
Michel lastfartyg 09.53 -
M/S Westön ro-ro lastfartyg 10.58 -
Kiisla finska kustbevakningens patrullbåt 11.20 -
Bergön lastfartyg 11.58 -
Finnlight lastfartyg 12.05 -
Petsamo lastfartyg 12.49 -
Uisko finska kustbevakningens patrullbåt 13.15 -
Navigia lastfartyg 13.27 -
Balanga Queen passagerarfärja 13.31 -
Cortia ro-ro lastfartyg 13.55 -
Rankki tankfartyg 13.58

* De flesta överlevande räddades av helikoptrar och sattes i vissa fall ned på fartygens däck. Siffrorna inom parentes avser de som räddades av fartygen.

Lyssna på M/S Estonias Mayday-anrop och radiotrafiken mellan några av de fartyg som deltog i räddningsinsatserna.

Lyssna på JAIC:s samtal med Silja Europas befälhavare Esa Mäkelä. Mäkelä var ”On scene commander” vilket innebar att det var han som ledde räddningsarbetet under olycksnatten.

Lyssna på JAIC:s samtal med Jan-Tore Thörnroos, som var befälhavare på M/S Mariella, det fartyg som anlände först till haveriplatsen.

Länkar till relevanta dokument i samlingen:

Uppgifter om antalet räddade till olika fartyg under olycksnatten.

Engelsk översättning av förhör i Finland med styrman Teijo Seppelin, från Silja Europa.

I polisförhör berättar M/S Viking Mariellas befälhavare Jan-Tore Thörnroos om räddningsarbetet under olycksnatten. Hans fartyg var det som anlände först till haveriplatsen

Styrman, Ingemar Eklund, M/S Viking Mariella, berättar om olycksnatten i polisförhör

Överstyrman Gunnar Sundell, M/S Viking Mariella, berättar om arbetet med att försöka rädda de nödställda

Ombordanställd på M/S Silja Europa berättar om sitt arbete med att ta hand om dem som räddats till fartyget

Befälhavaren på M/S Silja Symphony, Bertil Modig, berättar om olycksnatten i polisförhör

Förhör med Mats Malmberg, styrman på M/S Silja Symphony, där han berätta som räddningsarbetet under olycksnatten

Jarl Törnqvist, styrman ombord på M/S Silja Symphony, berättar i polisförhör om räddningsarbetet

Den besättningsman på Silja Symphony som tog initiativ till att banda radiotrafiken, berättar om aktiviteterna ombord. Han tillhörde den grupp ombord som tog emot helikoptrarna som landade med nödställda.

En ombordanställd på M/S Silja Symphony berättar i polisförhör om arbetet med att ta emot nödställda

Lars Mäki, befälhavare på M/S Viking Isabella berättar om räddningsinsatserna i polisförhör

Polisförhör med Mats Erik Stormblad, styrman på M/S Viking Isabella, som berättar om räddningsarbetet under olycksnatten

En matros på M/S Viking Isabella berättar i polisförhör hur man arbetade för att rädda människor ur vattnet

Sonja Grönqvist ledde samaritgruppen på M/S Viking Isabella och berättar i polisförhör om arbetet med att ta hand om dem som räddades ombord - 17 personer

En kvinna som ingick i samaritgruppen på M/S Viking Isabella berättar hur de tog hand om dem som räddats ombord på fartyget

En vaktmatros på Silja Europa berättar i polisförhör om räddningsarbetet

Silja Europas linjelots, Ralf Nyroos berättar i polisförhör om räddningsarbetet

Linjelotsen på Silja Symphony, Henry Johansson, berättar om olycksnatten i polisförhör

Silja Symphonys maskinchef, Kjell Hellkvist, berättar i polisförhör om olycksnatten

En ombordanställd på Silja Symphony berättar i polisförhör om arbetet ombord med att ta emot räddade

En ombordanställd på Silja Symphony berättar i polisförhör om räddningsarbetet

En timmerman på Silja Symphony berättar i polisförhör om räddningsarbetet

En ombordanställd på Silja Symphony berättar om olycksnatten i polisförhör

En matros på Silja Symphony berättar i polisförhör om räddningsarbetet under olycksnatten

En matros på Silja Symphony berättar i polisförhör om arbetet med att ta emot räddade som sattes ombord med helikoptrar

Christian Granell, ombordanställd på Viking Mariella berättar i polisförhör hur han lät sig firas ner för att rädda nödställda ur vattnet

Styrman Olof Eriksson, Viking Isabella, berättar i polisförhör om räddningsarbetet under olycksnatten

En ombordanställd på Viking Isabella berättar i polisförhör om räddningsarbetet under olycksnatten

En ombordanställd på Viking Isabella berättar i polisförhör om olycksnatten

En ombordanställd på Viking Isabella berättar i polisförhör om räddningsarbetet

En ombordanställd på Viking Isabella berättar i polisförhör om olycksnatten

En matros på Viking Isabella berättar i polisförhör om olycksnatten

Lista över besättningarna på de fartyg som deltog i räddningsarbetet