2001

April

19 april

  • Regeringen avslår kraven på en ny haveriutredning. Samtidigt får Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) i uppdrag att sammanställa tillgänglig information till en informationsbank. I uppdraget ingick också att låta göra en studie om M/S Estonias sjunkförlopp. Klicka här för att läsa om regeringsuppdraget.
    SPF upphörde den 31 december 2008 och från den 1 januari 2009 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvaret för Estoniasamlingen.
  • Ansvaret för ärenden som rör Estoniakatastrofen flyttas från Näringsdepartementet till Försvarsdepartementet. Statsrådet Mona Sahlin fortsätter att vara ansvarigt statsråd för frågor som rör katastrofen.
  • Verket för innovationssystem (VINNOVA) får Regeringens uppdrag att fördela medel till stöd för forskning om sjösäkerhet.

Maj

10 maj

  • Riksdagsledamoten Henrik S Järrel (m) begär i en motion till Riksdagen att en ny haveriutredning om M/S Estonias förlisning tillsätts.

Juni

7 juni

  • Den övre tingsrätten i Nanterre, Frankrike, beslutar att målet där ett antal anhöriga stämt bl.a. Bureau Veritas och M/S Estonias ägarkonstellationer ska avhandlas i Nanterre. De svarande har tidigare försökt få målet avgjort vid en svensk tingsrätt.

Augusti

23 augusti

  • Den tyska journalisten Jutta Rabe återkommer till haveriplatsen för att genomföra nya dykningar vid vraket.

Oktober

24 oktober

December

13 december

  • Ett antal motioner om sjösäkerhet debatteras i Riksdagen. Riksdagen röstar nej till förslaget om ny, oberoende granskning av JAIC:s slutrapport med röstsiffrorna 252 mot 60.