Tysk utredningsgrupp

I den preliminära rapport som JAIC publicerade i april 1995 lades skulden till katastrofen på det varv som byggt fartyget. Bland annat ansåg JAIC att låsen till fartygets bogvisir var alldeles för klent dimensionerade. Fartyget M/S Viking Sally som så småningom blev M/S Estonia byggdes på Meyervarvet i Papenburg, Tyskland.

Meyervarvet lät tillsätta en särskild utredningsgrupp som publicerade sin rapport i november 1997 – en månad innan JAIC presenterade sin slutliga rapport.

Enligt den tyska haveriutredningen var huvudorsaken till M/S Estonias förlisning det ”ytterligt undermåliga underhållet av visir, bogramp och deras låsanordningar”. Den tyska utredningsgruppen ansåg att detta tillsammans med fullständigt felaktig lastning och alldeles för hög hastighet med hänsyn till de vind- och sjöförhållanden, som väderprognoserna förvarnat om, var orsak till katastrofen.

Fortsatt tysk utredning

Den utredningsgrupp, som tyska Meyervarvet tillsatte efter M/S Estonias förlisning 1994, har följt upp den haveriutredning som man presenterade i november 1997. Gruppen har gått igenom åtskilliga dokument från Estland, Finland och Sverige och gjort en del kompletterande vittnesförhör.

Utredningsgruppen redovisar ett misslyckat försök att i hemlighet filma vraket med ROV-kamera den 17 augusti 1997. Då avvisades expeditionen av isbrytaren Ale. Senare har Meyervarvets utredningsgrupp haft tillgång till filmer som togs i samband med de dykningar som amerikanen Greg Bemis och den tyska journalisten Jutta Rabe lät göra sommaren 2000. Gruppen har också studerat och analyserat Bemis och Rabes teorier om olycksorsaken.

Den tyska gruppen har gått igenom de utredningar som gjorts i Estland på senare år. Man har noga följt den svenska Estoniadebatten och Vinnovas studie angående sjunkförloppet.

Utredningsgruppens hemsida

Länkar till relevanta dokument i samlingen:

Haveriutredning som gjordes av den tyska gruppen som arbetade på uppdrag av Meyervarvet

Svensk version av den tyska utredningsgruppens rapport

Engelsk översättning av den tyska utredningen

Företaget MacGregors kommentarer till den tyska gruppens utredning

Minnesanteckningar från möte mellan tyska utredningsgruppen och en representant för svenska delen av JAIC

Kommentarer av W Hummel, tyska utredningsgruppen, om vatten i Estonias bogvisir

Minnesanteckningar från möte mellan JAIC och den tyska gruppen 3 augusti 1995

Deltagarlista från möte mellan tyska gruppen och JAIC den 3 augusti 1995

Synpunkter på minnesanteckningar från möte mellan JAIC och den tyska gruppen

Minnesanteckningar från möte mellan delar av JAIC och den tyska gruppen

Synpunkter från den tyska utredningsgruppen

Synpunkter på Estonias låsanordningar från den tyska gruppen (1995-10-29)

Tyska utredningsgruppens sammanfattning och stämningsansökan till Stockholms tingsrätt

Minnesanteckningar från åklagares resa till Tyskland för besök på Meyervarvet och möte med den tyska utredningsgruppen (1998-01-19)