1999

Januari

1 januari

  • Frågor kring M/S Estonias förlisning förs över till det nyinrättade Näringsdepartementet.

25 januari

  • Statsrådet Mona Sahlin reser till Tallinn för att med Estlands kommunikationsminister Raivo Vare diskutera Estoniafrågan och Analysgruppens rekommendationer. Resan fortsätter till Helsingfors och motsvarande överläggningar med företrädare för den finska Regeringen.

27 januari

  • Statsrådet Mona Sahlin träffar representanter för anhörig- och överlevandeföreningar för att informera om beredningsarbetet av Analysgruppens förslag att under värdiga former omhänderta dem som omkom. Hon informerar också om sina resor till Estland och Finland.

Februari

10 februari

  • Partiledaröverläggningar angående eventuellt omhändertagande av omkomna.
>

11 februari

  • Regeringen beslutar att inga åtgärder ska vidtas för att omhänderta omkomna från M/S Estonia. Beslutet har föregåtts av överläggningar med regeringarna i Estland, Finland och Danmark.

April

20 april

  • Statsrådet Mona Sahlin har möte med anhörigföreningarna.

21 april

>

Juni

9 juni

  • En grupp av dem som överlevde M/S Estonias förlisning träffar Johan Franson och Per Nordström från Sjöfartsinspektionen för att delge dem sina erfarenheter av och synpunkter på sjösäkerhetsarbetet.

23 juni

November

18 november