Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder

Regeringen tillsatte Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder hösten 1997. Syftet var att få en genomlysning av samhällets agerande i samband med katastrofen. Arbetet leddes av Röda korsets dåvarande ordförande Peter Örn.

Analysgruppen granskade olika myndigheters agerande där granskningen också omfattade Regeringen och Regeringskansliet. Analysgruppen har lämnat två rapporter (SOU 1998:132 del 1 och 2) och (SOU 1999:48 del 1, 2, 3 och 4).

Gruppen har intervjuat en rad staftsråd och tjänstemän i såväl regeringskansliet som olika myndigheter.

Här kan du läsa mer om Analysgruppens utredningar.

Analysgruppen är arkivbildare för:

  • 105 dokument
  • 41 ljudupptagningar
  • 2 videoupptagningar
Klicka här för att gå till de digitaliserade dokumenten.


Länkar till relevanta dokument i samlingen:

Utkast till direktiv till Analysgruppen

Regeringens direktiv till Analysgruppen

Synpunkter på direktiven till Analysgruppen

Synpunkter på direktiven till Analysgruppen

Synpunkter på direktiven till Analysgruppen

Synpunkter på direktiven till analysgruppen

Noteringar från möte om Analysgruppen på Statsrådsberedningen

Kompletterande synpunkter på utkastet till direktiv till Analysgruppen

Synpunkter på direktiven till Analysgruppen

Information om möte med anhörigorganisationerna angående direktiven till Analysgruppen

Protokoll från Analysgruppens första sammanträde

Synpunkter från anhörig på bärgning och Analysgruppens arbete

Synpunkter från anhörig på bärgning och Analysgruppens arbete

Brev från Analysgruppen till anhörig angående gruppens arbete

Protokoll från Analysgruppens sammanträde nr 2

Synpunkter på Analysgruppens arbete

Brev från Analysgruppen till Stiftelsen Estoniaoffer och Anhöriga (SEA)

Synpunkter inför referensgruppens möte med Analysgruppen

Protokoll från Analysgruppens sammanträde nr 3

Protokoll från Analysgruppens telefonsammanträde nr 4

Synpunkter från anhörig med anledning av Analysgruppens delbetänkande

Kommunikationsplan för Analysgruppen

Protokoll från Analysgruppens sammanträde nr 17

Regeringens beslut att förlänga Analysgruppens uppdrag

Sammanfattning av Analysgruppens analys och möjlig ståndpunkt

Protokoll från Analysgruppens sammanträde nr 25

Underlag för samtal med pressen i samband med presentation av Analysgruppens delrapport

Statsrådet Mona Sahlins kommentarer till Analysgruppens första betänkande

Minnesanteckningar från möte med Analysgruppen

Protokoll från Analysgruppens sammanträde nr 26

Protokoll från Analysgruppens sammanträde nr 27

Minnesanteckningar från möte med Analysgruppen

Minnesanteckningar från möte med SPF angående Analysgruppens seminarium om information

Minnesanteckningar från möte med Analysgruppen

Protokoll från Analysgruppens sammanträde nr 28

Nedtecknade referat från Analysgruppens möten med myndighetspersoner

Synpunkter från anhörig med anledning av Analysgruppens delbetänkande

Minnesanteckningar från möte med Analysgruppen

Protokoll från Analysgruppens sammanträde nr 29

Minnesanteckningar från möte med Analysgruppen

Protokoll från Analysgruppens sammanträde nr 30

Protokoll från Analysgruppens sammanträde nr 31

Protokoll från Analysgruppens sammanträde nr 32

Minnesanteckningar från möte med Analysgruppen

Protokoll från Analysgruppens sammanträde nr 33

Protokoll från Analysgruppens sammanträde nr 34

Protokoll från Analysgruppens sammanträde nr 35

PM Inför möte med Analysgruppens referensgrupp

Analysgruppens ordförande Peter Örns anförande vid en informationsträff

Information om Analysgruppen till finska utrikesministeriet inför besök i Finland

Frågor och svar inför Analysgruppens besök i Estland

Minnesanteckningar från Analysgruppens möte med den biträdande statssekreteraren vid Estlands transportministerium

PM om Analysgruppens möjliga alternativ till rekommendation

Utskrift av samtal mellan Riksåklagaren och chefsåklagare samt representanter för Analysgruppen

PM om Analysgruppens avslutande uppgifter

Brev till statsrådet Mona Sahlin från Analysgruppens ordförande angående erfarenheter från arbetet i gruppen

Redogörelse för partiledaröverläggningar med anledning av Analysgruppens rekommendationer