Estoniakatastrofen i massmedierna

Estoniakatastrofen och händelserna efteråt har naturligtvis ägnats stort utrymme i alla massmedier. SPF har gått igenom vad som publicerats om förlisningen, räddningsarbetet samt regeringars och olika myndigheters agerande efter katastrofen.

Tyvärr är huvuddelen av detta material inte tillgängligt i Estoniasamlingen. Med endast två undantag har ansvariga på TV, radio och tidningar sagt nej till att göra sitt nyhetsmaterial tillgängligt i Estoniasamlingen. Som skäl till avslag har man angett avtal och lagen om upphovsrätt. Några företag motiverade sina avslag med att Personuppgiftslagen (PUL) lägger hinder i vägen för publicering. Sveriges Radio hänvisade till att företaget har som policy att inte lämna ut eget material eftersom man då inte kan kontrollera hur det används.