Riksåklagaren

Den förundersökning som inleddes av åklagare i nära anslutning till katastrofen lades ner så småningom. Då begärdes överprövning hos Riksåklagaren som efter prövning av ärendet beslutade att inte göra någon överprövning.

Riksåklagaren är arkivbildare för 46 dokument i Estoniasamlingen.

Klicka här för mer information om Riksåklagaren.