Litteratur

Flera böcker har skrivits om M/S Estonias tragiska förlisning den 28 september 1994. Några av dem som överlevde har i bokform beskrivit sina upplevelser under katastrofnatten. Andra böcker baseras på intervjuer med överlevande och människor som på olika sätt varit berörda av katastrofen. Åter andra har i bokform presenterat sina teorier om olycksorsaken.

Nedan redovisas böcker skrivna av överlevande, journalister, författare och diktare.

Jorma Aula, Mikko Sokera: Estonia - En kamp för livet.
Det finska originalets titel: Estonia. Taistelu elämästä. PLOY, Polarlehdet Oy förlag, Helsingfors-Rovaniemi, 1994.

Anders Björkman: Lies and truths about the MV Estonia accident.
Editions EGC, Monaco, januari 1998.

Anders Björkman: Katastrofutredning.
utgiven på Internet år 2000.

Niklas Bodell, Leif Kasvi, Bo Lidén: Estonia - Berättelsen om en tragedi.
Bonnier Alba, Stockholm, 1995.

Leif Bogren: Därför överlevde jag Estoniakatastrofen.
Förlags AB Gondolin, Eslöv, 1996.

Morten Boje Hviid: Jeg ville overleve.
Aschehougs förlag, Köpenhamn, 1998.

Knut Carlqvist/Susanne Popova: Estonias fyra gåtor.
Utgiven av Estoniagruppen i Sveriges Riksdag 2009, ISBN 978-91-633-5125-9.

EstLine AB: M/S Estonia.
Stockholm och Tallinn, april 1995.

Anders Hellberg, Anders Jörle: Katastrofkurs - Estonias väg mot undergång.
Natur och kultur, Stockholm, 1996.

Hannu Hänninen: Negotiated risks : the Estonia accident and the stream of bow visor failures in the Baltic ferry traffic.
Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 300, 2007. Läs en abstract här.

Kent Härstedt: Det som inte kunde ske.
Bonniers, Stockholm, 1995.

T Jõgeda: Miks Estonia? Sajandi laevahukk Läänemerei / Why Estonia? The Shipwreck of the Century on the Baltic Sea.
Tallinn 1994.

Mikael Kindbom: Hoppet bortom Estonia.
Marcus förlag, Jönköping, 1995.

Mats Lundegård: Mayday mayday - Estonias undergång.
Norstedts förlag, Stockholm, 1995.

Andi Meister/Piret Joalaid: Lõpetamata logiramat/Oavslutad loggbok.
Baltic news service, Tallinn 1997.

Noring, Ann-Sofi/Öhrner, Annika: Miroslaw Balka : en Minnesvård.
Statens konstråd, Stockholm 1998.

Dan Waldetoft: Estonia inom oss.
Nordiska muséets förlag, Stockholm, 1995.

Terttu Pihlajamaa: Vi kan inte glömma Estonia.
Finska originalets titel: Emme voi unohtaa Estoniaa. SLEY-Kirjat OY, Helsingfors, 1996.

Susanna Popova/ Mats Holm: Protokollet – Därför kommer det att hända igen.
Bonnier Fakta, 2003.

Johan Ridderstolpe/Björn Stenberg: M/Estonia – the last voyage.
utgiven på Internet 2001.

Henning Witte: M/S Estonia sänktes, Nya fakta och teorier om Estoniagate.
Wittes förlag, Stockholm 2001.