Minnesmärket i Kapellskär

Träkors i Kapellskär

På Alla helgons Dag 1994 invigdes i Kapellskär ett minnesmärke över Estoniakatastrofens offer. På en höjd vid hamnen på den östligaste udden på Svealands fastland reser sig ett tre meter högt träkors med inskriptionen Estonia 28/9 1994.