TT-meddelande
TT-meddelande om M/S Estonias förlisning (OBS: med svensk tidsangivelse)

Olycksdygnet

Enligt JAIC:s (Den för Estland, Finland och Sverige gemensamma haverikommissionen) beskrivning av händelseförloppet hörde vakthavande matros kl. 01.00 (estnisk tid) en metallisk smäll från M/S Estonias bog. Från ca kl. 01.05 hörde många passagerare och några besättningsmän onormalt buller under ca 10 minuter.

Omkring kl. 01.15 lossnade bogvisiret. Rampen slets loss och mängder av vatten strömmade in på bildäck. Estonia fick snabbt styrbords slagsida. Ett första nödanrop uppfångades kl. 01.22. Kl. 01.30 var fartygets hela styrbordssida under vatten. Estonia sjönk snabbt med aktern före. Kl. 01.50 försvann hon från de närliggande fartygens radarskärmar.

Ett antal fartyg, bl. a. Silja Lines och Viking Lines fyra fartyg på väg till eller från Helsingfors, ändrade kurs och styrde mot haveristen. Det visade sig snabbt att de stora passagerarfartygen inte hade någon möjlighet att sätta ut båtar för att undsätta människor på grund av det hårda vädret.

Helikoptrar från Finland och Sverige kom till haveriplatsen och med hjälp av ytbärgare kunde människor räddas ur vattnet. Ett antal av de räddade fördes till passagerarfartygen medan andra fördes till finska Utö, sjukhus i Mariehamn, Åbo, Hangö och Helsingfors samt till sjukhus i Stockholm.

På alla berörda sjukhus upprättades krisgrupper och alla överlevande förhördes av polis på den plats dit de förts för vård. Befälen på de fartyg som var involverade i räddningsarbetet under olycksnatten förhördes också av polis som flögs ombord med helikopter sedan det ljusnat.

Estlines kontor i såväl Tallinn som Stockholm drogs aktiviteter igång. Det första dygnet efter förlisningen präglades av stor förvirring. Det tog tid att få fram passagerarlistor, vilka från början var ofullständiga och måste revideras flera gånger. Vid terminalerna samlades oroliga anhöriga som ville ha besked samtidigt som det länge inte fanns några säkra uppgifter att ge.

För att söka hjälpa och stötta anhöriga bildades en telefonpanel i Estlines terminal i Stockholm, bemannad med läkare, präster och kuratorer. Polisen i Stockholm upprättade en telefonpanel för anhöriga på sin våldsrotel medan Rikskrim inledde arbetet med katastrofregistrering. Anhöriga som ringde till båda ställena fick ibland motstridiga uppgifter. Polisens information var mer tillförlitlig men den kom sent eftersom polisen hade ett krav på sig att kontrollera alla uppgifter.

Svenska ambassaden i Tallinn blev djupt involverad på ett tidigt stadium efter larm från Utrikesdepartementet vid halvtvåtiden (estnisk tid) på natten. Ambassadör Lars Grundberg och medarbetare på ambassaden engagerades i det mödosamma arbetet att ställa samman korrekta passagerarlistor. Efter några dagar fick ambassaden hjälp av en polis från svenska ID-kommissionen för att reda ut de trassliga passagerarlistorna. Många nationer var representerade bland passagerarna. Ambassadör Grundberg hade kontakt med olika ambassader i Tallinn i de fall de hade landsmän bland passagerarna.

Beskrivningarna av M/S Estonias sjunkförlopp skiljer sig lite åt över tid och beroende på vilka vittnesmål som de grundar sig på. Nedan återfinns några länkar till sammanställningar av särskilt intresse.

Kronologisk sammanställning av räddningsaktioner under olycksnatten

Estnisk beskrivning av händelseförloppet daterad 17 januari 1995

Estnisk beskrivning av händelseförloppet daterad 29 augusti 1995

Estnisk beskrivning av händelseförloppet daterad 18 september 1995

Svensk sammanställning av händelseförloppet enligt vittnesmål, daterad 21 mars 1995

Händelseförloppet första dygnet

Nedan återfinns en kronologiskt ordnad (estnisk tid) lista över händelser under olycksdygnet. Klicka här om du istället vill läsa om vad som hände efter förlisningen år för år och dag för dag.
01.22 M/S Estonias nödanrop.
01.26 Åbo sjöräddningscentral anropar Åbo sjöräddningsundercentral för att få Estonias nödanrop bekräftat och för att larma gränsbevakningsfartyget Tursas som befann sig nära Hittis i Åbolands skärgård.
01.27 M/S Mariella försöker anropa Helsingfors Radio på kanal 16 men får inget svar.
01.29 M/S Estonia meddelar Silja Europa sin position. Detta är den sista radiokontakten med Estonia.
01.30 Mariehamn sjöräddningsundercentral i larmar chefen för Ålands sjöbevakningsområde.

Åbo sjöräddningsundercentral larmar gränsbevakningsfartyget Tursas som beordras avgå mot Estonia.
01.32 M/S Mariella ändrar kurs och styr mot olycksplatsen.
01.33 M/S Finnjet ändrar kurs mot olycksplatsen
01.34 M/S Silja Europa larmar Helsingfors Radio på kanal 16 utan att få svar.
01.35 Åbo sjöräddningscentral börjar sända meddelanden till personsökarna hos beredskapsbesättningen på den helikopter som tillhör Åbo flygbevakningsgrupp.
01.40 M/S Silja Europa ändrar kurs mot olycksplatsen.
01.42 M/S Silja Europa underrättar Helsingfors sjöräddningscentral om Estonias nödanrop. Kontakten sker med mobiltelefon sedan Silja Europa förgäves försökt att kontakta Helsingfors Radio på kanal 16 och 2182 kHz.
01.42 M/S Mariella informerar Helsingfors radio per mobiltelefon om Estonias situation efter resultatlösa försök på kanal 16 och 2182kHz.
01.44 Helsingfors Radio anropar M/S Silja Europa på kanal 16.
01.45 Helsingfors sjöräddningscentral underrättar Helsingfors Radio om situationen. Helsingfors Radio börjar förbereda ett Pan-Pan-meddelande vilket godkänns av Helsingfors sjöräddningscentral (Pan-pan innebär nödanrop men inte livsfara).

Helsingfors sjöräddningscentral kontrollerar att Åbo sjöräddningscentral har kännedom om nödläget. Åbo sjöräddningscentral anhåller om att Mayday Relay ska sändas. D ärefter anmodar Helsingfors sjöräddningscentral Helsingfors Radio per telefon att sända Mayday Relay, vilket innebär vidarebefordran av nödanrop/livsfara.

Åbo sjöräddningscentral anmodar Helsingfors Radio på kanal 16 att sända ett Mayday Relay.

Chefen för Ålands sjöbevakningsområdet anländer till Mariehamn sjöräddningsundercentral.
01.50 M/S Silja Symphony ändrar kurs mot olycksplatsen.

Helsingfors Radio börjar sända ett Pan-pan-meddelande på kanal 16 och på 2182 kHz med referens till Estonias nödanrop.
01.52 Mariehamn sjöräddningsundercentral kontaktar Stockholms sjöräddningscentral för att kontrollera att de känner till olyckan.
01.55 M/S Isabella ändrar kurs mot olycksplatsen.

Sjöbevakningscentralen i Mariehamn ringer till SOS Alarm i Sverige och meddelar att M/S Estonia är i sjönöd.
01.57 M/S Mariella anländer till olycksplatsen och meddelar ungefär vid denna tid att man ser massor av ljus i vattnet.

Stockholms sjöräddningscentral kontaktar Helsingfors sjöräddningscentral för att erbjuda assistans. Helsingfors sjöräddningscentral svarar att Åbo sjöräddningscentral svarar för samordningen. Stockholms sjöräddningscentral anropar Åbo sjöräddningscentral och erbjuder helikopterassistans.
01.58 Stockholms sjöräddningscentral larmar Arlanda samordningscentral för flygräddning och begär larmning av samtliga tillgängliga räddningshelikoptrar.
02.00 Tidningarnas telegrambyrå (TT) får information om olyckan av sjöräddningen i Stockholm.

Åbo sjöräddningscentral larmar ställföreträdande chef samt chefen för sjöräddningsområdet och Skärgårdshavets sjöbevakningssektion, den sistnämnde på ledighet i hemmet i Esbo.
02.05 Åbo sjöräddningscentral meddelar att befälhavaren på M/S Silja Europa, Esa Mäkelä, samtyckt till att vara ”on scene commander” (OSC) och att han utnämnts till detta.Här kan du läsa mer om Esa Mäkelä.
02.06 Helsingfors sjöräddningscentral underrättar Hangö sjöräddningsundercentral om olyckan.
02.07 Svenska beredskapshelikoptern Q 97 (Super Puma) larmas i Visby.

Mariehamn sjöräddningsundercentral underrättar Mariehamns distrikts sambandscentral om olyckan.
02.09 Svenska beredskapshelikoptern Y 65 (Boeing Kawasaki) larmas på Berga.
02.10 Fartygsinspektören i Åbo larmas.
02.12 M/S Mariella når som första fartyg fram till olycksplatsen.
02.15 Svenska beredskapshelikoptern Q 99 (Super Puma) larmas under ett annat räddningsuppdrag nära Ölands södra udde.

Åbo sjöräddningscentral rapporterar om olyckan till sambandscentralen i Åbo. Brandchefen beger sig till Åbo sjöräddningscentral för att medverka i expertgruppen. Här kan du läsa minnesanteckningar från Analysgruppens samtal med bl.a. brandchefen i Åbo.
02.18 Åbo sjöräddningscentral begär att Helsingfors sjöräddningscentral larmar beredskapshelikoptern OHHVD (Augusta-Bell 412) i Helsingfors.
02.20 Ställföreträdande chefen för sjöbevakningssektionen anländer till Åbo sjöräddningscentral.
02.21 Helsingfors sjöräddningscentral larmar beredskapshelikoptern OH-HVD (Augusta-Bell 412) vid flygenheten i Helsingfors.
02.22 Åbo sjöräddningscentral beordrar fartygen att ställa i ordning sina helikopterplattor.
02.24 Mariehamn sjöräddningsundercentral kontaktar flygtrafikledaren för att anmäla sig till Mariehamns flygplats.
02.30 Åbo sjöräddningscentral fastställer formellt att det rör sig om en storolycka och initierar vederbörliga larm, t.ex. larmning av medlemmarna i den regionala sjöräddningsexpertgruppen.
02.30 Mariehamn sjöräddningsundercentral rapporterar till Stockholms sjöräddningscentral att M/S Estonia förmodligen har sjunkit men meddelandet bekräftas inte.

Helikoptern OH-HVG lyfter från Åbo

Åbo sjöräddningscentral larmar länets räddningsinspektör för att han ska ansluta sig till expertgruppen.

Åbo brandchef och fartygsinspektör anländer till Åbo sjöräddningscentral.

Flygföraren på svenska helikoptern Y 65 larmar flygchefen på Berga som beordrar iordningställande av Y 74.

Silja Europa anländer som andra fartyg till olycksplatsen.
02.31 TT går ut med ett brådskande meddelande: ”Färjan Estonia befaras ha sjunkit”.
02.38 Trafikledarna på Mariehamns flygplats informerar Tammerfors samordningscentral för flygräddning om olyckan.
02.40 Silja Symphony anländer till olycksplatsen.
02.45 Svenska beredskapshelikoptern Y 68 (Boeing Kawasaki) larmas på Säve.
02.50 Helikoptern Q 97 lyfter från Visby
02.52 Åbo sjöräddningscentral begär att Tammerfors samordningscentral för flygräddning larmar flygvapenhelikoptrar.

Isabella anländer till olycksplatsen.
02.55 Åbo sjöräddningscentral frågar Tallinns sjöräddningscentral hur många besättningsmedlemmar och passagerare som finns ombord på Estonia.
02.58 Tammerfors samordningscentral för flygräddning larmar finska flygvapenhelikoptrar.
02.59 TT skickar ut en TT-flash :”Estonia sjunken”.
03.00 Tallinns sjöräddningscentral inleder sin utlarmning.

Polismyndigheten i Stockholms län får information om katastrofen genom radions nyhetssändning.

Genom nyhetssändning i P3 och P4 får de svenska radiolyssnarna kunskap om olyckan.
03.02 Tallinns sjöräddningscentral svarar Åbo sjöräddningscentral att det finns 679 passagerare och 188 besättningsmedlemmar ombord på Estonia.
03.05 Finska sjöräddningens helikopter OH-HVG anländer som första helikopter till katastrofområdet. Denna helikopter räddade sammanlagt 37 överlevande.

Länets räddningsinspektör anländer till Åbo sjöräddningscentral.

Åbo Universitet Centralsjukhus får larm om Estonias förlisning och behovet av att ta emot räddade. Inom en och en halv timme finns 56 läkare på plats och man har beredskap för att ta emot 300 patienter.
03.15 Åbo sjöräddningscentral larmar länspolisrådet och chefen för flygbevakningsgruppen för att de ska ansluta sig till sjöräddningsexpertgruppen.

Flygtransportdivisionens helikopter larmas i Utti i Finland.

Helsingfors sjöräddningscentral informerar den estniska gränsbevakningens ledningscentral om läget.
03.20 Rättsläkare larmas för att ansluta sig till sjöräddningsexpertgruppen.

Helsingfors sjöräddningscentral informerar helikoptern OH-HVD om att Estonia har förlist samt ger den order att lyfta.

Helikoptern Y 65 lyfter från Berga

M/S Finnjet anländer till olycksplatsen.
03.25 Ställföreträdande chefen för Åbo sjöräddningscentral anmodar helikoptrarna att bärga människor i vattnet och att föra dem till närmaste fartyg.

Utrikesdepartementet informerar per telefon Rikspolisstyrelsens (RPS) jourcentral om katastrofen. Vakthavande vid RPS ringer omgående till ID-kommissionens chef Roland Ståhl. Ståhl ger vakthavande instruktion om att ta in passagerarlistor.

Lastfartyget Finnmerchant anländer till olycksplatsen.
03.28 Åbo läns räddningsinspektör informerar jourhavande tjänsteman vid finska inrikesministeriets räddningsavdelning om olyckan.

Länspolisinspektören anländer till Åbo sjöräddningscentral.
03.30 Helikopter OH-HVD lyfter från Helsingfors.

Sjöräddningscentralen informerar jourhavande räddningsbefäl vid gränsbevakningsstaben om olyckan.

Mariehamns sjöräddningsundercentral larmar polisen i Mariehamn

Jourhavande räddningsbefäl i Esco försöker kontakta fartygen Rakvere och Heinland för att sända dem till olycksplatsen.

Sveriges statsminister Carl Bildt informeras om olyckan (02.30 svensk tid)

Rikspolisstyrelsens jourcentral kontaktar chefen för den svenska ID-Kommissionen, Roland Ståhl. Läs Roland Ståhls dagboksanteckningar från dagarna kring olyckan. Lyssna även på Analysgruppens samtal med Roland Ståhl.
03.35 Rättsläkare anländer till Åbo sjöräddningscentral.
03.45 Chefen för flygbevakningsgruppen anländer till Åbo sjöräddningscentral.

Stockholms sjöräddningscentral beordrar den svenska kustbevakningens räddningscentral att vid behov ha ett flygplan som flygtrafikledare i området. SE-KVG i Åbo får order att delta i sjöräddningsinsatsen.
03.50 Q 97, den första svenska helikoptern anländer till olycksplatsen. Q 97 räddade sammanlagt 15 människor. Läs en rapport om de svenska helikopterinsatserna.

03.55 Svenska helikoptern Q 99 lyfter från Visby efter tankning efter en annan räddningsinsats.
I larm till akutmottagningen på Huddinge sjukhus kommer begäran om läkarlag till helikopter inom 20 minuter samt ytterligare ett läkarlag startklart något senare.
03.58 Stockholms sjöräddningscentral larmar SOS Alarmcentral i Stockholm och ber dem larma sjukhusen.

Tallinns sjöräddningscentral larmar kustbevakningsfartyget EWA-207 men hon kan inte gå ut på grund av vädret.
03.59 Åbo sjöräddningscentral informerar Stockholms sjöräddningscentral med lägesrapport nr 1. ”Ingen ytterligare assistans begärs”, vid behov kan ytterligare assistans begäras.
04.00 Jourhavande tjänsteman vid Centrala ledningen för medicinsk katastrofberedskap (CAK) larmas i hemmet via personsökare av SOS-Alarm.

Svenska marinens helikopter Y 65 kommer till olycksplatsen. En person kunde räddas innan helikopterns vajer brast.

Chefen för flygbevakningsdivisionen i Rovaniemi informeras och larmar chefen för flygbevakningsgruppen.

Finska beredskapshelikoptern OH-HVH larmas i Rovaniemi.

Esco meddelar att Rakvere och Heinland är på väg.
04.05 Helsingfors sjöräddningscentral informerar Tallinns sjöräddningscentral om läget.
04.15 Chefen för sjöbevakningssektionen anländer till Åbo sjöräddningscentral. Nu är sjöräddningscentralen bemannad enligt föreskrifterna i räddningsplanen för storolyckor.

Danska sjöräddningstjänsten erbjuder Arlanda samordningscentral för flygräddning helikopterassistans.
04.20 Jourhavande tjänsteman vid CAK begär förberedelser för att ta emot fysiskt skadade samt psykosocialt omhändertagande av patienter och anhöriga vid Huddinge sjukhus, Karolinska sjukhuset och Södersjukhuset.

De första räddade förs iland på finska Utö. Sammanlagt förs 24 överlevande dit sedan de räddats ur vattnet.
04.22 Jourhavande tjänsteman vid CAK meddelar att tre sjukhus i Stockholm har larmats.
04.25 Jourhavande räddningsbefäl i Åbo larmar ordföranden för finska planeringskommissionen för utredning av storolyckor.

Helsingfors sjöräddningscentral sänder lägesrapport till Tallinns sjöräddningscentral. Ingen assistans behövs.
04.30 Polisens första telefonsluss i Stockholm är organiserad. Den bemannas till en början av 15-20 personer. Som mest engagerades 80 personer.
04.40 Svenska flygvapnets helikopter Q 99 når haveriplatsen. Besättningen räddade sammanlagt 9 människor.
04.45 Finska beredskapshelikoptern OH-HVG lyfter för att flyga till Åbo och där hämta ytterligare en ytbärgare och flygräddningsledare.
04.50 Åtta fartyg och fyra helikoptrar finns på plats.
05.00 Gränsbevakningsfartyget Tursas anländer till olycksplatsen.
05.10 Finska helikoptern OH-HVH lyfter från Rovaniemi.
05.30 Den första helikopterräddade patienten anländer till Åbo Universitets Centralsjukhus.
05.32 Finska gränsbevakningens helikopter OH-HVD anländer till katastrofområdet. Sju överlevande räddades av helikoptern som också deltog i arbetet att bärga omkomna.
05.50 Svenska flygvapnets helikopter Q 91 når platsen för haveriet. Besättningen räddade 6 människor.
06.00 Svenska marinens helikopter Y 64 når haveriområdet. En person kunde räddas trots att vajern brast. Ytbärgaren som blev kvar i vattnet plockades upp av helikoptern Y 74. Y 64 transporterade sedan 20 räddade från finska Utö till Åbo.

Chefen för Katastrofmedicinskt centrum (DEMC) kallas till Estline-terminalen. Han får en ledningsambulans till sitt förfogande och upprättar ett kriscentrum i terminalen.
06.25 Den första patienten, en ung estniska, anländer till Huddinge sjukhus.
06.30 Marinens helikopter Y 68 kommer till olycksplatsen. Besättningen på Y 68 räddade 6 människor.
06.42 Svenska marinens helikopter Y 74 anländer till katastrofområdet. Besättningen räddade 6 överlevande och två ytbärgare som fanns i vattnet efter vinschhaverier på andra helikoptrar.
06.45 Finska gränsbevakningens helikopter OH-HVF anländer till haveriområdet.

Svenska flygvapnets helikopter Q 95 når katastrofplatsen. Besättningen på Q 95 räddade 6 människor.
Svenska marinens helikopter Y 69 anländer till katastrofområdet. Besättningen kunde inte utföra något räddningsarbete på grund av krånglande vinsch. I stället användes Y 69 till spaning och transport av räddade från finska Utö till fastlandet.
06.50 Flygräddningsledare sätts ombord på Silja Europa för att biträda ”on scene commander” Esa Mäkelä.
Finska flygvapnets helikopter X-92 anländer till haveriområdet.
07.00 Finska flygvapnets helikopter X-42 anländer till katastrofområdet. Helikoptern räddade tre överlevande och transporterade en bårburen överlevande från M/S Isabella. Den deltog också i bärgningen av omkomna.
07.55 Finnjet tillåts fortsätta sin färd till Travemünde.
09.00 De sista överlevande påträffas omkring 09.00.

En krisgrupp från Karolinska sjukhuset kommer till Estline-terminalen.

Sex överlevande - fem ester och en svensk – förs med helikopter till Huddinge sjukhus.
09.45 En samordnare av efterspaningsarbetet på havet med assistent och flygtrafikledare sätts ombord på Silja Europa.
10.00 Inga överlevande funna. Helikoptrarna instrueras att också bärga döda kroppar ur havet.

En krisgrupp från Huddinge sjukhus anländer till Estline-terminalen.
10.15 Finska helikoptern OH-HVH anländer till olycksplatsen.
12.00 19 fartyg och 19 helikoptrar är på plats.
12.30 Den avgående borgerliga Regeringen kallar hastigt till presskonferens (11.30 svensk tid), med anledning av passagerarfärjan M/S Estonias förlisning. Se denna presskonferens här.
13.00 En ny flygräddningsledare och flygtrafikledare sätts ombord på Silja Europa.
13.15 Svenska marinens helikopter Y75 hämtar läkare och psykolog på Karolinska sjukhuset i Solna för vidaretransport till M/S Silja Symphony. På vägen till fartyget bärgades två döda människor. Sedan läkaren och psykologen vinschats ombord på M/S Silja Symphony bärgades ytterligare en död.
13.20 Tre fartyg och några svenska helikoptrar tillåts avbryta sökandet.
15.00 Svenska marinens helikopter Y 72 startar från Berga med två mediarepresentanter. Tilldelade områden genomsöks men endast tomma flottar och flytvästar påträffas.
18.00 M/S Isabella anländer till Helsingfors. 16 överlevande som räddats ombord transporteras till Maria sjukhus.
18.32 Esa Mäkelä (on scene commander) meddelar att sökandet trappas ner. Samtliga handelsfartyg befrias från räddningsuppdraget.
19.00 M/S Silja Symphony anländer till Helsingfors med 20 överlevande som förs till Maria sjukhus och Tölö sjukhus.