M/S Estonia behandlas på många olika webbplatser

M/S Estonias tragiska förlisning har engagerat många människor. Den för Estland, Finland och Sverige gemensamma haverikommissionens (JAIC) förklaring till olycksorsaken är heller inte oomstridd. Olika teorier har framförts av såväl personer inom sjöfarten som andra. Vad som en del upplever som sanning eller som trolig orsak ifrågasätts av andra.

På internet finns många webbplatser som behandlar M/S Estonias förlisning vilket visar att katastrofen och frågan om bärgning har väckt engagemang hos många människor. Det är omöjligt att göra någon värdering av innehållet på alla webbplatser. Däremot finns det ett behov av att tala om att det finns mycket material om Estoniakatastrofen på internet samt att det finns många åsikter om olycksorsaken och uppfattningar om hur denna katastrof har hanterats.


Webbadresser till berörda myndigheter:
Försvarsmaktens högkvarter www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/hogkvarteret
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap www.msb.se
Regeringen och regeringskansliet www.regeringen.se
Riksdagen www.riksdagen.se
Rikspolisstyrelsen, ID-kommissionen polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/identifiering-av-offer
Rättsmedicinalverket www.rmv.se
Sjöfartsverket www.sjofartsverket.se
Sjöhistoriska museet www.sjohistoriska.se
Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se
Statens Haverikommission www.havkom.se
Statens konstråd www.statenskonstrad.se
Stockholms tingsrätt www.domstol.se/stockholms-tingsratt
Svenska kyrkan www.svenskakyrkan.se
Vinnova www.vinnova.se
Åklagarmyndigheten www.aklagare.se

Andra webbplatser om M/S Estonia:
Axels Fartygshistoria axelnelson.com/skepp/Estonia.html
Estonia-Nyheter www.estonia.kajen.com
Fakta om fartyg www.faktaomfartyg.se/viking_sally_1980.htm
Heiwaco AB heiwaco.tripod.com
Stiftelsen Estoniaoffer och anhöriga (SEA) www.seainfo.se
Titanic Norden www.titanicnorden.com/skepp/estonia.html