Händelseförloppet

Under menyn till vänster återfinns förteckningar över händelseförloppet år för år och dag för dag. Klicka här om du istället vill läsa om vad som hände minut för minut under olycksdygnet.