Stiftelsen Estoniaoffer och anhöriga (SEA)

SEA bildades en kort tid efter katastrofen 1994 för att ge stöd och hjälp åt dem som drabbats. Hjälpen bestod i att anlita juridisk och teknisk expertis och att samordna skadeståndsprocessen. SEA har också varit mycket aktiv när det gäller opinionsbildning i säkerhetsfrågor till sjöss.

Här kan du läsa mer om olika stödföreningar.

Anhörigorganisationen SEA har lämnat material till Estoniasamlingen.

SEA är arkivbildare för 43 dokument.

Länkar till relevanta dokument i samlingen:

PM om bildandet av stiftelsen Estoniaoffer och anhöriga

SEA:s analys av Estoniahandläggningen