Sekvenser ur videoupptagningar gjorda vid dykningarna vid M/S Estonias haveriplats

Här finns förkortade versioner av vissa videoupptagningar. Fartyget filmades med ROV-kamera av finska Sjöfartsmyndigheten när vraket lokaliserades i början av oktober 1994. Även bogvisiret filmades med ROV-kamera sedan det hade lokaliserats.

De allra flesta videoupptagningarna gjordes av dykföretaget Rockwater i samband med dykningar i december 1994. Dykningarna initierades av svenska Sjöfartsverket som hade Regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna för en bärgning av fartyget. En del videoupptagningar gjordes för Haverikommissionen vars huvudintresse var att finna orsaken till haveriet.

Hela materialet är mycket omfattande och därför kan vi inom ramen för arbetet med Estoniasamlingen endast publicera förkortade versioner av vad vi uppfattat vara de mest intressanta delarna. Det som påverkat urvalet är den tekniska kvalitén hos de ursprungliga upptagningarna samt lagar och förordningar – t.ex. sekretesslagen. Många sekvenser är av sådan karaktär att de belagts med sekretess eftersom de visar döda människor. Därför kommer antalet publicerade upptagningar från fartygets inre delar att vara få.

Videoupptagningarna kan laddas ner i filformatet DivX (avi). Till varje klipp finns en text som närmare beskriver innehållet i varje upptagning. Här finns också utskrifter av de dykloggar som fördes av dykföretaget Rockwater. Vissa upptagningar har också en engelsk speakerröst. De sistnämnda är bevarade från originalupptagningarna.

För att underlätta tolkningen av vad upptagningarna visar, kan man se en skiss som i grova drag visar hur M/S Estonia vilar på havsbotten genom att klicka här.

Videoupptagning gjord med ROV-kamera den 3-4/12 1994, klockan 21:18-21:48

ROV-kameran förs i området nära Estonias skorsten. Man skymtar en repstege på fartygssidan. Kameran sveper över vad kommentatorn tror är ett ställe där livflottar har förvarats ombord och det ställe där en av livbåtarna varit placerad.

Dyklogg DivX

Videoupptagning gjord med ROV-kamera den 3-4/12 1994, klockan 16:39-17:23

Kameran koncentrerar sig på området i fören för att undersöka skador på bogrampen och bogvisirets låsanordningar.

Dyklogg DivX

Videoupptagning gjord med ROV-kamera den 3-4/12 1994, klockan 17:41-17:52

Kameran sveper längs fartygssidan i höjd med däck 6 medan man mäter djupet vid 12 olika mätpunkter längs fartyget.

Dyklogg DivX

Videoupptagning gjord med ROV-kamera den 3-4/12 1994, klockan 19:02-19:07

Kameran förs längs skrovet medan man utför olika mätningar.

Dyklogg DivX

Videoupptagning gjord med ROV-kamera den 3-4/12 1994, klockan 20:22-20:37

Kameran finns nu vid fartygets bog och olika försök görs för att föra in den på bildäck eftersom man vill få en uppfattning om hur det ser ut där. Dykare kommer till hjälp men man anser att det är alltför stor risk att ta sig in på bildäck. Dykarna konstaterar att det utöver fordon finns skräp på bildäck i form av bland annat cementsäckar och madrasser. Här finner du en förteckning över fordonen ombord.

Dyklogg DivX

Videoupptagning gjord med ROV-kamera vid bogpartiet 4/12 1994

Rov-kameran koncentrerar sig på området kring M/S Estonias för och bogporten. Kameran sveper över skador på babordssidan och ett ankare.

Dyklogg DivX

På väg in i fartyget, klockan 00:15-00:35, del 1 - videoupptagning A154, SEMI 1, gjord med kamera på dykarhjälm den 4/12 1994.

Detta avsnitt visar hur dykarna arbetar med att skapa tillräckligt stora öppningar för att kunna ta sig in i fartyget. De knackar sönder hyttfönster och skär upp skrovet. Det märks att de är väl samkörda. Tonen emellan dem är informell samtidigt som det klart framgår att de tar uppdraget och säkerhetsfrågorna på största allvar.

Dyklogg DivX

Arbete för att komma in, klockan 00:15-00:35, del 2 - videoupptagning A154, SEMI 1, gjord med kamera på dykarhjälm den 4/12 1994.

I detta avsnitt fortsätter arbetet med att skapa en öppning på däck 6 för att de ska kunna ta sig in fartygets inre delar. De tar mått så att plåtar med rätta mått kan tillverkas upp vid ytan för att sedan användas vid återslutningen.

Innan inbrytningen gjordes har de varit noga med att försäkra sig om att det inte finns några döda i den hytt som de kommer in i. Ingenting ska kunna komma ut genom öppningarna – varken under deras arbete eller sedan de slutfört sitt uppdrag.

Dyklogg DivX

Inne i en hytt, klockan 02:46-03:00 - videoupptagning A154, SEMI 1, gjord med kamera på dykarhjälm den 4/12 1994.

Här visas hur en av dykarna tar sig in i en av hytterna på däck 6. Det framgår tydligt att sikten är mycket dålig på grund av att sediment och andra partiklar grumlas upp när dykaren rör sig.

Eftersom Estonia ligger på sidan utgör hyttdörren i det närmaste en del av det ”nya golvet”. Dykaren letar, men hittar inga döda kroppar i hytten. Han arbete hindras av flera föremål. Därför avlägsnas metallstegen, som användes för att klättra upp i den övre bädden, och ett bord samtidigt som dykaren surrar dörren.

Han fortsätter in i hytten mittemot på andra sidan korridoren – även den är tom.

Dyklogg DivX

Undersökning av skador på gångjärn, klockan 00:09-00:13 - videoupptagning B43e, SEMI 1, gjord med kamera på dykarhjälm den 4/12 1994.

En av dykarna uppmanas att undersöka gångjärnen till bogvisiret på Estonias fördäck. Eftersom fartyget ligger på sidan har dykaren vissa problem med att följa dykledarens order att vända sig så att gångjärnen blir rättvända i bild. Man vill undersöka skador på gångjärnen. Dykledaren frågar om gångjärnen har vridits. Dykaren kan inte se några tecken på detta däremot har de påtagliga skador – som om något har slagit emot dem.

Dyklogg DivX

Dykare och ROV-kamera, klockan 00:28:00-00:29:15 - videoupptagning B43e, SEMI 1, gjord med kamera på dykarhjälm den 4/12 1994.

I detta korta klipp visas hur den ROV-kamera, som användes under dykningarna, såg ut. Klippet inleds med att dykledaren meddelar att han ska gå och äta. Efter en kort stund kommer den skarpt gula ROV-kameran i bild och en annan dykledare tar över.

Dyklogg DivX

Insamling av tekniskt material, klockan 00:38:00-00:45:20 - videoupptagning B43e, SEMI 1, gjord med kamera på dykarhjälm den 4/12 1994.

Här ser man två dykare som arbetar i anslutning till Estonias bogramp. De samlar ihop delar av skrovet som tagits om hand eller skurits av för närmare analys. Dykarna knyter rep runt större och tyngre delar medan de mindre stoppas i nätsäckar innan de hissas upp till ytan. Dykarna får också order att hålla sig beredda på att hjälpa ROV-kameran så att den om möjligt kan filma från bildäcket.

Dyklogg DivX

ROV-kamera vid öppningen till bildäck, klockan 00:45:30-00:47:30 - videoupptagning B43e, SEMI 1, gjord med kamera på dykarhjälm den 4/12 1994.

I detta avsnitt tar sig dykarna upp till en öppning in till bildäck som finns i rampens övre del. Väl där försöker de föra in ROV-kameran till bildäcket. Klippet avslutas med att dykledaren beordrar släckning av dykarnas hjälmstrålkastare eftersom dessa stör ROV-kamerans bild.

Klippet ger också exempel på den kamratliga och ibland skämtsamma tonen mellan dykarna. Möjligen bär detta prägel av den krävande och inte helt ofarliga arbetsuppgiften på Östersjöns botten.

Dyklogg DivX

Försök föra in ROV-kameran på bildäck, klockan 00:49:28-00:50:30 - videoupptagning B43e, SEMI 1, gjord med kamera på dykarhjälm den 4/12 1994.

Detta klipp inleds med att den ene dykaren ber dykledaren att åter slå på strålkastarna eftersom det är väldigt mörkt där nere. Uppenbarligen styrs strålkastarna från ytan.

Sedan ljuset slagits på försöker dykaren beskriva för dykledaren hur ROV-kameran lämpligast kan föras in på bildäck. Han säger att öppningen på den sidan som vätter uppåt mot ytan troligen är för smal. Det finns en större öppning på den sida som är närmast botten.

Dyklogg DivX

Dykare inne i babords bryggvinge, klockan 01:34:45-01:39:10 - videoupptagning B43e, SEMI 1, gjord med kamera på dykarhjälm den 4/12 1994.

I början av klippet befinner sig uppenbarligen en av dykarna ovanpå den övre bryggvingen på fartyget som ligger på sidan. Kameran panorerar över fönstren. Dykaren sänks ner mot ett trasigt fönster. Han tar sig igenom fönstret sedan det rensats. Han befinner sig då inne på bryggans babordsvinge.

Dykaren uppmanas att leta efter loggboken. Samtidigt varnas han för att röra några kontroller eftersom deras lägen ska dokumenteras. Han undersöker vilka kontroller som finns. Man konstaterar att dykaren måste hitta en annan väg in till bryggan för att hitta det som man är mest intresserad av.

Dyklogg DivX

Dykare på kommandobryggan, klockan 01:42:55-01:50:00 - videoupptagning B43e, SEMI 1, gjord med kamera på dykarhjälm den 4/12 1994.

Här har dykarna kommit till andra sidan av kommandobryggan där de tar sig in. En dykare hittar den dörr som dykledaren försökt leda dykarna till. Han träffar på en livräddningsväst* och dykledaren säger att den ska bärgas senare. Dykaren uppmanas att ta sig in på bryggan via en dörr som står halvöppen. En dykare meddelar att han ser en svårt upplöst kropp – denna visas dock inte i bild.

*Dykledaren säger ”life raft” dvs räddningsflotte men det framgår av filmen att det är räddningsväst som man talar om.

En av dykarna fortsätter in på bryggan. Han tar sig fram till några manöverpaneler och kontroller som man vill undersöka. Främst letar man efter GPS-navigatorn som också hittas. Dykledaren ber honom undersöka hur den är fastsatt.

Dyklogg DivX