Åsikter om bärgning

Frågan om bärgning av fartyget har engagerat många människor. Framför allt anhöriga men också många andra har skrivit brev till Regeringen och myndigheter där de framfört sina åsikter om bärgning av M/S Estonia. En tydlig majoritet av brevskrivarna har uttryckt sorg, besvikelse, ilska och bitterhet över Regeringens beslut vid olika tillfällen att inte bärga fartyget.

Det finns också brevskrivare som uttrycker glädje och lättnad över beslutet att inte bärga M/S Estonia.

Beslutet att inte bärga togs efter samråd med ledarna för alla partier som är representerade i Riksdagen och i fullständigt samförstånd. Detta har inte hindrat att frågan senare har tagits upp i Riksdagen av riksdagsledamöter från olika partier.

Regeringen och berörda myndigheter har också fått många förslag på hur en bärgning av fartyget skulle kunna genomföras.

Länkar till relevanta dokument i samlingen:

Namninsamling inom Stockholmspolisen för en bärgning

Synpunkter från anhörig i frågan om bärgning

Rapport från svenska ambassaden i Tallinn om den estniska debatten om bärgning hösten 1994

Brev om bärgning från anhörig

Brev med kritik mot Regeringens sätt att handlägga Estoniafrågan

Länk till brev från anhörig med synpunkter på bärgning och frågor kring försäkring

Brev från anhörig som är emot en bärgning

Brev från person som förordar att fartyget inte ska bärgas

Brev från anhörig som önskar bärgning

Brev från anhörig som vill att båten ska bärgas

Brev från anhörig som har synpunkter på bärgning

Brev från anhörig som vädjar till statsminister Ingvar Carlsson om bärgning

Komplettering av namnlistor från anhörigförening där det finns såväl lista för en bärgning som lista mot

Brev från anhörig som önskar bärgning

Brev om bärgning till kommunikationsministern 2 mars 1995

Brev från anhörig som önskar bärgning, juli 1997

Brev från anhörig med synpunkter på frågan om bärgning sommaren 1998

Sammanfattande synpunkter från Samordningskommittén för Estoniaföreningarna

Minnesanteckningar från Analysgruppens möte med anhörig till en omkommen vid Alexander Kielland-katastrofen