Sveriges Television

Estoniakatastrofen har ägnats stort utrymme i TV. Såväl SVT som TV 4 har med hänvisning till avtal och upphovsrätten sagt nej till att göra sitt material tillgängligt i Estoniasamlingen.

Enligt lagen om pliktexemplar hade tidigare Statens ljud- och bildarkiv (SLBA) rätt att kostnadsfritt få inspelade kopior av TV-sändningar eftersom SLBA hade i uppdrag att samla in och bevara sådant material för framtiden. Detta uppdrag överfördes till Kungliga biblioteket den 1 januari 2009.

Det TV-material som behandlar Estoniakatastrofen är tillgängligt för forskning men det är tyvärr inte tillgängligt för allmänheten.